Elvia

Elvia øker nettleien fra 1. mai

Del
Elvia øker nettleien med om lag 5 øre (inkl avgifter) per kWh gjeldende fra 1. mai. Bakgrunnen er at vi må kjøpe inn kraft i spotmarkedet til en høyere pris enn forventet for å dekke opp tap i nettet.
Foto: Jens Haugen
Foto: Jens Haugen

- Hovedårsaken til nettleie-økningen er at kraftprisen har blitt veldig mye høyere enn prognosene tilsa for bare kort tid siden. Uroen i Europa har bidratt til forsterket usikkerhet rundt energisituasjonen og har drevet kraftpriser og inflasjon opp. Økte kraftpriser gir Elvia økte kostnader til nettap og økte kostnader til transmisjonsnettet, sier Elvias administrerende direktør Trond Skjellerud.

For en kunde med et forbruk på 20 000 kWh per år vil økningen i snitt utgjøre om lag 83 kroner per måned inklusive merverdiavgift, dersom det ikke tas hensyn til at forbruket varierer gjennom året.

Kraftprisprognosene har økt fra et nivå på om lag 42 øre/kWh da Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kom med varsel om inntektsrammer tidlig i desember, til om lag 80 øre litt utpå nyåret og til nå å være på hele 130 øre/kWh. Til eksempel betalte Elvia 159 millioner kroner for nettapet i 2020, 1 165 millioner kroner i 2021 og har nå en prognose på 1 746 millioner kroner for 2022.

Nettap er elektriske tap i strømnettet. På grunn av motstand i strømledningene vil noe strøm gå tapt i form av varme mellom der strømmen blir produsert og der kunden forbruker den. Differansen mellom hvor mye energi som mates inn i nettet og hvor mye kundene tar ut av nettet utgjør nettapet. Dette må nettselskapet dekke ved å kjøpe tilsvarende energimengde i kraftmarkedet.

Tapet i det norske strømnettet, fra kraftstasjon til forbruker, utgjør opp mot 10 prosent av produsert energimengde.

Elvia er Norges største nettselskap, som betjener nær 2 millioner innbyggere på Østlandet. Selskapet bygger, drifter, vedlikeholder og rehabiliterer et strømnett på 66 000 kilometer i utstrekning.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Jens Haugen
Foto: Jens Haugen
Last ned bilde

Om Elvia

Elvia
Elvia
Vangsvegen 73
2317 Hamar

http://www.elvia.no

Elvia er Norges nyeste nettselskap og har ansvar for forsyning av strøm til ca. 2 millioner kunder i Innlandet, Viken og Oslo. Vi sørger for at våre kunder er på i hverdagen gjennom å drifte og vedlikeholde strømnettet.

Følg pressemeldinger fra Elvia

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Elvia på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Elvia

Elvia øker nettleien for å dekke inn økte kostnader1.9.2023 09:00:00 CEST | Pressemelding

Elvia øker nettleien med virkning fra 1. oktober. Bakgrunnen er høyere renter, økte driftskostnader og høyere priser på materiell til å bygge ut, fornye og vedlikeholde strømnettet. For en privatkunde med et årsforbruk på 14 000 kWh vil økningen utgjøre 10 prosent eller 66 kroner per måned. For en enebolig med et årsforbruk på 25 000 kWh vil økningen utgjøre 112 kroner per måned. Hvordan fastsettes nettleien? Nettselskapene i Norge er tildelt ansvaret for å eie, bygge og drifte nettet innenfor sitt geografiske område. Selskapene er derfor strengt regulert av myndighetene ved RME, reguleringsmyndigheten for energi. Nettselskapet fastsetter prisen på nettleie, mens RME kontrollerer at det ikke hentes inn høyere nettleie enn det selskapet har lov til å kreve. -Nettleien skal dekke utgiftene et nettselskap har og estimatene baseres på kostnader fra tidligere år. Elvia har som mål at nettleien skal være så nøyaktig som mulig. Derfor vil våre kunder oppleve at vi justerer nettleien hyppigere

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye