Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kapasiteten på solkraftproduksjonen økte jevnt i 2021

Del
I 2021 ble det installert rundt 2 400 solcelleanlegg som ble koblet til strømnettet i Norge. Økningen utgjorde en samlet produksjonskapasitet på 45 MW.
Solkraft på taket av NTNU. Foto: Erik Due, NVE
Solkraft på taket av NTNU. Foto: Erik Due, NVE

- Solkraft har ennå et lite omfang i Norge, men veksten er for tiden sterk. I 2021 økte den totale kapasiteten på solkraftproduksjon med over 30 prosent. Mye tyder på at veksten i 2022 blir minst like sterk, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Ved utgangen av 2021 var det 186,5 MW solkraft tilknyttet det norske strømnettet. Dette tilsvarer en årlig kraftproduksjon på rundt 150-160 GWh, som er rundt en promille av den norske kraftproduksjonen i et normalår.

 Solkraft kan gi et viktig bidrag

- I våre analyser vil solkraft vokse kraftig i Norge de neste årene. Vi tror at solkraft fort kan utgjøre 5-10 TWh i årlig kraftproduksjon i løpet av de neste par tiårene, sier Lund.

De høye strømprisene gjør at folk i større grad ønsker å produsere sin egen strøm. Enova økte i tillegg støtten for solceller til private husholdninger i februar.

 - Vi vil trenge å øke produksjonen av kraft i Norge i årene framover, og solkraft kan gi et viktig bidrag, sier vassdrags og energidirektør, Kjetil Lund.

I tillegg til solcelleanleggene som bygges på tak og fasader av bygg, kan det også bli aktuelt med bakkemonterte solkraftverk også her i Norge. NVE har for tiden inne to søknader til konsesjonsbehandling, og et større anlegg som er på stadiet før konsesjonsbehandling.

Det ble importert flere solcellepaneler enn det ble installert

 Importstatistikk fra SSB viser at det ble importert langt mer solcellepaneler i 2021 enn det tallene fra Elhub viser at ble installert. Den store differansen kan skyldes at det var flere store solcelleanlegg som ble installert i 2021, men som ikke ble satt i drift før etter nyttår.

En del solcelleanlegg blir også installert uten nettilknytning, for eksempel har det blitt installert flere anlegg på turisthytter de siste årene. Resten har sannsynligvis ligget på lager over årsskiftet og er en av grunnene til at vi forventer mye mer solkraft i løpet av 2022, enn vi har sett i tidligere år.

Flest anlegg i Sør-Norge

NVE har utarbeidet en oversikt over solcelleanleggene i Norge basert på data fra Elhub.

Halvparten av solcelleanleggene i landet ligger i prisområdet NO1, som dekker store deler av Sørøstlandet. Deretter har prisområde NO2 30 prosent, mens NO3, NO4 og NO5 deler de resterende 20 prosentene. (se figur)

Nøkkelord

Kontakter

Jarand Hole, overingeniør
mobil: 41 75 57 23

Bilder

Solkraft på taket av NTNU. Foto: Erik Due, NVE
Solkraft på taket av NTNU. Foto: Erik Due, NVE
Last ned bilde
Figuren over viser solkraftkapasiteten i Norge fordelt på fylker per 2021. I denne figuren mangler om lag 10 MW som ikke registrert geografisk i Elhub, og dermed ikke er fordelt på fylker.
Figuren over viser solkraftkapasiteten i Norge fordelt på fylker per 2021. I denne figuren mangler om lag 10 MW som ikke registrert geografisk i Elhub, og dermed ikke er fordelt på fylker.
Last ned bilde
Halvparten av solcelleanleggene i landet ligger i prisområdet NO1, som dekker store deler av Sørøstlandet. Deretter har prisområde NO2 30 prosent, mens NO3, NO4 og NO5 deler de resterende 20 prosentene.
Halvparten av solcelleanleggene i landet ligger i prisområdet NO1, som dekker store deler av Sørøstlandet. Deretter har prisområde NO2 30 prosent, mens NO3, NO4 og NO5 deler de resterende 20 prosentene.
Last ned bilde
Det har vært en stor økning i nettilknyttede solcelleanlegg i Norge fra 2010 til 2021.
Det har vært en stor økning i nettilknyttede solcelleanlegg i Norge fra 2010 til 2021.
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom