Politihøgskolen

Tidenes løft for nye påtalejurister

Del
Fra høsten 2022 innføres det et et helt nytt utdanningsløp for nye påtalejurister i politiet. Det første året blir studie, og erstatter dagens ordning med ulike opplæringstiltak for nyansatte jurister. De to neste studieårene skal gi ytterligere kunnskap og ferdigheter.
KLAR MED NY KUNNSKAP: Høgskolelektor Øystein Skjønborg er klar med ny kunnskap og et treårig studieløp til politiets påtalejurister. Foto: Runar Kvernen
KLAR MED NY KUNNSKAP: Høgskolelektor Øystein Skjønborg er klar med ny kunnskap og et treårig studieløp til politiets påtalejurister. Foto: Runar Kvernen

Et nytt treårig løp kommer, hvor hvert studieår i regi av Politihøgskolen gir 15 studiepoeng. Etter det første året vil deltakerne kunne oppnå utvidet påtalekompetanse, som i dag.

Det første årsstudiet er obligatorisk, og gir da påtalejuristene en bedre opplæring, med pensum også innen politifaglige emner og etterforskning. Selv med et strammere og mer omfattende opplegg vil ikke det nye og første studieåret medføre noen forsinkelse eller falskehals for rekruttering av nye påtalejurister.

År to vil ha fokus på påtalefaglig etterforskningsledelse, mens år tre vil inneholde spesialisering og påbygging. Studieopplegg for disse årene skal utarbeides, det første året er på plass. Hvert studieår skal gjennomføres med en kombinasjon av nettstudier og samlinger rettet inn mot praksisfeltet.

Høgskolelektor Øystein Skjønborg har vært sentral i arbeidet med å få på plass det nye utdanningstilbudet. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har besøkt nordiske land, og leverte en rapport i mars 2019. Det er anbefalingene i denne som nå gjennomføres. Rapporten kan du lese her.

- Dette er uten tvil tidenes satsning for å løfte påtalekompetansen i politiet. Vi erstatter lokal og regional opplæring, og kurs ved høgskolen - med studier for nyansatte. Dette vil på en helt annen annen måte løfte kravene og dokumentasjonen av kunnskap. Dessuten har vi et helhetlig løp over tre år, hvor det er mulig å gå dypere og mer spesialisert inn i fagområdene. Dette er en milepæl for ytterligere kvalitet inn i straffesaksbehandlingen, sier Øystein Skjønborg.

Han legger også vekt på at den nye helhetlige utdanningen vil kunne gi en bedre samkjøring med etterforskerne. Det vil bli nye studieplaner, og bedre rammer for felles faglig forståelse. Her er link til krav og studieplan for den nye utdanningen.

69 søkere er meldt inn til høsten, og Politihøgskolen har ambisjoner om å gi et tilbud til alle. To nye hele stillinger skal utlyses, og et bredere fagmiljø skal også rekrutteres, knyttet til det nye utdanningsløpet. Politidirektoratet sørger for ekstra ressurser til satsningen.

- Det er viktig å få frem at påtalejurister i politiet beholder noen øvrige muligheter for videreutdanning, for eksempel innen etterforskningsledelse, og når det gjelder tilrettelagte avhør. Men i tillegg vil år to og tre i det nye studiet også kunne tilbys i hele påtalesporet i politiet, både nyansatte og de som har vært i jobb noen år. Vi får tidenes løft for nye påtalejurister, og vi skal ta med oss hele fagfeltet i politietaten, sier Øystein Skjønborg.  

Avdelingsleder for etter- og videreutdanninger, Kjell Erik Mortensen, understreker betydningen av å levere etterspurte utdanninger ut mot etaten.

Vi er glad for at vi nå tilbyr relevant utdanning til rett tid, og at vi gjennom år to og tre evner å tilby mer spisset kompetanse som er etterspurt. Dette er et mål for oss også på flere fagområder, sier Mortensen.

Nøkkelord

Bilder

KLAR MED NY KUNNSKAP: Høgskolelektor Øystein Skjønborg er klar med ny kunnskap og et treårig studieløp til politiets påtalejurister. Foto: Runar Kvernen
KLAR MED NY KUNNSKAP: Høgskolelektor Øystein Skjønborg er klar med ny kunnskap og et treårig studieløp til politiets påtalejurister. Foto: Runar Kvernen
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom