Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra Kriminalomsorgen - Februar

Del
440 personer sitter i soningskø og elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 333 iverksettelser.

Antall innsatte i fengsel
Den 01.mars var belegget i fengsel på 85 prosent med totalt 3088 innsatte.

- Av de 3088 innsatte satt 592 (19 prosent) i varetekt
- 749 (24 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 174 (5,6 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 144 menn, 8 kvinner
- 5 innsatte under 18 år. 2 soner dom og 3 sitter i varetekt. Alle sitter i ungdomsenheter.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i februar 2022 var : 85 prosent.

Soningskø
Pr. (04.03) 2022 var soningskøen på 440 ubetingede dommer.
Av disse avventer 24 dommer soning med Elektronisk kontroll (fotlenke).

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for februar 2022 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble effektuert 1 soningsoverføring i februar. Totalt har det blitt overført 2 innsatte til soning i hjemlandet så langt i 2022.


Straffegjennomføring i samfunnet
I februar 2022 ble det iverksatt 644 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er 2 % færre enn i februar 2021, der 659 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 333 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 150. Elektronisk kontroll viser en liten økning på 5 % sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, men samfunnsstraff viser en nedgang på 14 %.

Når det gjelder saker som var aktive ligger gjennomsnittstallet for hele januar 2022 langt høyest for samfunnsstraff.
Program mot ruspåvirket kjøring er på samme nivå som i februar 2021, mens ND synker og bøtetjeneste øker betraktelig.

Det er en iøynefallende høy andel kvinner i iverksatte saker i februar 2022.
Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik (de første tre kolonnene gjelder iverksatte saker):

Straffegjennomføringsform Feb.22 Feb 21 % Kvinner Aktive saker
Samfunnsstraff 150 174 21 1205
Program mot ruspåvirket kjøring 35 36 20 364
Narkotikaprogram med domsstolskontroll (ND) 15 23 27 365
Bøtetjeneste 46 37 26 195
Prøveløslatelse med møteplikt 48 41 10 285
Elektronisk kontroll (EK) 333 318 13 424
§ 12 straffegjennomføring i institusjon 17 28 12 150
§ 16 Hjemmesoning 0 2 0 6
Totalt 644 659 14 2994

Lovbrudd
De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i januar 2022, er dømt for følgende type lovbrudd:

Vold 10,7%
Økonomi 8,6%
Narkotika/rus 14,7%
Lov og orden 6,7%
Vinningskriminalitet 6,5%
Trafikklovbrudd 41,6%
Seksuallovbrudd 1,8%
Øvrige 9,4%

Et faktaark om soning med elektronisk kontroll ligger som vedlegg

Tallene er hentet fra den månedlige statusrapporten Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) leverer til Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgens månedlige rapport om isolasjon og etatens fagsystem, Kompis.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom