Blå Kors

Ny undersøkelse viser store forskjeller i nordiske drikkevaner

Del
Nordmenn er minst negative til det å være fyllesyk, men mest restriktive til alkohol rundt barn, ifølge ny nordisk undersøkelse.
Ny undersøkelse avdekker store forskjeller blant folk holdning til alkohol i Norden. Foto: Unsplash
Ny undersøkelse avdekker store forskjeller blant folk holdning til alkohol i Norden. Foto: Unsplash

Hvor like er de nordiske landene, Norge, Sverige, Danmark og Finland, når det kommer til alkoholkultur? Og stemmer forestillingene vi har om våre naboers alkoholbruk?

I følge en ny nordisk undersøkelse, gjennomført av svenske IQ-initiativet, kommer det fram at det finnes både likheter og store forskjeller mellom de nordiske landene.

Blant annet skiller Norge seg ut ved at vi er minst negative til det å bli fyllesyk.

Mens over halvparten av svenskene mener det er feil å drikke så mye at man blir fyllesyk dagen derpå, så mener bare 4 av 10 nordmenn det samme.

– Det at nordmenn aksepterer "fyllesyken" mer enn sine nordiske naboer signaliserer at vi kanskje synes det er mer greit å drikke for mye. Dette kan handle om investeringsverdien vi mener vi oppnår på fest og være sosiale med alkohol, sier rådgiver Hanne Backe-Hansen i Blå Kors.

Nordmenn mest restriktive rundt barn 

Men, selv om vi er mer aksepterende til bakfylla, er derimot Norge det landet i Norden der det er minst akseptert å bli full når barn er til stede. Over 9 av 10 mener dette er galt. Her er også svenskene restriktive.

Barns tilstedeværelse når voksne drikker alkohol i Danmark derimot, er mer akseptert. Her mener kun 7 av 10 dansker at dette er feil. 

– Det er mange måter å lese disse svarene på, så det er viktig at vi har med kontekst når vi leser disse tallene. For eksempel så er aldergrensen i Danmark for å kjøpe alkohol 16 år, mens den er 18 år i de andre nordiske landene. Denne aldersforskjellen har nok mye å si for hvordan respondentene svarer, sier Backe-Hansen. 

I Norge og Sverige, som er de mest restriktive landene når det gjelder alkohol og barn, svarer for eksempel rundt 7 av 10 at det er feil å gi alkohol til ungdom under 18, mens det i Danmark kun er 2 av 10 som mener at dette er feil.

– Dette må vi helt klart se i sammenheng med aldersgrenseforskjellene. Dette er et eksempel på hvordan statlige regler er med på å prege våre holdninger til alkohol, forklarer hun.

Nordmenn og finner mest positive til hverdagsdrikking

Når det kommer til det å drikke i hverdagen, er det nordmenn og finner som er mest liberale, ifølge undersøkelsen.

Her svarer rundt halvparten i begge landene at det å drikke ett glass vin eller to til middagen på en vanlig tirsdag, er greit. Til sammenlikning mener kun 3 av 10 svensker og 4 av 10 dansker at dette er innafor.

I arbeidslivet finner vi også svært ulike syn om alkohol på jobben i de nordiske landene. Her er det Norge som har de mest restriktive holdningene til å drikke alkohol i arbeidstiden, da over halvparten mener at dette er feil. Finland har de mest liberale holdningene til dette, der bare en fjerdedel synes at det feil å skåle med alkohol i arbeidstiden.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av FHI, rapporterte norske arbeidstakere at drikking i arbeidstiden er svært uvanlig, og de viste relativt restriktive holdninger når det gjaldt drikking i arbeidstiden og beruselse på sosiale arrangementer i jobbregi. 

– Dette kan handle om kulturen vi har i arbeidslivet, og at det også statlig og politisk legges føringer for forebygging av rus- og alkoholproblematikk på arbeidsplassen. For eksempel gjennom intanser som kompetansesenteret Akan, som eies av LO, NHO og staten, påpeker Backe-Hansen. 

Men selv om drikking i arbeidstiden og beruselse på sosiale arrangementer blir sett på som problematisk, mener samtidig en tredjedel at alkohol bidrar til å styrke arbeidsmiljøet og at alkohol spiller en viktig rolle for nettverksbygging. Altså ser det ut til at det er et tydelig skille mellom holdninger til moderat konsum i jobbrelaterte situasjoner og drikking i arbeidstiden eller fyll på sosiale arrangementer.

Pandemien har endret holdningene til alkohol

Under pandemien skiller særlig norske holdninger seg ut når det gjelder å drikke alkohol i hjemmet på hverdagene. Disse holdningene har blitt mer liberale. Og særlig i Norge. Her svarer hele 1 av 3 at det har blitt mer akseptert å drikke alkohol på en hverdag under pandemien. I Danmark, Sverige og Finland er holdningene til dette spørsmålet svært annerledes, da bare litt over 1 av 10 mener det samme.

– Her er det nok lurt å sammenligne restriksjonene de ulike landene har hatt med nedstenging av restauranter og barer. For eksempel var Norge det eneste nordiske landet som gjennomførte skjenkestopp, og hadde i tillegg de strengeste skjenkereglene i hele Norden. Det har nok en stor betydning for hvorfor Norge skiller seg ut i besvarelsene her. Det kunne vært interessant å se hvordan disse svarene endrer seg når samfunnet åpner opp igjen, avslutter Backe-Hansen.

Resultater fra Alkoholindex: 

Norge

  • Nordmenn er minst negative til å bli fyllesyke. 
  • I Norge er det minst akseptert å bli beruset når barn er tilstede. 91 prosent av nordmenn mener at det er feil. 
  • Nordmenn er mer tillatende til alkohol enn svenskene, men mer restriktive enn dansker og finner. 

Sverige

  • Svenskene er mest restriktive til alkohol - både når det gjelder hverdag, fest og beruselse. 
  • Sverige er minst jevnstilt i Norden mellom kjønnene når det gjelder synet på beruselse - men mest jevnstilt når det gjelder hverdagsdrikking. 

Danmark 

  • Danskene er mer tillatende til å la barn komme i kontakt med alkohol
  • Danskene er mest aksepterende i Norden til å bli beruset på jobbfest 

Finland

  • Finner er mest aksepterende til hverdagsdrikking
  • Finner er mest tillatende til å bli full når man spiser middag på restaurant
  • Finner skåler gjerne i bobler i arbeidstiden når det går bra på jobben. 56 % mener det er riktig (Sverige 31 %). 26 % mener det er feil (Sverige 47 %).

Alkoholindex er gjennomført av IQ-initiativet, som er et frittstående datterbolag til Systembolaget. Les mer på  IQ.se

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ny undersøkelse avdekker store forskjeller blant folk holdning til alkohol i Norden. Foto: Unsplash
Ny undersøkelse avdekker store forskjeller blant folk holdning til alkohol i Norden. Foto: Unsplash
Last ned bilde
Rådgiver Hanne Backe-Hansen i Blå Kors. Foto: Blå Kors
Rådgiver Hanne Backe-Hansen i Blå Kors. Foto: Blå Kors
Last ned bilde

Om Blå Kors

Blå Kors
Blå Kors
Storgata 38
0182 Oslo

22 03 27 40http://www.blakors.no

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer.

Følg pressemeldinger fra Blå Kors

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Blå Kors på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Blå Kors

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye