NIVA

Fant store mengder mikroplast i snøen langs Oslos veier

Del
En ny studie viser at snø i veikanten inneholder betydelige mengder mikroplast fra vei. I Oslo pekes Ring 3 på som mikroplast-verstingen blant veiene. Oppfordringen er klar på at snø i veikanten bør behandles før utslipp til miljøet.
En ny studie viser at vei-nær snø inneholder store mengder mikroplast. Snø i veikanten bør derfor behandles før utslipp til miljøet, mener NIVAs forsker. (Foto: Elisabeth Rødland/NIVA)
En ny studie viser at vei-nær snø inneholder store mengder mikroplast. Snø i veikanten bør derfor behandles før utslipp til miljøet, mener NIVAs forsker. (Foto: Elisabeth Rødland/NIVA)

Snø i veikanten fra elleve ulike steder i Oslo (Ring 2 og Ring 3) og utenfor Oslo (E6/E18) ble samlet inn og undersøkt for mikroplast. Forskerne har målt både bildekkpartikler og såkalte polymer-modifisert bitumen (PMB)-partikler, som kommer fra asfaltslitasje. Begge deler inneholder syntetisk gummi.

– Vi registrerte store variasjoner i mengde partikler fra både bildekk og PMB. Imidlertid var det overraskende å se at mengdene i snø var opp mot 80 ganger høyere enn det som tidligere er rapportert for vann langs veien, sier Elisabeth Rødland. Hun er forsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og PhD-stipendiat ved NMBU, og førsteforfatter av den ferske publikasjonen.

Mest på Ring 3 

Rødland forteller at minst mikroplast ble funnet ved Tøyen på Ring 2. Her fant forskerne 80 mg/L bildekkpartikler og 15 mg/L PMB-partikler i smeltet snø (én meter fra veien).

Mest mikroplast ble funnet langs veien ved Lysaker på Ring 3. Her fant forskerne 14 500 mg/L bildekkpartikler og 9600 mg/L PMB-partikler i smeltet snø (null meter fra veien).

Snøen ble undersøkt i avstand fra 0-3 meter fra veien, med en tydelig trend som viser at verdiene synker med økende avstand fra vei.

Ulike trafikkforhold

For å undersøke hvorfor det var så store variasjoner i bildekk- og PMB-partikler på prøvestedene, så forskerne på sammenhengen mellom ulike trafikkforhold.

I motsetning til tidligere studier hvor trafikkmengde er pekt på som hovedårsaken til økte konsentrasjoner, viser dette studiet at fartsgrensen har størst betydning.

– Vi ser tydelig at fartsgrensen har den største betydningen for mengde mikroplast fra vei i snøen. Det slippes altså ut mer mikroplast fra vei jo høyere fartsgrensen blir, sier Rødland.

I tillegg har trafikkmengde og veitype størst påvirkning. For de ulike veitypene inngår også variasjoner i kjøremønster. Hyppig bremsing og akselerasjon i bykjøring, samt ulik håndtering av snø langs veiene, kan ha stor påvirkning.

– Denne studien viser tydelig at vei-nær snø inneholder betydelige mengder mikroplast fra vei. Snø i veikanten bør derfor behandles før utslipp til miljøet, sier Rødland.

– I tillegg bør det unngås at vei-nær snø dumpes direkte i vassdrag eller blir liggende nær sårbare vassdrag under smelting, avslutter NIVA-forskeren.

Bilder

En ny studie viser at vei-nær snø inneholder store mengder mikroplast. Snø i veikanten bør derfor behandles før utslipp til miljøet, mener NIVAs forsker. (Foto: Elisabeth Rødland/NIVA)
En ny studie viser at vei-nær snø inneholder store mengder mikroplast. Snø i veikanten bør derfor behandles før utslipp til miljøet, mener NIVAs forsker. (Foto: Elisabeth Rødland/NIVA)
Last ned bilde
Elisabeth Rødland er forsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).
Elisabeth Rødland er forsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).
Last ned bilde

Om NIVA

NIVA
NIVA
Økernveien 94
0579 Oslo

22 18 51 00https://www.niva.no/

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Følg pressemeldinger fra NIVA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NIVA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NIVA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom