Olav Thon Eiendomsselskap

Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2021

Del
Olav Thon Eiendomsselskap hadde en solid avslutning på 2021, og i 4. kvartal ble resultatet før skattekostnad 2.085 millioner kroner.

For året 2021 oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap et resultat før skattekostnad på 4.774 millioner kroner, en økning fra 338 millioner i 2020.

I forhold til 2020 er resultat økningen på over 4,4 milliarder kroner, en vesentlig del av økning forklares av oppjusterte markedsverdier på eiendomsporteføljen og på inngåtte fastrenteavtaler.

- Korrigert for dette kan vi i 2021 presentere en resultatvekst før verdiendringer på 7 %, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

- Vi er godt fornøyde med å kunne presentere en solid resultatvekst også i 2021, et år preget av skiftende rammebetingelser for kjøpesentervirksomheten vår grunnet koronapandemien uttaler Sperre.

Øker utbytte

Styret har valgt å foreslå et utbytte for 2021 med 6,50 kroner per aksje, en økning fra 5,00 kroner for 2020.

Høy omsetningsvekst på kjøpesentrene

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 5 av landets 6 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i 4. kvartal var 17,1 milliarder kroner, en vekst fra samme periode i fjor på hele 4,6 %. For året 2021 var butikkomsetningen 55 milliarder kroner, en økning på 3,8 % fra 2020.

- Omsetningstallene bekrefter at kjøpesentrene har styrket sin posisjon som populære møteplasser for varehandel, servering og opplevelser gjennom pandemiårene, sier Sperre.

Næringseiendommer

Eiendomssegmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikkeiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo området. Næringseiendommer utgjør 29 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter

I 4. kvartal var konsernets investeringer 194 millioner kroner, mens de samlede netto investeringer i 2021 ble 559 millioner kroner. Korrigert for eiendomssalg var konsernets brutto investeringer i 2021 928 millioner kroner, på linje med foregående år.

Konsernets største pågående prosjekt er oppføring av to logistikkbygg på Gardermoen på rundt 46.000 kvadratmeter.

- Olav Thon Eiendomsselskap arbeider med flere større eiendomsprosjekter, hvor gjennomføringen avhenger av markedsforhold og offentlige tillatelser. Vi er optimistiske med tanke på å kunne igangsette nye prosjekter i 2022 uttaler Sperre.

Fremtidsutsikter

- Veksten i norsk økonomi øker igjen, og forholdene i norsk økonomi er i ferd med å normaliseres. Konsernets solide markedsposisjon og finansielle stilling bidrar til at Olav Thon Eiendomsselskap er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover avslutter Arne B. Sperre.

LES HELE RAPPORTEN HER 

Følg webcast torsdag 17 februar kl. 10 her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og aksjene ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.385 millioner kroner ved inngangen til 2023. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 18,2 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom