NIVA

NIVA skal gjennomgå Europas regler for havmiljø – med Oslofjorden som case

Del
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har nylig fått ja til å lede et nytt EU-prosjekt som skal undersøke samspillet mellom alle europeiske regelverk som påvirker miljøet i havet og kysten.
NIVA skal undersøke samspillet mellom alle europeiske regelverk som påvirker miljøet i havet og kysten. Oslofjorden inngår som et av casestudiene. (Foto: NIVA)
NIVA skal undersøke samspillet mellom alle europeiske regelverk som påvirker miljøet i havet og kysten. Oslofjorden inngår som et av casestudiene. (Foto: NIVA)

Over tid har EU utviklet et omfattende regelverk og komplekse styringssystemer for å sikre at Europas hav- og kystområder får god miljøstand. Samtidig er det gjerne annen politikk som påvirker havet – og som ikke i tilstrekkelig grad bidrar til å løse problemene som melder seg i havet. Det gjelder for eksempel landbruks- og fiskeripolitikk, men kan også gjelde ulike miljøregelverk.

Summen av initiativer og regler har blitt såpass komplisert og omfattende at EU behøver hjelp til å strømlinjeforme det, slik at det sendes ut mer entydige signaler om hva som må gjøres. Nettopp dette er ambisjonen i prosjektet CrossGov, forteller prosjektleder Froukje M. Platjouw i NIVA.

– Typiske problemer er oppsplittet og motstridende lovgivning, utfordringer med å sette regelverket ut i praksis, og politiske faktorer som maktforhold mellom sektorer og aktører, sier Platjouw.

– Vi kommer til å belyse effekten av at forvaltningen er splittet opp på flere nivåer, fra det internasjonale til det lokale, og at så mange forskjellige sektorer er involvert. Prosjektet skal også utvikle forslag til løsninger sammen med involverte i forvaltningen, sier NIVA-forskeren, som selv har omfattende erfaring i internasjonal havmiljørett.

EUs grønne giv

Ifølge Tor-Petter Johnsen, administrerende direktør i NIVA, er prosjektet særlig viktig fordi det styrker NIVAs samarbeid med internasjonale fagmiljøer om Europas havmiljøutfordringer.

– For NIVA er dette en bekreftelse på at vi har et ledende forskningsmiljø og at vi er i stand til å anvende vår kunnskap på dagsaktuelle problemstillinger, som eksempelvis i Oslofjorden, sier Johnsen.

Helt konkret skal prosjektet bidra med analyser og forslag til tiltak som kan lede til bedre etterlevelse av EUs egne mål og internasjonale forpliktelser.

– EUs grønne giv har høye ambisjoner om å omstille samfunnet mot miljømessig bærekraft. Politikken innebærer blant annet at det må gjøres tiltak som endrer måten vi påvirker økosystemene i havet, samtidig som klimakrisen skal løses og det skal skapes nye jobber i nye, havbaserte næringer, sier Platjouw.

EU er opptatt av å finne løsninger som oppfyller flere mål samtidig, slik at ikke forsøk på å løse ett problem gjør at nye oppstår.

– Eksempelvis bør klimarettet satsing på fornybar energi som havvind ikke gå på bekostning av natur og biomangfold eller medføre økt forurensning – samtidig som sosiale hensyn skal vektlegges, sier NIVA-forskeren.

Oslofjorden som case

I tillegg til å studere sammenhengen i regelverkene slik det framstår på papiret, skal prosjektet også gå i dybden på hvordan de fungerer i praksis. Det inngår derfor en rekke casestudier i Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet, samt Oslofjorden.

– Oslofjorden er en veldig spennende case. Økosystemet er sterkt forandret av utslipp fra blant annet kloakk og jordbruk, og overfiske. EU sitt vannrammedirektiv legger opp til at påvirkningene fra mange slike bidrag skal møtes med tiltak som kan gjenopprette god økologisk tilstand, sier Platjouw.

I Norge er dette satt ut i livet gjennom vannforvaltningsplanene. Samtidig har regjeringen mobilisert mange aktører til en felles dugnad for fjorden gjennom en helhetlig tiltaksplan.

– Prosjektet gir oss anledning til å følge disse prosessene og sammenlikne med det som skjer i EU-land, avslutter Platjouw.Om prosjektet

Prosjektet CrossGov inngår i EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

  • CrossGov er forkortelse for "Coherent and cross-compliant ocean governance for delivering the EU Green Deal for European seas".
  • Det skal gjennomføres av et konsortium som koordineres av NIVA. De andre deltakerne er Universitetet i Utrecht (Nederland), Universitetet i Østre Finland, ACTeon (Frankrike), Sustainable_Projects (Tyskland), Institute for Advanced Sustainability Studies (Tyskland) og CNR-ISMAR (Italia).
  • Prosjektet vil starte i sommer og avsluttes i 2025. Prosjektet har et budsjett på ca 30 millioner kroner.

PS: NIVA som koordinator har ennå ikke sluttført kontraktsforhandlingen med EU-kommisjonen. Dette forventes avsluttet i løpet av de nærmeste månedene.

Kontakter

Froukje M Platjouw, forsker i NIVA:
Telefon: 982 94 116
E-post: froukje.m.platjouw@niva.no

Bilder

NIVA skal undersøke samspillet mellom alle europeiske regelverk som påvirker miljøet i havet og kysten. Oslofjorden inngår som et av casestudiene. (Foto: NIVA)
NIVA skal undersøke samspillet mellom alle europeiske regelverk som påvirker miljøet i havet og kysten. Oslofjorden inngår som et av casestudiene. (Foto: NIVA)
Last ned bilde

Om NIVA

NIVA
NIVA
Økernveien 94
0579 Oslo

22 18 51 00https://www.niva.no/

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

Følg pressemeldinger fra NIVA

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NIVA på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NIVA

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom