Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra Kriminalomsorgen - Januar 2022

Del
Soningskøen er nede i 422 ubetingede dommer og bruken av samfunnsstraff har økt med 33% sammenlignet med januar 2021.

Antall innsatte i fengsel

Den 01.februar var belegget i fengsel på 85 prosent med totalt 3097 innsatte.

- Av de 3097 innsatte satt 594 (19 prosent) i varetekt
- 744 (24 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 177 (5,7 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 143 menn, 8 kvinner
- 4 innsatte under 18 år. 1 soner dom og 3 sitter i varetekt. Alle sitter i ungdomsenheter.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i (januar) 2022 var : 85 prosent.

Soningskø

Pr. (01.02) 2022 var soningskøen på 422 ubetingede dommer.

Av disse avventer 30 dommer soning med Elektronisk kontroll (fotlenke).

Isolasjon
Rapport for januar 2022 ligger som vedlegg

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.


Soningsoverføring
Det ble effektuert 1 soningsoverføring i januar. Totalt ble det overført 16 innsatte til soning i hjemlandet i løpet av 2021.

Straffegjennomføring i samfunnet

I januar 2022 ble det iverksatt 742 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er 13 % mer enn i januar 2021, der 660 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 342 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 197. Elektronisk kontroll viser en liten nedgang på 8 % sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, men samfunnsstraff viser en økning på 33 %.

Når det gjelder saker som var aktive ligger gjennomsnittstallet for hele januar 2022 langt høyest for samfunnsstraff.

Program mot ruspåvirket kjøring øker i forhold til januar 2021, mens ND og bøtetjeneste viser en liten nedgang.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik:

Straffegjennomføringsform Jan.22 Jan 21 % Kvinner Aktive saker
Samfunnsstraff 197 148 16 1207
Program mot ruspåvirket kjøring 41 28 12 363
Narkotikaprogram med domsstolskontroll (ND) 13 14 0 363
Bøtetjeneste 58 26 17 182
Prøveløslatelse med møteplikt 55 40 2 318
Elektronisk kontroll (EK) 342 371 11 386
§ 12 straffegjennomføring i institusjon 33 28 0 159
§ 16 Hjemmesoning 3 5 0 7
Totalt 742 660 12 2985

Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i januar 2022, er dømt for følgende type lovbrudd:

Vold 11%
Økonomi 8%
Narkotika/rus 13%
Lov og orden 6%
Vinningskriminalitet 7%
Trafikklovbrudd 40%
Seksuallovbrudd 3%
Øvrige 12%

Et faktaark om soning med elektronisk kontroll ligger som vedlegg

Tallene er hentet fra den månedlige statusrapporten Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) leverer til Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgens månedlige rapport om isolasjon og etatens fagsystem, Kompis.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye