Politihøgskolen

Stabil jobbutvikling for kullene fra Politihøgskolen

Del
Ved årsskiftet er rundt regnet 9 av 10 studenter med vitnemål fra Politihøgskolen de siste årene i jobb i politietaten. Dette er tilnærmet samme nivå som for andre tertial 2021.
JOBB I ETATEN: Oppdaterte tall viser at 9 av 10 med vitnemål fra Politihøgskolen er i jobb i etaten. Foto: Politiet
JOBB I ETATEN: Oppdaterte tall viser at 9 av 10 med vitnemål fra Politihøgskolen er i jobb i etaten. Foto: Politiet

Andelen i fast jobb øker, for alle kull. Det er da et stabilt bilde, både for kullet fra 2021 og de tre foregående årene.

En noe mer presis gjennomgang viser at litt over 86 prosent av kullet fra sommeren 2021 er i jobb ved årsskiftet. For de øvrige kullene er tallene som følger, avrundet: 2020, 89 prosent. 2019, 87 prosent og 2018, 91 prosent.

Når det gjelder andelen i fast jobb, av de som har stilling i politiet, er det økning for alle de fire siste kullene som er med i målingen. Andelen er høyere for kullene som gikk ut for noen år siden. Kullet som ble uteksaminert i 2018 har nå en andel på drøyt 92 prosent i fast jobb, 2019 har litt over 71 prosent. For kullet fra 2020 finner vi den største utviklingen, her er vel 44 prosent i fast stilling, en økning på 10 prosent. Studentene som gikk ut i 2021 har 8 prosent i fast jobb, et halvt år etter uteksaminering.

Det er Politidirektoratet som har publisert bemanningsoversikt og jobbtall for uteksaminerte fra Politihøgskolen, per 31.12 2021. Oversikten viser at antallet ansatte med politifaglig bakgrunn i politidistriktene har økt med litt over 500 i løpet av 2021.

Oversikt over bemanning, jobbtall og utvikling kan leses her.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

JOBB I ETATEN: Oppdaterte tall viser at 9 av 10 med vitnemål fra Politihøgskolen er i jobb i etaten. Foto: Politiet
JOBB I ETATEN: Oppdaterte tall viser at 9 av 10 med vitnemål fra Politihøgskolen er i jobb i etaten. Foto: Politiet
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom