Entur

Reisende vil vite mer før de vil reise kollektivt igjen

Del
Frykt for trengsel på kollektivtransporten er en viktig grunn til at færre vil reise med tog på Østlandet, viser en ny undersøkelse. – Entur jobber for mer deling av data i samferdselssektoren så vi kan gi mer relevant informasjon til de reisende, sier Enturs direktør for marked og mobilitet, Hanne Nettum Breivik.

Det forventes en nedgang i togreiser på inntil 24 prosent, viser en fersk rapport Asplan Viak har gjort for Jernbanedirektoratet. Rapporten viser at de viktigste årsakene er økt brukt av hjemmekontor og økt ubehag ved trengsel. Derfor jobber Entur med å få til mer deling av data i kollektivsektoren som kan gi de reisende mer oppdatert innsikt når de skal reise kollektivt.

Mulig å velge avgang ut ifra trengsel

– For reisende kan økt datasamarbeid bety at de kan få mer informasjon, for eksempel om hvor full bussen, toget, trikken, banen eller ferjen er, og hvor lenge det er til neste avgang. På den måten vil det bli lettere å ta stilling til om de skal vente på neste avgang eller velge en annen reisemåte dersom de vil unngå trengsel, sier direktør for marked og mobilitet i Entur, Hanne Nettum Breivik.

Entur har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utredet hva økt datasamarbeid og en felles dataplattform vil ha å si for samferdselssektoren. Dette arbeidet gjør Entur sammen med de andre statlige aktørene i sektoren, og arbeidet fortsetter i 2022.

Økt deling av data vil gi kollektivselskapene mulighet til å utnytte ressursene bedre
Nettum Breivik peker på at mer samarbeid om data ikke bare er positivt for reisende, men også for myndighetene.

Bedre informasjon om for eksempel reisestrømmer kan gjøre det mulig å utnytte kapasiteten i transportsystemet bedre. Og informasjon om trafikkregulering på vei­nettet kan gi bedre fremkommelighet og dermed kortere reisetider. Større utnyttelse av veinettet vil gi mulighet for optimalisert drift av busser og andre mobilitetstilbud, sier Nettum Breivik.

Felles standarder vil lette arbeidet med fleksible billetter
En annen viktig årsak til at færre vil reise med tog ifølge rapporten, er økt bruk av hjemmekontor. Entur jobber derfor med å tilpasse billettsystemene til en mer fleksibel reisehverdag, og videreutvikler systemene til å håndtere nye, og mer fleksible billettyper og forretningsmodeller.

– Dette er en stor jobb, og et eksempel på innovasjon som kunne vært løst enklere om det hadde vært flere felles standarder for regelverk, systemer og billettyper blant de ulike kollektivselskapene. Det er opp til staten, fylkeskommunene og kollektivselskapene å bli enige om slike samarbeid – og så er det vår oppgave å gjøre billettene tilgjengelig for de reisende, sier Nettum Breivik.

Entur samarbeider med flere aktører for å teste ut mer fleksible billetter, og ser frem til å bidra til få folk tilbake på toget, bussen, banen, trikken og ferjen. Det overordnede målet er å få flere til å reise grønt og bærekraftig, og slik bidra til det grønne skiftet.

Kontakter

Ragnhild Skaara Imset
Kommunikasjonssjef
Entur AS


T: 93435930
E: ragnhild.skaara.imset@entur.org

Bilder

Last ned bilde
Direktør, Marked og mobilitet
Direktør, Marked og mobilitet
Last ned bilde

Lenker

Om Entur

Entur
Entur
Rådhusgata 5
0151 Oslo

+47 23 62 00 00http://www.entur.no

Entur er et statlig selskap som gjør det enklere å velge kollektivreiser. Entur utvikler og drifter en offentlig nasjonal reiseplanlegger og salgs- og billetteringsløsninger for kollektivsektoren.

Mer informasjon om Enturs reiseplanlegger - og lenke til nedlastning - finner du på https://om.entur.no/reisende/reiseplanleggeren/ 

Følg pressemeldinger fra Entur

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Entur på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Entur

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye