BIR

BIR ønsker et regionalt samarbeid om avfallshåndtering

Del
BIR ønsker nært samarbeid med våre geografiske naboer for bruk av råvarer i regionen vår.
Konsernsjef Borghild Lekve i BIR ønsker og inviterer til samarbeid regionalt. Dersom vi samarbeider, vil flere avfallstyper kunne brukes lokalt. Regionalt kan vi da bruke råvarene på en god måte, til det beste for miljøet, samfunnet og våre kunder.
Konsernsjef Borghild Lekve i BIR ønsker og inviterer til samarbeid regionalt. Dersom vi samarbeider, vil flere avfallstyper kunne brukes lokalt. Regionalt kan vi da bruke råvarene på en god måte, til det beste for miljøet, samfunnet og våre kunder.

BIR har samarbeidsavtaler med flere renovasjonsselskap på Vestlandet og har kapasitet til å samarbeide med de av selskapene som ønsker det, enten det dreier seg om tilgang til
behandlingskapasitet eller samarbeid i andre deler av vår verdikjede.


Avfallets verdikjede
Forretningsmodellen i avfallsbransjen, både historisk og nå er å få betalt for å overta det som andre ikke lenger vil ha. Inntektene kommer i første del av verdikjeden, i motsetning til i andre bransjer. Prosessene i bransjen består av å finne de mest effektive, lovlige, måter å håndtere avfallet på.

BIR har siden starten av 2000-tallet hatt fokus på avfallets verdikjede og vi ønsker å ha “kontroll” på denne. Ikke nødvendigvis ved å eie alle løsninger, men ved å vite hvordan prosessene henger sammen og hvor verdiene skapes eller ødelegges.

BIR har i dag en lang verdikjede fra kunde til sluttbehandling. Det betyr at vi er involvert i en rekke markeder, er utsatte for større svingninger i råvaremarkeder, men at vi samtidig har mulighet til å påvirke vår egen produksjon og tjenesteutvikling i stor grad. Mulighet for langsiktig tenking har ført til effektiv drift og lave priser for våre kunder.

Råvarer omsettes på et globalt marked og for flere av produktene, som restavfall, er det et europeisk marked. Noen land bygger egne forbrenningsanlegg, mens andre baserer seg på å kjøpe forbrenningskapasitet i utenfor egne landegrenser. Det er ikke alle land som er kommet like langt på avfallsbehandling som vi Norden. For England for eksempel, er eksport av restavfall til forbrenning viktig for å forhindre at avfall legges på forurensende deponi. Deponi er inntil 30 ganger verre for klimaet enn forbrenning. Det er viktig å utnytte den kapasiteten som er for behandling av avfall.

Utvikling av sirkulære kretsløp
Regjeringen Solberg la fram en strategi for sirkulærøkonomi i juni 2021. I denne strategien vises det til EU som den sentrale driveren i arbeidet for en sirkulær økonomi. Regjeringen Solberg ville legge til rette for sirkulære produkter ved å tilrettelegge for økt utsortering, ombruk og materialgjenvinning av avfall, lønnsom bruk av resirkulerte råvarer, utvikling av sirkulære verdikjedersamt økt digitalisering og teknologiutvikling. Ved regjeringsskiftet høsten 2021 kom det signaler om økt satsing på sirkulærøkonomi

BIR jobber for utvikling av stadig flere sirkulære kretsløp. Noen eksempler på dette er at vi jobber for å utnytte ressursene i matavfallet til larver og mikroalger, som igjen kan brukes til humant konsum eller fiskefôr. Vi vil anvende matavfall til biogass og biorest som kan anvendes til gjødsel og på den måten både skape energi og grunnlaget for ny matproduksjon. BIR inngikk nylig en avtale med Grødaland biogassanlegg på Jæren for levering av utsortert matavfall. 

Gjennom avfallsforbrenning blir restavfall destruert på en lovlig og effektiv måte, samtidig som vi produserer strøm og fjernvarme. Det blir også tatt ut betydelige mengder metaller etter endt forbrenning. Ved gjenvinningsstasjonene tilrettelegger vi for stadig bedre utsortering av innleverte materialer slik at det kan ombrukes. Datterselskapet Norsk Riving er ledende i sin bransje og demontererer i stedet for tradisjonell riving. Ombruksmaterialer og inventar selges videre gjennom deres digitale delingsnettverk og markedsplass.

Sporing er av avfall er sentralt for utvikling av sirkulære verdikjeder. Gjennom Carrot, som hadde sitt utspring i BIR, følges data for avfall og kundedata på tvers av forretningsstyringssystem og kundesystem og gir svært gode styringsdata. IT-systemet tilbys til andre renovasjonsselskap.

Vi vil understreke at BIR ønsker og inviterer til samarbeid regionalt. Dersom vi samarbeider, vil flere avfallstyper kunne brukes lokalt. Regionalt kan vi da bruke råvarene på en god måte, til det beste for miljøet, samfunnet og våre kunder.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Konsernsjef Borghild Lekve i BIR ønsker og inviterer til samarbeid regionalt. Dersom vi samarbeider, vil flere avfallstyper kunne brukes lokalt. Regionalt kan vi da bruke råvarene på en god måte, til det beste for miljøet, samfunnet og våre kunder.
Konsernsjef Borghild Lekve i BIR ønsker og inviterer til samarbeid regionalt. Dersom vi samarbeider, vil flere avfallstyper kunne brukes lokalt. Regionalt kan vi da bruke råvarene på en god måte, til det beste for miljøet, samfunnet og våre kunder.
Last ned bilde

Om BIR

BIR
BIR
Lungegårdskaien 42
5015 Bergen

55 27 77 00http://www.bir.no

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap og ansvarlig for avfallshåndtering til over 383 000 innbyggere i 10 kommuner.

Konsernet eies av kommunene Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Eidfjord, Kvam, Osterøy, Samnanger, Ulvik, Vaksdal, Øygarden og Voss. Alle eierkommunene, med unntak av Øygarden, har tildelt BIR ansvaret for de lovpålagte oppgavene knyttet til håndtering av avfall fra innbyggerne i kommunene.

BIR AS tilbyr også avfallsløsninger, rådgivning og tjenester til industri og næringsliv i regionen.

Følg pressemeldinger fra BIR

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra BIR på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra BIR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom