Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

Nå kan du søke opptak til mer enn 1700 studier i Samordna opptak

Del
1. februar åpnet det samordnede opptaket til universiteter, høgskoler og fagskoler i 2022.
- Det er gledelig å se det store antallet og variasjonen i studier som tilbys hos institusjonene. I 2022 tilbys det 74 741 studieplasser fordelt på 1760 studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Sveinung Skule.
- Det er gledelig å se det store antallet og variasjonen i studier som tilbys hos institusjonene. I 2022 tilbys det 74 741 studieplasser fordelt på 1760 studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Sveinung Skule.

Det er gledelig å se det store antallet og variasjonen i studier som tilbys hos institusjonene. I 2022 tilbys det 74 741 studieplasser fordelt på 1760 studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Sveinung Skule.  

Studietilbud ved universiteter og høgskoler  

I år tilbyr universiteter og høgskoler til sammen 62 077 planlagte studieplasser ved sine grunnutdanninger gjennom Samordna opptak. Studieplassene er fordelt på 1317 ulike studier ved 27 universiteter og høgskoler i Norge. 

Antall studieplasser til universitet og høgskoler har økt jevnt og trutt i mange år, og det er svært hyggelig å i år kunne lyse ut rekordmange studieplasser, sier Skule

Selv om det er færre utlyste studier i år enn i fjor, er dette likevel det høyeste antallet studieplasser som er lyst ut ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. 

Fagskoletilbud  

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som bygger på videregående opplæring, fagbrev eller realkompetanse, og kan gi blant annet fagskolegrad og høyere fagskolegrad. Utdanningene varer normalt mellom et halvt og to år. 

Arbeidslivet trenger flere med fag- og yrkeskompetanse. Fagskolene er viktige for å sikre god yrkesrettet kompetanse som gjør virksomhetene og den enkelte i stand til å møte det grønne skiftet og andre former for omstilling vi står overfor, sier Skule

Fagskolene som deltar i årets samordnede opptak, lyser til sammen ut 12 664 planlagte studieplasser fordelt på 443 studier og 24 fagskoler. 

2022 er tredje år med fagskoleopptak gjennom Samordna opptak. 

Én søknad til flere studier  

Gjennom Samordna opptak kan studiesøkere enkelt søke opptak til flere læresteder og studier med én søknad – eller to for de som ønsker å søke opptak til både fagskole og universitet/høgskole. 

Søkere har fortsatt god tid til å bestemme seg for hvilke utdanninger de skal søke på. Søknadsfristen i år er 20. april kl. 14.00, og både Samordna opptak og lærestedene står klare til å bistå søkerne med råd og informasjon underveis i søkeprosessen. 

Publiseringsdatoer for årets søker- og opptakstall er lagt ut på informasjonsplan for Samordna opptak 2022. Se også pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet.

Samordna opptak ble 1. januar 2022 en del av det nyetablerte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Nøkkelord

Kontakter

Jørgen Ofstad, seksjonssjef, epost jorgen.ofstad@hkdir.no, mobil 905 03 455

Bilder

- Det er gledelig å se det store antallet og variasjonen i studier som tilbys hos institusjonene. I 2022 tilbys det 74 741 studieplasser fordelt på 1760 studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Sveinung Skule.
- Det er gledelig å se det store antallet og variasjonen i studier som tilbys hos institusjonene. I 2022 tilbys det 74 741 studieplasser fordelt på 1760 studier ved fagskoler, høgskoler og universiteter, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Sveinung Skule.
Last ned bilde
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Last ned bilde

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom