23 millioner kroner til SOS-barnebyer fra Postkodelotteriets loddkjøpere

Del
To ganger i året mottar SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond penger fra Postkodelotteriet. Nå har loddkjøpere bidratt med 22,9 millioner kroner til SOS-barnebyers arbeid for barn som trenger det aller mest.

Sjekkene som ble delt ut onsdag, er den syvende utbetalingen fra Postkodelotteriet til WWF og SOS-barnebyer siden 2018.

Totalt har organisasjonene mottatt 155 771 280 kroner fra lotteriet, som frontes av ambassadørene Tom Stiansen og Jorun Stiansen. Etter hvert som stadig flere nordmenn blir med i lotteriet, vokser også utbetalingene til organisasjonene.

– Pengene vi får fra Postkodelotteriet er ikke øremerket, så dette er trygge inntekter som til enhver tid kan brukes hvor de gir mest nytte, sier Ole Herman Kjernsby som er kommersiell leder i SOS-barnebyer. Det betyr mye for en organisasjon som SOS-barnebyer som jobber med å dekke behov rundt om i verden, som stadig blir større. Som et resultat av koronapandemien lever nå 100 millioner flere mennesker under ekstrem fattigdom, 700 millioner totalt i verden. Og vi vet at fattigdom er den største årsaken til at barn blir alene og ikke får vokse opp med familien sin. – Støtten fra norske loddkjøpere gjør det mulig for oss å styrke flere av disse familiene og sørge for at barna ikke mister omsorgen fra sin familie, og det er vi veldig takknemlige for, smiler Kjernsby.

SOS-barnebyer har siden pandemiens start varslet om en generasjonskatastrofe for verdens barn og unge. Denne er nå i ferd med å skje. Økende fattigdom, stengte skoler, utdanningstap, frafall, økning i tenåringsgraviditeter, barneekteskap og mental uhelse. SOS-barnebyer over hele verden jobber nå for å minimere følgene av denne generasjonskatastrofen, her kommer inntektene fra Postkodelotteriet og alle loddkjøperne veldig godt med!

Lenker

Om SOS-barnebyer

SOS-barnebyer
Mariboes gate 13
0183 Oslo

http://www.sos-barnebyer.no

SOS-barnebyer er en internasjonal profesjonsorganisasjon med 70 års erfaring i å sikre barn den omsorgen de trenger for å vokse og utvikle seg til selvstendige voksne. Vår målgruppe er barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin.