Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra Kriminalomsorgen

Del
Soningskøen fortsetter å synke for den syvende måneden på rad.

Antall innsatte i fengsel

05.01.22 var belegget i fengsel på 85 prosent med totalt 3079 innsatte.

- Av de 3079 innsatte satt 564 (18 prosent) i varetekt
- 724 (23,5 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 163 (5,3 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 143 menn, 7 kvinner
- 4 innsatte under 18 år. En soner dom og tre sitter i varetekt. Alle sitter i ungdomsenheter.
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i desember 2021 var : 87 prosent.

Soningskø

Pr. 07.januar 2022 var soningskøen på 458 ubetingede dommer.

Av disse avventer 36 dommer soning med Elektronisk kontroll (EK, altså elektronisk fotlenke).

I syv sammenhengende måneder har soningskøen gått ned. I 2021 har soningskøen sett slik ut:

Januar: 931
Februar: 959
Mars: 877
April: 936
Mai: 1032
Juni: 1050
Juli: 1014
August: 954
September: 915
Oktober: 728
November: 571
Desember: 470

Isolasjon
Rapport for desember 2021 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Soningsoverføring
Det ble effektuert én soningsoverføring i desember. Totalt ble det overført 16 innsatte til soning i hjemlandet i løpet av 2021. Dette utgjorde en besparelse på 30 helårsplasser. Til sammenligning ble det soningsoverført 10 innsatte i 2020.

Antall fengsler
33 fengselsenheter, med totalt 58 operative fengsler.

Driftskostnader pr. fengselsplass pr. år (2020)
Høy sikkerhet: 1,16 millioner kroner
Lav sikkerhet: 728 000 kroner

Straffegjennomføring i samfunnet
I desember 2021 ble det iverksatt 464 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er nesten nøyaktig samme antall som i desember 2020, der 463 gjennomføringer ble iverksatt.
Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest brukte formen for straffegjennomføring i samfunnet, etterfulgt av samfunnsstraff. Elektronisk kontroll viser nesten ingen forskjell sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, men samfunnsstraff viser en liten nedgang.
Program mot ruspåvirket kjøring øker i forhold til desember 2020, mens Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) og bøtetjeneste viser en liten nedgang.
Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik:

Straffegjennomføringsform

des.21

des.20

Andel kvinner des. 2021

Samfunnsstraff

95

105

11 %

Program mot ruspåvirket kjøring

23

15

26 %

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

18

22

0 %

Bøtetjeneste

33

38

24 %

Prøveløslatelse med møteplikt

60

41

5 %

Elektronisk kontroll

221

220

7 %

§ 12 straffegjennomføring i institusjon

12

20

0 %

§ 16 Hjemmesoning

2

2

0 %

Totalt

464

463

10 %

Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i desember 2021, er dømt for følgende type lovbrudd.

Vold

10 %

Økonomi

9 %

Narkotika/rus

17 %

Lov og orden

5 %

Vinningskriminalitet

9 %

Trafikklovbrudd

37 %

Seksuallovbrudd

4 %

Øvrige

9 %

Et faktaark om soning med elektronisk kontroll ligger som vedlegg.

Tallene er hentet fra den månedlige statusrapporten Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) leverer til Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgens månedlige rapport om isolasjon og etatens fagsystem, Kompis.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom