Naturviterne

Ekstremværet «Gyda» viser at tempoet i det grønne taktskiftet må opp!

Del
De siste syv årene er de varmeste årene som er registrert på verdensbasis, meldte EUs klimaovervåkingstjeneste nylig. Global oppvarming medfører at ekstremhendelser som styrtregn, flom, hetebølger, tørke og store skogbranner blir både mer intense og skjer oftere. Nå haster det med å få opp farten i det grønne taktskiftet.
Ekstremværet Gyda har gjort stor skade på E39 Vinjeøra. Foto: Heim Kommune (skjermdump fra video: Status rapport E39 Vinjeøra 2022.01.13)
Ekstremværet Gyda har gjort stor skade på E39 Vinjeøra. Foto: Heim Kommune (skjermdump fra video: Status rapport E39 Vinjeøra 2022.01.13)

Konsekvensene av klimaendringene blir stadig tydeligere og mer dramatiske.

- Det vi ser med ekstremværet «Gyda» som nå braker inn over store deler av landet, må vi dessverre forberede oss på at vi vil se mer av, uttaler forbundsleder Morten Wedege.

I årene fremover haster det med å få kuttet klimagassutslippene, samtidig må vi skape titusenvis av nye, grønne arbeidsplasser. Dette arbeidet har Naturviterne tydelig og klare ambisjoner for gjennom satsningene på #grønttaktskifte:

-  Skal vi kunne skape verdier av naturen, må vi ta vare på den. Fremover må vi både stoppet tapet av naturmangfold og løse klimakrisa. Det er en formidabel oppgave som vil kreve en massiv omstilling av samfunnet for bærekraftig og klimanøytrale løsninger, utbroderer Wedege.

Han er urolig for at omstillingen går for sakte. 

- Jeg tror ikke alle har forstått hvor akutt situasjonen er, jo lengre vi utsetter nødvendig omstilling, jo større blir karbongjelden og tidsvinduet for å begrense de mest alvorlige konsekvensene blir samtidig mindre.

 Wedege har selv erfart klimaendringene på nært hold som sysselmann på Svalbard. Her går issmeltingen stadig raskere og permafrosten forsvinner, endringer som skjer i et tempo høyere enn forskere bare for få år siden kunne se for seg var mulig.

Fremover tror Wedege det blir spesielt viktig at kommunene tilføres økt kompetanse og midler til drive forsvarlig sikring ved flom, styrtregn og tørke og ikke minst øke innsatsen for å bevare natur med høyt karbonopptak.

- Bevaringen av intakt natur blir ekstremt viktig, robuste økosystemer fungerer flomdempende og reduserer skadefølgene av ekstremvær, forklarer Wedege.

En rapport fra Cicero (senter for klimaforskning) viser at en av tre kommuner mangler vedtak i kommune/bystyre eller forankring av klimatilpasningsarbeidet i andre vedtatte planer.

Mangel på ressurser og kapasitet oppgis å være de største barrierene for klimatilpasningsarbeidet i kommunene.

- Fremover må det satses sterkere på å bygge opp brede fagmiljøer med kompetanse innen både naturforvaltning og klimatilpasning i kommunene, mener Wedege. Både kommuner og statlige myndigheter som Norges vassdrags- og energidirektorat trenger budsjetter som kan håndtere økende ekstremvær, påpeker Wedege.

 Naturviterne har over flere år bedt Stortinget prioritere flom- og skredsikring. NVE har anslått at det trengs «rundt 85 milliarder kroner om bygg som er utsatt for skred i bratt terreng, flom, erosjon og kvikkleireskred, skal sikres». Etterslepet er altså betydelig.

- Ekstremværet «Gyda» viser med all tydelige hvor viktig arbeidet for økt klimatilpasning blir i årene fremover, avslutter Wedege.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Ekstremværet Gyda har gjort stor skade på E39 Vinjeøra. Foto: Heim Kommune (skjermdump fra video: Status rapport E39 Vinjeøra 2022.01.13)
Ekstremværet Gyda har gjort stor skade på E39 Vinjeøra. Foto: Heim Kommune (skjermdump fra video: Status rapport E39 Vinjeøra 2022.01.13)
Last ned bilde
Ekstremværet Gyda har gjort stor skade på E39 Vinjeøra. Foto: Heim Kommune (skjermdump fra video: Status rapport E39 Vinjeøra 2022.01.13)
Ekstremværet Gyda har gjort stor skade på E39 Vinjeøra. Foto: Heim Kommune (skjermdump fra video: Status rapport E39 Vinjeøra 2022.01.13)
Last ned bilde
Ekstremværet Gyda har gjort stor skade på E39 Vinjeøra. Foto: Heim Kommune (skjermdump fra video: Status rapport E39 Vinjeøra 2022.01.13)
Ekstremværet Gyda har gjort stor skade på E39 Vinjeøra. Foto: Heim Kommune (skjermdump fra video: Status rapport E39 Vinjeøra 2022.01.13)
Last ned bilde
Ekstremværet Gyda har gjort stor skade på E39 Vinjeøra. Foto: Heim Kommune (skjermdump fra video: Status rapport E39 Vinjeøra 2022.01.13)
Ekstremværet Gyda har gjort stor skade på E39 Vinjeøra. Foto: Heim Kommune (skjermdump fra video: Status rapport E39 Vinjeøra 2022.01.13)
Last ned bilde
Forbundsleder Naturviterne, Morten Wedege. Foto: Torbjørn Hundere, Naturviterne
Forbundsleder Naturviterne, Morten Wedege. Foto: Torbjørn Hundere, Naturviterne
Last ned bilde

Lenker

Om Naturviterne

Naturviterne
Naturviterne
Kongens gate 11
0153 Oslo

22 03 34 00https://www.naturviterne.no/

Naturviterne organiserer medlemmer med en mastergrad innen naturvitenskap eller realfag. Våre 7000 medlemmer jobber i alle sektorer for en bærekraftig samfunnsutvikling. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne. 

Naturviternes team av advokater og rådgivere gir råd og juridisk bistand i spørsmål om lønnsforhold, arbeidskontrakter, omstilling, oppsigelser, trakassering, sykmeldinger og andre ting medlemmer lurer på angående arbeidssituasjonen. Vi hjelper også med karriere- og jobbsøkerspørsmål.

Følg pressemeldinger fra Naturviterne

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Naturviterne på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Naturviterne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom