Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Stor fare for mye regn, stor flom, flere skred og isgang

Del
NVE har sendt ut farevarsel på oransje og rødt nivå for snøskred, jordskred og flom i Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge de kommende dagene. Mye regn, mildvær og vind gir stor fare for snøskred, sørpeskred, flom og jordskred.
Våt snøskred i Indre Troms, mai 2020.  Foto: Aadne/regobs
Våt snøskred i Indre Troms, mai 2020. Foto: Aadne/regobs

Varslene oppdateres frem mot onsdag og NVE anbefaler alle om å følge med på varsom.no og/eller abonnere på SMS-varsler.

Stor snøskredfare

Snøskredvarslingen i NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare fra Hardanger i sør til Ofoten i Nord. Mye nedbør, kombinert med kraftig vind og mildvær, vil gi en omfattende snøskredsyklus med mange naturlig utløste snøskred.

–Vi venter flere store og noen svært store naturlig utløste skred. Hold god avstand til løsneområder og utløpsområder for snøskred, sier vaktleder i snøskredvarslingen i NVE Odd-Arne Mikkelsen

Snøskredfaren er størst onsdag, men også utover torsdag venter snøskredvarslingen naturlig utløste skred.

Oransje varsel for flom

Flomvarslingen i NVE har sendt ut varsel om flom på oransje nivå i et område som strekker seg fra Hardangerfjorden til og med Trøndelag. Snøsmelting og store mengder regn vil føre til økende vannføring og flom i flere vassdrag. Flomfaren vil øke utover torsdagen.

– Privatpersoner bør flytte eiendeler og åpne vannveier slik at vannet kan renne fritt. Beredskapsapparatet bør følge med på situasjonen og vurdere behovet for beredskap og forebyggende tiltak, sier flomvarsler i NVE Anne Ellekjær Stavang.

Is i vassdragene kan føre til isganger og ytterligere flomskader.

Oransje varsel for jord-, sørpe- og flomskredfare

Regn og snøsmelting fører også til jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå. I tillegg til fjellområdene i vest og nordvest, er Trøndelag og dalstrøkene i fjellene på Østlandet utsatt.

– Snøsmelting og mye regn vil føre til at vann hoper seg opp i snøen og vi venter at det kan gå flere sørpeskred. Sørpeskredfaren vil øke torsdag. Vi råder alle til å holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring, sier jordskredvarsler i NVE Johan Kristofers.

NVE forbereder seg på økt beredskap

NVE anbefaler at folk og beredskapsapparatet holder seg oppdatert på varslene fra Varsom de nærmeste dagene. Alle naturfarevarslene, inkludert varslene fra MET, finner du på Varsom.no. Varslene oppdateres flere ganger i døgnet og du kan abonnere på varslene på sms/e-post.

– Ved større naturfarehendelser vil NVE kunne bistå kommuner som trenger hjelp til å håndtere flom og skredhendelser, sier direktør for skred og vassdragsavdelingen i NVE Brigt Samdal.

Hvis du vil se dette innholdet fra platform.twitter.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

*********

Følg med på oppdaterte varsler på varsom.no

Motta varsler på SMS og/eller e-post (gratis)

Informasjon om stengte veier finner du på vegvesen.no og tlf. 175

Varsom er en tjeneste levert av Norges vassdrags- og energidirektorat, i samarbeid med Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Målet er å hindre tap av liv og verdier knyttet til flom, snø-, jord- og fjellskred og isforhold i Norge.

Kontakter

Flomvarslingen: Tlf: 40 43 60 00
Snøskredvarslingen: Tlf: 48 88 01 00
Jordskredvarsling: Tlf: 40 02 87 77
Pressetelefon: Tlf: 48 99 76 67

Bilder

Våt snøskred i Indre Troms, mai 2020.  Foto: Aadne/regobs
Våt snøskred i Indre Troms, mai 2020. Foto: Aadne/regobs
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE’s analyse: lite sannsynlig med kraftunderskudd de nærmeste årene14.8.2023 09:00:00 CEST | Pressemelding

NVE forventer at kraftbalansen i Norge blir svakere framover, men vi forventer ikke kraftunderskudd. Oppdaterte tall viser at kraftforbruket ikke tar seg raskt opp igjen når kraftprisene har falt fra de høye nivåene i 2021 og 2022. Det tyder på at en del tiltak, for eksempel innen energieffektivisering, vil ha varig virkning og demper forbruksveksten. På den andre siden vil det komme til lite ny kraftproduksjon de nærmeste årene.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom