Virke

Nordmenn julehandlet for nesten 130 milliarder kroner

Del
Foreløpige resultater viser at nordmenn økte handelen i november og desember med om lag 2 prosent siden 2020, og dermed julehandlet for nærmere 130 milliarder kroner.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.

– Julehandelen i 2020 slo alle rekorder, men det ser likevel ut til at vi handlet for enda litt mer denne gangen. Koronapandemien påvirker fortsatt økonomien og handlemønstrene våre på flere måter. Vi kjøper mer varer når vi tilbringer mye tid hjemme, mange har fortsatt god økonomi og oppsparte midler og trenden med økt netthandel fortsetter, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

De fleste handler i butikk

Virke anslår at julehandelen økte med 2-2,5 prosent mot 2020, som tilsvarer 128-129 milliarder kroner totalt. Det er 4-5 milliarder mer enn i 2020 og 6-7 milliarder mer enn Virkes prognose, som anslo en liten nedgang fra 2020. Ifølge transaksjonsdata fra DNB var netthandelsveksten for årets to siste måneder på om lag 10 prosent.

– Selv med ekstremvekst i 2020 fortsatte netthandelen å vokse sterkt og stod for en betydelig andel av den samlede julehandelsveksten, sier Hammerstad.

Snudde for dagligvare

Under den lange nedstengningen og med stengte grenser i 2020, var det butikkene innen «mat og drikke» og «hus og hjem» som gjorde det godt, mens kles-, sko- og veskebutikkene hadde tøffe tider. I 2021 fikk kles-, sko- og veskebutikkene et løft, men ser fortsatt ut til å ligge et stykke under normalåret 2019.

For dagligvare startet det med nedgang sammenlignet med 2020, men da smitteverntiltakene igjen førte til mindre grensehandel snudde bildet. Trafikkdata for grensepasseringer viser at grensepasseringene nærmet seg 2019-nivå i november 2021, men falt kraftig i løpet av desember. Det tyder på at færre handlet dagligvarer i Sverige i desember, og heller gjorde innkjøpene i Norge.

I tillegg har sannsynligvis skjenkestopp og det at flere tilbringer mye tid hjemme bidratt til vekst i dagligvareomsetningen fra november til desember. Veksten har bidratt til økt julehandel.

– 2020 bar preg av svært strenge smitteverntiltak og nesten hermetisk stengte grenser, mens det i 2021 har vært et mer delt bilde før jul. I tillegg ble tiltakene innført senere, og når de først ble innført er det ikke umulig at en del av forbruket vårt er blitt flyttet fra tjenester til varer. Samtidig viser dette nok en gang hvor viktig det er å få ned grensehandelen, sier Jarle Hammerstad.

De foreløpige resultatene bygger på kjøpesentertall fra Kvarud Analyse, analyser fra Virke og SSBs tall for november. Følg utviklingen i julehandelen 2021 på https://www.virke.no/pavirkningsarbeid/julehandel/.

Kontakter

Bilder

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk, Virke.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 24 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer. 

Følg pressemeldinger fra Virke

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Virke

Invitasjon til Virkes konjunkturseminar: Slik blir høsten i norsk handel18.9.2023 09:29:46 CEST | Pressemelding

Hvordan ser slutten av 2023 ut for norske handelsbedrifter? Hvilke bransjer vil holde seg sterke i møte med fallende kjøpekraft og økende renter? Virke ønsker velkommen til lansering av årets siste konjunkturapport for 2023. Presentasjonen avholdes på Virkes handelskonferanse den 21. september 10:40 av sjeføkonom Lars E. Haartveit på Colusseum kino. Det vil være tid til en 1-til-1 intervjuer i etterkant. Påmelding: gullik.slagsvold.store@virke.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom