Regnskap Norge

Kritisk til Finanstilsynet – etterlyser klarere regler og veiledning om pliktene tilknyttet bekjempelse av hvitvasking.

Del
Finanstilsynet har nylig publisert en rapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven på regnskapsførings- og revisjonsområdet. Her blir 19 av 22 foretak bøtelagt. – Dette er alvorlig og vi vil nå vil gå grundig inn i rapporten og vurdere alle punktene Finanstilsynet trekker frem, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge. – Vi ser behov for tettere dialog med myndighetene rundt dette arbeidet, og stiller spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak.
Aministrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Aministrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

– Anti-hvitvaskingsarbeid får stadig mer fokus i regnskapsbransjen, men rapporten dokumenterer at vi må arbeide enda mer målrettet med å løfte kvaliteten på området, sier administrerende direktør i Regnskap Norge.

Flere av regnskapsforetakene som har hatt tilsyn har delt sine erfaringer underveis med Regnskap Norge. Mange av dem påpeker at de ikke kjenner seg igjen i rapporten og har opplevd kommunikasjonen med tilsynet underveis som krevende.

– Når så mange dyktige bransjeutøvere innenfor både regnskaps- og revisjonsbransjen ifølge rapporten har såpass omfattende svakheter i sitt anti-hvitvaskingsopplegg, er det grunn til å stille spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak. Vi ser et stort behov for tettere dialog med Finanstilsynet i dette arbeidet, og blir overrasket dersom ikke også tilsynet gjør seg selvkritiske refleksjoner basert på dette tematilsynet, uttaler Aale-Hansen.

Som bransje må vi uansett ta innover oss at vi må øke oppmerksomheten om hvitvaskingsområdet ytterligere, og arbeide for at anti-hvitvaskingsarbeidet blir en naturlig integrert del av regnskapsførers arbeid, avslutter Aale-Hansen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Aministrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Aministrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Frykter koronatiltaket er sikreste vei mot konkurs4.1.2022 08:05:00 CET | Pressemelding

Myndighetenes utsettelsesordning for betaling av skatt og moms påfører bedriftene hundretalls millioner å betale i renter. – Av hensyn til bedriftenes likviditet er det bra med mulighet til utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter på hele 8 %, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Flere tusen bedrifter skylder milliarder i utsatt skatt og moms – og hundretalls millioner i rente!21.12.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

Sommeren 2020 innførte myndighetene en utsettelsesordning for betaling av skatt og moms. Årsaken var at mange bedrifter fikk betalingsproblemer som følge av omsetningssvikt pga. nedstengningen av samfunnet. Når dette skal betales påløper i tillegg millioner av kroner i rente. Regjeringen har nå forlenget betalingsfristen. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Viktig med betalingsutsettelse for skatter og avgifter – og renter bør droppes14.12.2021 11:56:08 CET | Pressemelding

De nye tiltakene regjeringen har vedtatt betyr i praksis nedstenging av store deler av næringslivet. Et av tiltakene fra tidligere er utsatt betaling av skatter og avgifter. Dette kan igjen bli aktuelt. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som nå får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den må betales, advarer Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye