MannsForum

Tid for et paradigmeskifte i nordisk barne- og likestillingspolitikk?

Del
Invitasjon til spennende nordisk konferanse om likestilling og likestilt foreldreskap på den internasjonale Mannsdagen 19. november på Youngs i Oslo kl.11:30 -16:00

Key speaker er amerikanske professor William V. Fabricius, en av verdens ledende forskere, som har dokumentert at barn ned til 1 års alder har best av å ofte overnatte hos sine separerte og fraskilt fedre. Dette reduserer angst hos barn i alle aldere, uten å skade tilknyttingen til mor. Dette står i sterk kontrast til de nordiske familiepolitiske anbefalinger les mer om Fabricius her. En representant fra Europarådet vil presentere Europarådets -resolusjon 2079 om likestilt foreldreskap; "fedres rolle i barns liv". Professor Hans Bonde stiller spørsmålet om kjønnsbalanse har erstattet like muligheter som likestillingspolitikk, og Jesper Lohse presenterer resultatet av en undersøkelse blant 4000 nordiske fedre, som tydelig viser hvordan offentlig forvaltning forskjellsbehandler mødre og fedre. Paneldebatten med bl.a. norske politikere diskuterer: "Hvordan sikre barn samvær og omsorg fra begge foreldre etter samlivsbrudd", i dialog med salen. Mannsforum avduker sitt nye likestillings-barometer, og dele ut Mannsprisen og Kvinneprisen for 2021, med mere, komplett program finner du her

MannsForum er vertskap for den nordiske konferansen, i samarbeid med nettverket Nordic Equality. Konferansen er delfinansiert av Bufdir. Les mer om foreningen Mannsforum

Vår kontaktperson:
Vemund Vennestrøm
Email: vemund@mannsforum.no
Tel/sms: 47801220                                            

Om MannsForum

MannsForum
MannsForum
Strandveien 7
3442 Hyggen

http://www.mannsforum.no

Følg pressemeldinger fra MannsForum

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra MannsForum på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra MannsForum

MANNSFORUM ARRANGERER NORGES FØRSTE INTERNASJONALE KONFERANSE OM GUTTER, MENN OG FEDRES LIVS- OG LIKESTILLINGSUTFORDRINGER 2019 PÅ KULTURHUSET I OSLO11.11.2019 08:37:15 CET | Pressemelding

19. november er den internasjonale Mannsdagen, og i den forbindelse arrangerer Mannsforum Norges første internasjonale konferanse om gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer. Ledende talspersoner for disse temaer vil være innledere for konferansen, blant annet den kjente statsviteren, familieterapeuten og forfatteren Dr. Warren Farrell fra USA, og den kontroversielle Karen Straughan, likestillingsaktivist og Vlogger, fra Canada. Guttorm Grundt, nestleder i MannsForum, og leder av MannsForums likestillingsgruppe forteller at det sterke, ensidige og langvarige kvinnefokuset de siste tiår har bidratt til en undervurdering og underkommunikasjon av menn, fedre og gutters livs- og likestillingsutfordringer i samfunnet. Dette ubalanserte bildet bidrar til å skape økende avstand, mistillit og utrygghet mellom kjønnene. Grundt er meget fornøyd med å ha greid å få Warren Farrell til konferansen, og Grundt forteller at Warren Farrell også vil delta på et arrangement på Stortinget

MANNSFORUM MARKERER MANDAG 19.11.18. DEN INTERNASJONALE MANNSDAGEN MED MANNSDAGSKONFERANSEN «GUTTER, MENN OG FEDRES LIVSUTFORDRINGER» OG EN MARKERING FORAN STORTINGET19.11.2018 09:31:33 CET | Pressemelding

Tradisjonen tro arrangerer Mannsforum en Mannsdagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo mandag 19.11. kl 1200-1600. Les programmet her Konferansens hovedtema er inspirert av den kjente kanadiske psykologen Jordan B. Peterson, og tar bl.a. opp både gutters, menns og fedres livsutfordringer, og mangelen på solidaritet mellom menn En sosiolog, en psykolog og en psykiater vil belyse temaet med etterfølgende paneldebatt. Konferansen er åpen og gratis. (Program vedlagt). Konferansen vil også presentere statens svært mangelfulle oppfølging av Mannsrolleutvalget og Mannspanelets forslag hhv. 30 og 10 år etter at utvalgenes innstillinger ble lagt frem. MannsForum vil presentere sitt eget forslag til nytt Mannifest 2020 med krav om et paradigmeskifte i statens likestillings- og familiepolitikk. MannsForum vil også dele ut MannsForums Kvinne- og Mannspris for 2018. Kvinneprisen går til psykolog Kristin Spitznogle og Mannsprisen til professor emeritus Eivind Meland. (se vedlegg). Etter konferansen

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye