MANNSFORUM ARRANGERER NORGES FØRSTE INTERNASJONALE KONFERANSE OM GUTTER, MENN OG FEDRES LIVS- OG LIKESTILLINGSUTFORDRINGER 2019 PÅ KULTURHUSET I OSLO

Del

19. november er den internasjonale Mannsdagen, og i den forbindelse arrangerer Mannsforum Norges første internasjonale konferanse om gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer. Ledende talspersoner for disse temaer vil være innledere for konferansen, blant annet den kjente statsviteren, familieterapeuten og forfatteren Dr. Warren Farrell fra USA, og den kontroversielle Karen Straughan, likestillingsaktivist og Vlogger, fra Canada.

Guttorm Grundt, nestleder i MannsForum, og leder av MannsForums likestillingsgruppe forteller at det sterke, ensidige og langvarige kvinnefokuset de siste tiår har bidratt til en undervurdering og underkommunikasjon av menn, fedre og gutters livs- og likestillingsutfordringer i samfunnet. Dette ubalanserte bildet bidrar til å skape økende avstand, mistillit og utrygghet mellom kjønnene. Grundt er meget fornøyd med å ha greid å få Warren Farrell til konferansen, og Grundt forteller at Warren Farrell også vil delta på et arrangement på Stortinget for å diskutere gutters utfordringer i samfunnet i dag.

Formålet med konferansen:

Mannsforum ønsker derfor med denne konferansen å sette søkelyset på de livs-, likestillings- og statusproblemene som norske gutter, menn og fedre står overfor. Mannsforum ønsker å belyse disse problemstillingene nærmere gjennom internasjonal ekspertise, for å kunne finne hensiktsmessige løsninger på dagens utfordringer. Mange gutter og unge menn vokser i dag opp med et negativt selvbilde i en kvinnedominert oppvekst uten far hjemme og/eller gode mannlige rollemodeller i barnehage og skole. Gutter og unge menn dominerer statistikken relatert til underprestasjoner og frafall i skolen, rusmisbruk, vold, lovbrudd, arbeidsløshet, uførhet og selvmord.

Arne Børke, Leder i Mannsforum uttaler at vi ser en stadig sterkere trend i retning av at normal maskulin adferd blir vurdert som negativt. For ikke lenge siden innførte kjente Knut Nærum begrepet «manneskam». Skal menn begynne å oppføre seg som kvinner for å bli akseptert? Skal typisk feminin/kvinnelig adferd være den eneste malen for riktig adferd, hos både kvinner og menn?

Dette og andre interessante tidsaktuelle temaer om likestilling og mannens rolle i samfunnet vil du kunne få høre mere om på Mannsforums Internasjonale konferanse om gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer. Så gikk du glipp av Jordan Peterson i fjor høst er dette arrangementet man må få med seg.

Konferansen er åpen og gratis, takket være økonomisk støtte fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (BUFDIR) og stiftelsen Fritt Ord.

Tirsdag 19. november klokken 09.30-16.00 på Kulturhuset i Oslo.

Vel møtt!

Kontaktpersoner:
Arne Børke, tlf: 90 64 65 16, arne@mannsforum.no
Guttorm Grundt, tlf: 920 59 776, guttorm@mannsforum.no
Dag Furuholmen, tlf: 934 11 161, dag@furuholmen.no

Bilder

Arne Børke, leder i Mannsforum.
Arne Børke, leder i Mannsforum.
Last ned bilde
Guttorm Grundt, nestleder i MannsForum, og leder av MannsForums likestillingsgruppe.
Guttorm Grundt, nestleder i MannsForum, og leder av MannsForums likestillingsgruppe.
Last ned bilde
Dr. Warren Farrell, statsviter, familieterapeut og forfatter.
Dr. Warren Farrell, statsviter, familieterapeut og forfatter.
Last ned bilde

Om MannsForum

MannsForum
MannsForum
Strandveien 7
3442 Hyggen

http://www.mannsforum.no

Følg pressemeldinger fra MannsForum

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra MannsForum på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra MannsForum

MANNSFORUM MARKERER MANDAG 19.11.18. DEN INTERNASJONALE MANNSDAGEN MED MANNSDAGSKONFERANSEN «GUTTER, MENN OG FEDRES LIVSUTFORDRINGER» OG EN MARKERING FORAN STORTINGET19.11.2018 09:31:33 CET | Pressemelding

Tradisjonen tro arrangerer Mannsforum en Mannsdagskonferanse på Litteraturhuset i Oslo mandag 19.11. kl 1200-1600. Les programmet her Konferansens hovedtema er inspirert av den kjente kanadiske psykologen Jordan B. Peterson, og tar bl.a. opp både gutters, menns og fedres livsutfordringer, og mangelen på solidaritet mellom menn En sosiolog, en psykolog og en psykiater vil belyse temaet med etterfølgende paneldebatt. Konferansen er åpen og gratis. (Program vedlagt). Konferansen vil også presentere statens svært mangelfulle oppfølging av Mannsrolleutvalget og Mannspanelets forslag hhv. 30 og 10 år etter at utvalgenes innstillinger ble lagt frem. MannsForum vil presentere sitt eget forslag til nytt Mannifest 2020 med krav om et paradigmeskifte i statens likestillings- og familiepolitikk. MannsForum vil også dele ut MannsForums Kvinne- og Mannspris for 2018. Kvinneprisen går til psykolog Kristin Spitznogle og Mannsprisen til professor emeritus Eivind Meland. (se vedlegg). Etter konferansen

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye