Olav Thon Eiendomsselskap

Rapport for 3. kvartal 2021

Del
Olav Thon Eiendomsselskap hadde en solid utvikling i 3. kvartal, og resultat før skattekostnad ble 1.099 millioner kroner.
Lagunen Storsenter
Lagunen Storsenter

Resultatet før skattekostnad, verdiendringer og valutaeffekter beløp seg til 512 millioner i 3. kvartal og resultatet hittil i 2021 utgjorde 1.537 millioner kroner.

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et solid resultat i 3. kvartal, og de fleste pilene pekte riktig vei, sier Arne B. Sperre, konserndirektør for finans.

Omsetningsvekst på kjøpesentrene 

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon.  Konsernet har 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige, og forvalter i 16 kjøpesentre for eksterne eiere.

I kjøpesenterporteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter, målt etter omsetning; Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 7 av landets 10 største kjøpesentre.

I 3. kvartal var butikkomsetning i de norske kjøpesentre 2 % høyere enn i 3. kvartal i 2020, og hele 15 % høyere enn i 2019.

– Omsetningstallene viser at kjøpesentrene fortsatt er populære møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, også etter pandemien, sier Sperre. 

Næringseiendom 

Næringseiendommer består av både sentrale kontoreiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo-området, og utgjør nå ca. 28 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter

Konsernets tall for netto investeringer i 3. kvartal var 223 millioner kroner.

Konsernets største pågående prosjekt er oppføring av to logistikkbygg på Gardermoen på totalt 46.000 kvadratmeter, som ferdigstilles i 2022. 

Olav Thon Eiendomsselskap bearbeider flere større eiendomsprosjekter hvor gjennomføringen avhenger av offentlige tillatelser og markedsforhold. Vi har et godt håp om å igangsette nye prosjekter i 2022 uttaler Sperre.

Fremtidsutsikter

–  Gjenåpningen av samfunnet har medført en markant oppgang i norsk økonomi, og forholdene i norsk økonomi er i ferd med å normaliseres. Konsernets solide markedsposisjon og finansielle stilling bidrar til at Olav Thon Eiendomsselskap er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremholder avslutter Arne B. Sperre.

Les rapporten her

Følg webcast torsdag 11 november kl. 10 her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lagunen Storsenter
Lagunen Storsenter
Last ned bilde

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og aksjene ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.385 millioner kroner ved inngangen til 2023. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 18,2 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom