Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Flere soner straffen sin i samfunnet

Del
Det er flere som starter gjennomføring av straff i samfunnet enn i fengsel. Her er nøkkeltall for straffegjennomføring i samfunnet i andre tertial 2021, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor 2020.

Straffegjennomføring i samfunnet

I andre tertial i 2021 ble det iverksatt 2592 gjennomføringer av straff i samfunnet, som tilsier en økning på i underkant av 20 prosent fra andre tertial 2020, der 2178 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) er den mest brukte formen for straffegjennomføring i samfunnet, etterfulgt av samfunnsstraff. Begge har hatt en betydelig oppgang sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Program mot ruspåvirket kjøring og bøtetjeneste har en liten nedgang sammenlignet med fjoråret.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik: 

Straffegjennomføringsform

2. tertial 2021

2. tertial 2020

Andel kvinner

Samfunnsstraff

705

500

19%

Program mot ruspåvirket kjøring

124

147

20%

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

64

47

11%

Bøtetjeneste

184

202

12%

Prøveløslatelse med møteplikt

192

158

5%

Elektronisk kontroll

1212

1037

14%

§ 12 straffegjennomføring i institusjon

111

87

12%

Totalt

2592

2178

15%

Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i første kvartal 2021, er dømt for følgende type lovbrudd. 

Vold

10,7%

Økonomi

10,3%

Narkotika/rus

15,8%

Lov og orden

6,1%

Vinningskriminalitet

5,9%

Trafikklovbrudd

38,5%

Seksuallovbrudd

2,6%

Øvrige

10%

Om straff i samfunnet

Straffegjennomføring i samfunnet medfører en rekke fordeler sammenliknet med fengselsstraff. Avbrudd i jobb og utdanning blir stort sett unngått, og det er i stor grad mulig å opprettholde forholdet til familie og andre nettverk, noe som kan bidra til å redusere risikoen på tilbakefall..

En viktig forutsetning er at det ikke fører til unødig belastning for offer, pårørende, samfunnet og den domfelte selv.

Les mer om hvilke former for straff i samfunnet som finnes i Norge: https://www.kriminalomsorgen.no/straff-i-samfunnet.518689.no.html

Korona og gjennomføring av straff utenfor fengsel

Koronapandemien har gitt kriminalomsorgen ekstra utfordringer når det gjelder både fengselsstraff og straff i samfunnet.

Til tross for pandemien, har antall personer som startet med å gjennomføre straff i samfunnet økt.

Dette kan muligens forklares med at det jobbes mye med å ivareta smittevernhensyn, og det anses som mindre sannsynlig at man blir utsatt for smitte ved for eksempel elektronisk kontroll (fotlenke).

Når det gjelder økningen i gjennomføring av samfunnsstraff i 2021, kan forklaringen være at en rekke domfelte ikke kunne gjennomføre dette i 2020 grunnet korona. Dette medførte at et stort antall dommer ikke ble iverksatt. Med bedre oversikt og kunnskap om håndteringen av situasjonen, kan man anta at det var bedre forhold for å gjennomføre dette i 2021.

Utdrag fra 2. tertialrapport

- Med unntak av ND (46,5 %) viser alle tiltakene en fullføringsprosent på – noen ganger langt – over 90 %. Tallet er rekordhøy for samfunnsstraff med 94,4 %.

- To av tre timer samfunnsstraff går i samfunnsnyttig tjeneste.

- 15 % av alle iverksatte tiltak i samfunnet gjelder kvinner. Andelen er høyest i samfunnsstraff, § 16 og program mot ruspåvirket kjøring.

- Det har blitt gjennomført nesten 100 000 timer med samfunnsstraff hittil i år.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom