Regnskap Norge

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder

Del
Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen. – Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger. Vi lanserer derfor en ny rapport med 39 tiltak som kan spare næringslivet for milliarder, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, mener forenklingspotensialet er stort. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, mener forenklingspotensialet er stort. Foto: CF-Wesenberg.

Gjentatte regjeringer har lovet forenklinger i regelverk og reduserte byrder for næringslivet. Siste forenklingsrapport fra Næringsdepartementet beregner at det siden 2018 er forenklet for om lag 10,7 mrd. kroner. For gjeldende stortingsperiode er ambisjonen 11 milliarder. 

– Etter pandemien er det viktig med alle grep som kan sette fart på økonomien igjen. Komplekse og lite forståelige rapporteringsregler skaper hodebry hos bedriftene og stjeler tid som kan brukes til noe mer konstruktivt og lønnsomt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: 

– Vi presenterer nå en ny rapport med 39 forenklingsforslag til regjeringen.

Forenklingsrapporten 2021

Forenkling av reglene for reise og diett: 550 millioner i besparelser

– Skatteetaten har opplyst at det i 2019 var nesten 13 millioner innrapporteringer. Å bruke fem minutter mindre per innrapportering(*) vil gi en besparelse på 550 millioner kroner for norsk næringsliv.  

I Skatteetatens oppslagsverk – Skatte-ABC – går det med nærmere 70 sider på å forklare reise- og diettreglene. Det er flere enn 30 forskjellige skattesatser, i tillegg til satsene i statens reiseregulativ. Det skilles mellom skattesatser for reiser med og uten diett, med og uten overnatting, om du har bodd på hotell eller i brakke, om bostedet er med eller uten kokemuligheter, om du har reist mer eller mindre enn 6 eller 12 timer, om du har fått dekket måltider eller ikke osv. osv.  

– Regelverket som gjelder fradrag, godtgjørelse og refusjon for merkostnader til kost, losji og reise er omfattende, uoversiktlig og detaljert. I mange tilfeller er det krevende å innhente alle nødvendige opplysninger for å gjøre riktige skattemessige vurderinger. Det samme gjelder reglene for skillet mellom arbeidsreise og yrkesreise. Det kreves ofte mange og detaljerte opplysninger fra den som har vært på reise for å gjøre en skattemessig vurdering. I tillegg er det vanskelige grenseganger. Dette gjør at mye arbeidstid går med til utfylling, kontroll, skjønnsvurdering og retting, sier Regnskap Norge-direktøren.

Regnskap Norge foreslår at det snarlig settes i gang et forenklingsarbeid knyttet til reise og diett.

Konkrete forenklingstiltak er: 

  • Rydde opp i virvaret av ulike satser, vilkår og avgrensninger som finnes på området – ta ned millimeterregimet.  
  • Mer bruk av sjablong, f.eks. ved å sette et maksantall for hvor mange dagsreiser man kan få dekket diett skattefritt i løpet av ett år. 
  • Gjeninnføre trekkfrihet for utbetalinger som er i samsvar med statens reiseregulativ. 
  • «Deregulere» pendlerbegrepet, slik at det blir en mer entydig definisjon av hva som skal til for å være pendler, uten all detaljstyringen som er i dag.   

Se hele Forenklingsrapporten 2021

Må forenkle hele tiden, OG unngå nye byrder

– Å jobbe med forenklinger er et kontinuerlig arbeid. Det handler om å forenkle dagens regelverk og ikke innføre nye regler som belaster næringslivet mer enn nødvendig. Når regjeringen snakker om 11 milliarder i reduserte byrder, er det uklart om dette er en netto målsetting – altså hvor de også tar med nye regler i forenklingsregnskapet, sier Regnskap Norge-direktøren:

– Et eksempel på det siste er målsettingen i Hurdalsplattformen om gradert merverdiavgift på elbiler. Intensjonen bak forslaget er forståelig, men forslaget i seg selv innebærer store merbyrder for næringslivet.

– Det holder med andre ord ikke bare å snakke om forenkling – vi må begynne å snakke om smart regulering. Det hjelper lite å redusere administrative byrder med den ene hånden, hvis vi innfører nye med den andre, sier Aale-Hansen.

Se hele Forenklingsrapporten 2021

*Til en timepris basert på SSBs anslag for arbeidskraftkostnad per minutt. 

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, mener forenklingspotensialet er stort. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, mener forenklingspotensialet er stort. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Frykter koronatiltaket er sikreste vei mot konkurs4.1.2022 08:05:00 CET | Pressemelding

Myndighetenes utsettelsesordning for betaling av skatt og moms påfører bedriftene hundretalls millioner å betale i renter. – Av hensyn til bedriftenes likviditet er det bra med mulighet til utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter på hele 8 %, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Kritisk til Finanstilsynet – etterlyser klarere regler og veiledning om pliktene tilknyttet bekjempelse av hvitvasking.22.12.2021 13:49:03 CET | Pressemelding

Finanstilsynet har nylig publisert en rapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven på regnskapsførings- og revisjonsområdet. Her blir 19 av 22 foretak bøtelagt. – Dette er alvorlig og vi vil nå vil gå grundig inn i rapporten og vurdere alle punktene Finanstilsynet trekker frem, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge. – Vi ser behov for tettere dialog med myndighetene rundt dette arbeidet, og stiller spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak.

Flere tusen bedrifter skylder milliarder i utsatt skatt og moms – og hundretalls millioner i rente!21.12.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

Sommeren 2020 innførte myndighetene en utsettelsesordning for betaling av skatt og moms. Årsaken var at mange bedrifter fikk betalingsproblemer som følge av omsetningssvikt pga. nedstengningen av samfunnet. Når dette skal betales påløper i tillegg millioner av kroner i rente. Regjeringen har nå forlenget betalingsfristen. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye