Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra Kriminalomsorgen

Del
Månedlige nøkkeltall fra Kriminalomsorgen

Rapporten fra KDI til departementet ligger som vedlegg.

Antall innsatte i fengsel

29.09.21 var belegget i fengsel 88,7 prosent med totalt 3214 innsatte.

- Av de 3214 innsatte satt 555 (17 prosent) i varetekt
- 752 (23,4 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 174 (5,4 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 140 menn, 8 kvinner
- 7 innsatte under 18 år. Fire soner dom og tre sitter i varetekt
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år: 82,2 prosent.
- 529 personer er etterlyst i forbindelse med soning av ubetinget fengselsstraff (innbefatter domfelte som ikke har møtt opp til soning - tall fra Kripos).

Elektronisk kontroll (fotlenke):
Pr. 3. september var det 398 som gjennomfører straff med elektronisk kontroll, en kapasitetsutnyttelse på 80 prosent.

I september 2021 var i gjennomsnitt 85 prosent av lenkene aktive.

Et faktaark om soning med elektronisk kontroll ligger som vedlegg.

Soningskø
Pr. 3.oktober var soningskøen på 728 dommer. Av disse avventer 38 dommer soning med elektronisk kontroll. Totalt er det en nedgang på 187 dommer i køen siden forrige rapportering.

Isolasjon
Rapport for september 2021 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om isolasjonsproblematikken i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Antall fengsler
33 fengselsenheter, med totalt 58 operative fengsler.

Driftskostnader pr. fengselsplass pr. år (2020)
Høy sikkerhet: 1,16 millioner kroner
Lav sikkerhet: 728 000 kroner

Straff i samfunnet
Etter utgangen av hvert tertial produseres en samlet statistikk for straffegjennomføring i samfunnet. Informasjon om 1. tertial 2021 finner du på lenken under. 
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/flere-gjennomforer-straff-i-samfunnet?publisherId=17847130&releaseId=17909376

Tallene er hentet fra den månedlige statusrapporten Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) leverer til Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgens månedlige rapport om isolasjon og etatens fagsystem, Kompis.

Nøkkelord

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom