Regnskap Norge

Regnskap Norge advarer mot mva-kaos på elbiler

Del
I Hurdalsplattformen foreslår regjeringen å innføre merverdiavgift på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye elbiler. – Intensjonen i forslaget er forståelig. Problemet er at dette bryter med de prinsippene vi har hatt i merverdiavgiftslovgivningen siden 1970. Forslaget vil skape utfordringer for selgere, kjøpere og myndighetene selv. Vårt klare råd er å enten fortsette med dagens mva-fritak, eller innføre mva. på hele salgssummen på elbiler, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

I regjeringserklæringen foreslås det å innføre merverdiavgift på beløp over 600 000 kroner ved salg av nye biler. I merverdiavgiftsloven er utgangspunktet at alle varer og tjenester er momspliktige. Fritak og unntak fra avgiftsplikt er positivt opplistet i loven; eksempelvis elbiler og salg av eiendom.

– I merverdiavgiftsloven finnes det ingen hybride løsninger hvor én og samme vare eller tjeneste både er unntatt eller fritatt, og samtidig momspliktig. Det er enten eller. Det regjeringen har satt som målsetting i Hurdalsplattformen er å innføre en ordning som bryter med disse prinsippene og utfordrer både selgere, kjøpere og myndigheter, sier Rune Aale-Hansen administrerende direktør i Regnskap Norge:

– Dersom dette blir vedtatt må myndighetene utvikle nye regler, veilede i bruken av dem og kontrollere at de følges opp. Dette innebærer merbyrder for næringslivet og står i kontrast til en annen målsetting i Hurdalsplattformen om å reduserere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner.

Enten eller: Fritak eller avgiftsbelegge hele bilen

Vi har ingen problemer med å forstå intensjonen i forslaget; om at folk med god råd skal bære en større skatte- og avgiftsbyrde. Problemet er imidlertid at dette forslaget ikke er gjennomtenkt, sier Regnskap Norge-direktøren: – Noen av problemene som oppstår er som følger:

  • Leasing av elbil. Skal det være avgiftsfri leie for biler som koster under 600 000 kroner og forholdsmessig mva. på leasingvederlaget for bilene som koster over 600 000 kroner?
  • Skal fortsatt batterier til elbiler være fritatt? Hvordan blir det i så fall med salg av dette til biler over 600 000 kroner? Må selgeren av batteriet vite hva kjøperens elbil kostet?
  • Skal elbusser og -lastebiler fortsatt være fritatt, selv om de koster over 600 000 kroner? Det forutsetter i så fall lovendring og nytt fritak for disse.
  • Det vil oppstå spørsmål med hensyn til elbiler som har en veiledende pris under 600 000, men som koster mer med tillegg av ekstrautstyr.
  • Import av elbiler under og over 600 000 kroner må håndteres forskjellig med delvis innførselsmoms for bilene over 600 000.

– Disse eksemplene er kanskje traurige å få høre om, men dette er konsekvensene for næringslivet og kjøpere med det forslaget som ligger i Hurdalserklæringen. Dette er det motsatt av forenkling. Når regjeringen blir oppmerksom på disse konsekvensene håper vi forslaget revurderes, og at man enten fortsetter som før med fullt fritak – alternativt avgiftsbelegger hele bilen, avslutter Aale-Hansen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Frykter koronatiltaket er sikreste vei mot konkurs4.1.2022 08:05:00 CET | Pressemelding

Myndighetenes utsettelsesordning for betaling av skatt og moms påfører bedriftene hundretalls millioner å betale i renter. – Av hensyn til bedriftenes likviditet er det bra med mulighet til utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter på hele 8 %, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Kritisk til Finanstilsynet – etterlyser klarere regler og veiledning om pliktene tilknyttet bekjempelse av hvitvasking.22.12.2021 13:49:03 CET | Pressemelding

Finanstilsynet har nylig publisert en rapport om etterlevelse av pliktene i hvitvaskingsloven på regnskapsførings- og revisjonsområdet. Her blir 19 av 22 foretak bøtelagt. – Dette er alvorlig og vi vil nå vil gå grundig inn i rapporten og vurdere alle punktene Finanstilsynet trekker frem, sier Rune Aale-Hansen, adm. dir. i Regnskap Norge. – Vi ser behov for tettere dialog med myndighetene rundt dette arbeidet, og stiller spørsmål ved om regelverket er for formalistisk orientert og om veiledningen fra myndighetene har vært for svak.

Flere tusen bedrifter skylder milliarder i utsatt skatt og moms – og hundretalls millioner i rente!21.12.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

Sommeren 2020 innførte myndighetene en utsettelsesordning for betaling av skatt og moms. Årsaken var at mange bedrifter fikk betalingsproblemer som følge av omsetningssvikt pga. nedstengningen av samfunnet. Når dette skal betales påløper i tillegg millioner av kroner i rente. Regjeringen har nå forlenget betalingsfristen. – Av hensyn til bedriftenes likviditet, er det bra med mulighet for utsettelse på betaling av skatter og avgifter for dem som får stor inntektssvikt. Problemet er imidlertid at det påløper renter, og da blir regningen enda større når den senere må betales, påpeker Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye