UiO - Senter for utvikling og miljø

Klimapanikk og klimafrykt - et hinder for den grønne omstillingen?

Share
Arne Næss Seminarene og Wigestrand Forlag inviterer til en bokdebatt om KLIMAFRYKT med Bjørn Lomborg, onsdag 27. oktober, kl. 14.00-16.00, Litteraturhuset, Amalie Skram.

Kan klimapanikk koste oss titusener av milliarder kroner, skade de fattige, og bremse utvikling til en bedre verden? Skaper vi unødvendig klimafrykt, særlig for de unge? Bidrar vår håndtering av klimautfordringene til å gjøre det vanskeligere å løse det globale fattigdomsproblemet og ulikheten i verden? Bør vi være føre var og tilpasse oss klimaendringene heller enn å tro at vi kan stanse dem?

Dette Arne Næss seminaret skal være en duell mellom  Bjørn Lomborg, forfatteren av Falsk Alarm og Sceptical Environmentalist, og klima-og innovasjonsforskere Bjørn H. Samset og Atle Midttun. 

Bakrunn


Bjørn Lomborg er en kontroversiell intellektuell som skriver med et særegent perspektiv om klima og klimatiltakene. Han peker på alternative løsninger til de tiltakene som er politisk vedtatt og nedfelt i lovgivning og folkerettslige avtaler. Lomborg er kritisk til dommedagsforkynnelsen og hva klimafrykten gjør med barn og unge. Han stiller spørsmål ved ressursbruken og kostnadene som knytter seg til skadebegrensning, utslippsreduksjoner og reversering av utviklingen.

Program 

  • Innledning / foredrag med Bjørn H. Samset, klimaforsker ved Cicero, senter for klimaforskning
  • Foredrag: Bjørn Lomborg: forfatter, grunnlegger og leder av Copenhagen Consensus Center
  • Kommentar fra, og samtale med Atle Midttun, professor i innovasjon og samfunnsorganisasjon, BI
  • Samtale med publikum 

Ordstyrer: Nina Witoszek, prosjekt leder, Arne Næss Programme on Global Justice and the Environment, SUM, UiO

Åpen adgang. Foredrag holdes på engelsk, debatt med publikum på norsk og engelsk.

Keywords

Contacts

Images

About UiO - Senter for utvikling og miljø

UiO - Senter for utvikling og miljø
UiO - Senter for utvikling og miljø
Sandakerveien 130
0484 Oslo

22 85 89 00http://www.sum.uio.no

Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo

Hos oss møter du et dynamisk, internasjonalt forskningsmiljø med bred kompetanse innen sosial og miljømessig bærekraft. Vi bruker en tverrfaglig tilnærming for å forstå lokale og globale utfordringer og hvordan disse kan løses.

Subscribe to releases from UiO - Senter for utvikling og miljø

Subscribe to all the latest releases from UiO - Senter for utvikling og miljø by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from UiO - Senter for utvikling og miljø

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom