Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

NVE gir konsesjon til ny kraftledning mellom Hamang og Smestad

Del
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett konsesjon til å bygge en ca. 12 km lang 420 kV luftledning fra Hamang i Bærum til Smestad i Oslo. Den nye kraftledningen skal erstatte dagens luftledning, og bygges i samme trasé.
Illustrasjon av eksisterende og ny mast ved Øverland. Foto: Statnett
Illustrasjon av eksisterende og ny mast ved Øverland. Foto: Statnett

Strømforbruket i Oslo og Bærum øker, og kapasiteten på dagens kraftnett er dårlig. For å sikre at innbyggerne har en sikker strømforsyning framover må dagens luftledning fra 1952 byttes ut med en ny forbindelse, som har høyere kapasitet.

Gjennom konsesjonsarbeidet er det gjort en grundig analyse av behovet for å bygge en ny strømledning, virkninger for nærområdet, og kostnadsforskjellen mellom luftledning og kabel i bakken.

NVE gir Statnett konsesjon til å bygge en ny luftledning etter omfattende vurderinger. Det er en eksisterende luftledning som skal erstattes, og det vil koste rundt fire ganger så mye å legge den som kabel i bakken. Denne ekstrakostnaden må dekkes over nettleien til alle strømkunder i Norge. Vi vurderer luftledning som det beste alternativet, og i tråd med Stortingets føringer for utbygging av strømnettet, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Luftledningen skal bygges i samme trasé, med samme arealbruk som i dag. De nye mastene vil i snitt være 38 meter høye, som er en økning fra dagens master på 21 meter. Dette vil gjøre mastene mer synlig, spesielt på avstand. Støyen vil også øke marginalt, mens magnetfeltet vil reduseres noe sammenlignet med dagens situasjon.


Utbyggingen betales av alle strømkunder i Norge

I løpet av de neste 10 årene vil det være et stort behov for utbygging og oppgradering av strømnettet ikke bare i Stor-Oslo, men over hele landet. Disse kostnadene betales av alle strømkunder i Norge, og dekkes gjennom nettleien.

I behandlingen av saken har både kommunene og innbyggerne vært tydelige på at de ønsker kabel i bakken i stedet for en luftledning. Kabel på denne strekningen vil ha en kostnad på rundt 1180 millioner kroner, mens luftledning er estimert til 280 millioner kroner.

– Vår vurdering er at nytten ved å legge kabel ikke er stor nok til å forsvare den langt høyere kostnaden. Det er en avveining mellom dyrere nettleie for alle strømkunder i Norge og ulempene for beboerne langs denne traseen i Oslo og Bærum, sier Nordberg.


Følger politiske føringer for bygging av strømnett

Stortingets føringer for utbyggingen av strømnettet fastslår at kraftledninger på dette spenningsnivået som hovedregel skal bygges som luftledning.

– Vår vurdering er basert på Stortingets føringer og gjeldende forvaltningspraksis. Her er en luftledning teknisk mulig å bygge, og har etter vår vurdering akseptable konsekvenser fordi den erstatter en eksisterende luftledning på samme strekning, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

NVEs vedtak kan påklages av de som har klagerett innen tre uker. NVE vil deretter vurdere om det fremkommer ny informasjon i klagene som endrer vedtaket. Hvis ikke, vil saken sendes over til Olje- og energidepartementet for endelig behandling.

Bakgrunnen for vedtaket kan leses her. Mer informasjon finnes også på sakens konsesjonsside.

Nøkkelord

Kontakter

Mail: pressevakt@nve.no
Tlf: 48 99 76 67 (ikke sms)

Bilder

Illustrasjon av eksisterende og ny mast ved Øverland. Foto: Statnett
Illustrasjon av eksisterende og ny mast ved Øverland. Foto: Statnett
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye