Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen for august 2021

Del
Kategoriene som presenteres er basert på spørsmål som kommunikasjonsstaben i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ofte får fra pressen.

Tallene er hentet fra den månedlige statusrapporten KDI leverer til Justis- og beredskapsdepartementet og fra etatens fagsystem, Kompis.

Rapporten fra KDI til departementet følger som vedlegg.

Innsatte i fengsel
7. august var kapasitetsutnyttelsen i fengsel 83,4 prosent, dette tilsvarer 3034 innsatte.

Av de 3034 innsatte:
- 503 (17 prosent) satt i varetekt
- 729 (24 prosent) var utenlandske statsborgere
- Kvinnelige innsatte: 169 (5,6 prosent)
- Antall forvaringsdømte i fengsel: 144 menn, åtte kvinner
- Seks innsatte under 18 år. Fire soner dom og to er i varetekt
- Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse hittil i 2021: 81,3 prosent
- 520 personer er etterlyst i forbindelse med soning av ubetinget fengselsstraff (innbefatter domfelte som ikke har møtt opp til soning - tall fra Kripos)

Elektronisk kontroll (fotlenke):
Kapasitetsutnyttelsen på EK var pr. 9. august på 71 prosent, dette tilsvarer 355 aktive lenker. I juli var i gjennomsnitt 71 prosent av lenkene aktive.

Et faktaark om soning med elektronisk kontroll følger som vedlegg.

Soningskø
Soningskøen pr. 10. august var på 954 dommer (av disse avventer 51 dommer soning med elektronisk kontroll). Dette er en nedgang på 60 dommer siden forrige rapportering.
I gjennomsnitt har de som i dag er i kø til soning i fengsel, vært i soningskø i 71 dager.

Vedlagt er en oversikt som viser utviklingen i soningskøen fra 2019 og frem til i dag og et notat om utviklingen i soningskøen underkoronapandemien. 

Koronatiltak i kriminalomsorgen
Oversikt over gjeldene tiltak og antall smittede i kriminalomsorgen finner du på www.kriminalomsorgen.no/korona

Antall fengsler
33 fengselsenheter, med totalt 58 operative fengsler.

Driftskostnader pr. fengselsplass pr. år (2020)
Høy sikkerhet: 1,16 millioner kroner
Lav sikkerhet: 728 000 kroner

Straff i samfunnet
Etter utgangen av hvert tertial produseres en samlet statistikk for straffegjennomføring i samfunnet. Mer på denne lenken:

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/flere-gjennomforer-straff-i-samfunnet?publisherId=17847130&releaseId=17909376

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom