Olav Thon Eiendomsselskap

Resultat for 2. kvartal og 1. halvår 2021

Del
Olav Thon Eiendomsselskap hadde en god finansiell utvikling også i 2. kvartal, og resultat før skatt ble 503 millioner kroner.
I Bernt Ankers gate 6 bygges utleieboliger og næringslokaler på gateplan. Illustrasjon: AART Architects
I Bernt Ankers gate 6 bygges utleieboliger og næringslokaler på gateplan. Illustrasjon: AART Architects

Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaeffekter utgjorde 525 millioner i 2. kvartal og totalt 1.025 millioner kroner i 1. halvår.

– Olav Thon Eiendomsselskap har lagt bak seg et godt 2. kvartal på tross av delvis stengte kjøpesentre i april og deler av mai, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

– Med konsernets gode operative utvikling og solide finansielle stilling som bakteppe, har styret nå besluttet å dele ut et utbytte for 2020 med 5 kroner per aksje, sier Sperre.

Økt butikkomsetning på kjøpesentrene
Olav Thon Eiendomsselskap er Norges største kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon.

Olav Thon Eiendomsselskap har 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige, og forvalter i tillegg 15 sentre for eksterne eiere. I kjøpesenterporteføljen inngår både Norges største kjøpesenter, målt etter omsetning; Lagunen Storsenter i Bergen og totalt 6 av Norges 7 største kjøpesentre.

I 2. kvartal var butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet 12,8 milliarder kroner - en økning på 3,3 % fra 2. kvartal i 2020.

I 1. halvår sett under ett var omsetningen 23,8 milliarder kroner.

– Butikkomsetningen i 1. halvår var 4,4 % høyere enn i fjor, på tross av at flere kjøpesentrene var delvis stengt i lengre perioder som følge av lokale smitteverntiltak.

– Alt i alt viser omsetningstallene at kundene kom tilbake til kjøpesentrene da butikkene og spisestedene fikk lov til åpne igjen, og at kjøpesentrene fortsatt er populære møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Næringseiendom
Næringseiendommer består av både sentrale kontoreiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo-området, og utgjør nå ca. 25 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

Investeringer og eiendomsprosjekter
Konsernets tall for netto investeringer i 1. halvår var 141 millioner kroner, og er sterkt påvirket av at konsernet solgte en tomt ved Lysaker stasjon i Bærum kommune, og et kjøpesenter utenfor Helsingborg i Sverige.

Konsernets største pågående prosjekter er oppføring av to logistikkbygg på Gardermoen – på totalt 46.000 kvadratmeter, som ferdigstilles i 2022.

I tillegg oppføres det totalt 68 utleieboliger i Oslo sentrum og Oslo øst på eiendommene Arnljot Gellines vei 1 og Bernt Ankers gate 6. Prosjektene ferdigstilles henholdsvis i 2021 og 2022.

Fremtidsutsikter
– På bakgrunn av at en stadig større andel av befolkningen blir vaksinert, forventes veksten i norsk økonomi å øke utover høsten på tross av usikkerhet knyttet til nye virusmutasjoner. Olav Thon Eiendomsselskap har en solid finansiell posisjon, og er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, sier Sperre.

Les hele rapporten her 

Følg webcast 13. august kl. 10 her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

I Bernt Ankers gate 6 bygges utleieboliger og næringslokaler på gateplan. Illustrasjon: AART Architects
I Bernt Ankers gate 6 bygges utleieboliger og næringslokaler på gateplan. Illustrasjon: AART Architects
Last ned bilde

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og aksjene ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.385 millioner kroner ved inngangen til 2023. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 18,2 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom