Arbeidstilsynet

Prisen betyr mest ved kjøp av renhold

Del
Både det offentlige og det private vektlegger prisen høyt ved kjøp av renholdstjenester, ifølge en ny Fafo-undersøkelse. Den viser også at både offentlige og private virksomheter som kjøper renhold mangler kunnskap om regelverket de skal følge.
– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)
– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)

Fafo-rapporten «Hvordan fungerer innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet»  er bestilt av Treparts bransjeprogram renhold, som er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet.

– Deler av renholdsnæringen har i lang tid hatt utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, HMS-standarder og arbeidstid. Vi ønsket mer kunnskap om hvordan proffmarkedet og kjøperne av renhold vurderer forhold som kan ha betydning for lønns- og arbeidsvilkår for renholderne, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Færre sjekker om renholdsfirmaet er offentlig godkjent

I tillegg til at pris vektlegges ganske høyt i både offentlig og privat sektor, viser undersøkelsen blant annet at det har vært en nedgang i antallet virksomheter i privat sektor som svarer at de sjekker om de som leverer renholdet er offentlig godkjent av Arbeidstilsynet. I 2016 var det 77 prosent som svarte at de undersøkte dette, i 2020 har andelen sunket til 68 prosent.

30 prosent av bedriftene i privat sektor svarer i 2020 at de ikke kjenner til godkjenningsordningen i det hele tatt, dette er på samme nivå som i 2016.

– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent. Dette gjelder og privat kjøp av renholdstjenester, minner Vollheim om.

 To enkle grep fra de som kjøper renhold kan bety mye for de som jobber i bransjen.

– Innkjøperne må sjekke at renholdsfirmaet de skal inngå kontrakt med er godkjent av Arbeidstilsynet, og de må kontrollere at renholderne har HMS-kort, sier Trude Vollheim.

64 prosent har ikke sjekket lønns- og arbeidsvilkår

Innkjøpere har en informasjons- og påseplikt. Det innnebærer at kjøper i kontrakten med renholdsleverandøren skal informere om lønns- og arbeidsvilkår, og at de skal ha systemer og rutiner for å undersøke at de tilbyr sine ansatte lovlige (allmenngjorte) lønns- og arbeidsvilkår.

I privat sektor svarer 64 prosent at de ikke har sjekket lønns- og arbeidsvilkårene, tre av ti i det offentlige svarer det samme.

Flere i privat sektor kjenner til HMS-kortet

Kjennskapen til HMS-kortet har økt blant private innkjøpere. Det var 45 prosent som kjente til ordningen i 2016, dette har økt til 55 prosent i 2020.

I offentlig sektor svarer fire av ti at de kjenner til ordningen.

I privat sektor oppgir 60 prosent av de som kjenner til godkjenningsordningen at de har kontrollert at renholdere hos dem har et slikt kort. Dette er på samme nivå som i 2016.

Deler av renholdsbransjen er preget av useriøse aktører, som gjør konkurransesituasjonen vanskelig for de som driver seriøst. Lange arbeidsdager og ulovlige lønns- og arbeidsvilkår har i mange år preget arbeidshverdagen for mange renholdere.

– Det er viktig at de som kjøper renholdstjenester forstår at de har en svært viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen. Det gjør de ved å kjøpe tjenester lovlig fra godkjente renholdsvirksomheter. Det kan de enkelt sjekke på www.arbeidstilsynet.no/renholdsregisteret, oppfordrer Vollheim.

Fakta om rapporten «Hvordan fungerer innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet»

  • Initiert av Treparts bransjeprogram renhold og Arbeidstilsynet
  • Utgangspunktet var et ønske om å se nærmere på hvordan renholdsmarkedet i det såkalte proffmarkedet fungerer. Det vil si innkjøp av renhold fra offentlige og private virksomheter.
  • Rapporten tar blant annet for seg om pris er avgjørende for hvilket renholdsfirma som får tilbudet, om det er forskjeller mellom offentlig og privat sektor, om innkjøper har tilstrekkelig kunnskap om regelverket og påseplikten, bruk av standardkontrakter og utforming av kontrakter.
  • Bakgrunnen er blant annet utfordringer knyttet til kritikkverdige lønns- og arbeidsvilkår, herunder mangler i HMS-standarder og arbeidstid, samt manglende kunnskap hos innkjøpere om gjeldende lover og regler
  • Fafo har blant annet gjennomført spørreundersøkelser blant innkjøperne i proffmarkedet, gjort en analyse av offentlige utlysninger av renholdsoppdrag i den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser (Doffin), kvalitative intervjuer hos renholdsvirksomhetene, casestudier hos to store virksomheter som kjøper renholdstjenester, samt workshop med partene i arbeidslivet og Arbeidstilsynet og intervjuer med leverandører i renholdsbransjen.

Her kan du lese mer om innkjøpers plikter ved kjøp av renholdstjenester 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)
– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. (Foto: Arbeidstilsynet)
Last ned bilde

Lenker

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet
Prinsens Gate 1
7013 Trondheim

73 19 97 00http://www.arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom