Nortura

Nortura tatt opp som medlem av FNs bærekraftorganisasjon UN Global Compact

Del
Nortura har som første norske landbruksbaserte matvareprodusent sluttet seg til FNs Global Compact, et nettverk som består av bedrifter fra hele verden som ønsker å arbeide for å gjøre næringslivet mer bærekraftig.

I fjor vedtok vi en nye konsernstrategi for Nortura hvor bærekraftig utvikling av virksomheten og produktene står sentralt i byggingen av fremtidens egg- og kjøttsamvirke. Med dette medlemskapet understreker vi forpliktelsen og at vi ønsker å gå foran i arbeide med samfunnsansvar og bærekraft, sier konsernsjef i Nortura Anne Marit Panengstuen.

Gjennom medlemskapet forplikter Nortura seg til å gjøre UN Global Compact Norges prinsipper til en del av selskapets strategi, kultur og den daglige driften, og å delta i samarbeidsprosjekter som fremmer FNs bredere utviklingsmål, særlig bærekraftmålene.

-Vi ønsker Nortura hjertelig velkomne som medlemmer. Det er bra at de slutter seg til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv, og ønsker å øke sitt bærekraftengasjement- og arbeid innad i selskapet. Nortura vil gjennom bærekraftige matsystemer spiller en svært viktig rolle for å nå bærekraftmålene, sier Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

UN Global Compact Norge arbeider med å oppfordre og inspirere selskaper til å tilpasse sin virksomhet og sine strategier til FNs ti prinsipper for menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon, slik at de forplikter seg til å iverksette tiltak som støtter FNs mål og utfordringer som er nedfelt i Bærekraftsmålene (SDGs). Medlemsside Nortura - UN Global Compact

– Vår ambisjon er å produsere mat på naturens premisser og med utgangspunkt i det norske arealgrunnlaget. Det innebærer at eggene og kjøttet må produseres slik at jorder, gårder og fabrikker kan overlates til neste generasjon i bedre stand enn når vi overtok dem, sier Kjell S. Rakkenes som er konserndirektør for kommunikasjon, bærekraft og samfunnsansvar.

Egg og kjøtt på naturens premisser er bærekraft i Nortura og det innebærer at:

  • vi ønsker å produsere mat med lavest mulig klimaavtrykk fra gård til gaffel
  • vi ønsker å bidra til å til å styrke naturmangfoldet og basere matproduksjonen på arealgrunnlaget i Norge
  • vi hele tiden arbeider for å forbedre helse og velferden for våre dyr.
  • vi bidrar til sikker matforsyning i Norge, et sunt og næringsrikt kosthold
  • vi bidrar til et livskraftig jordbruk, økonomisk vekst og rettferdig fordeling, arbeidsplasser og positive ringvirkninger i hele Norge

UN Global Compact ble lansert i 2000 med mål om å skape en global bevegelse av ansvarlige og bærekraftige bedrifter, som skulle forme fremtidens næringsliv. I dag er organisasjonen det største bærekraftsinitiativet for bedrifter i verden, med mer enn 9500 selskaper og 3000 ikke-forretningsmessige underskrivere med base i over 160 land og mer enn 70 lokale nettverk.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Nortura

Nortura
Nortura
Lørenveien 37
0585 Oslo

03070http://www.nortura.no

Nortura er en av Norges største matprodusenter, med kjente merkevarer som Gilde og Prior.

Vi jobber hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping over hele landet.

Følg pressemeldinger fra Nortura

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nortura på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nortura

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom