Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har tildelt Voss Merket for bærekraftig reisemål

Del
– Det har vært et bredt ønske fra politikere og næringslivet at vi går i samla flokk for en mer bærekraftig utvikling. Turistene har økt fokus på bærekraft, og merket kan bidra til økt attraktivitet for Voss, sier Benedicte Watvedt Skaug, prosjektleder for Visit Voss.
Fra venstre: Gry Bystøl, daglig leder, Visit Voss, Abid Raja, kultur- og likestillingsminister, Sigbjørn Hauge, varaordfører Voss herad, Benedicte Watvedt Skaug, prosjektleder og Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Vestland. Foto: Alfred Moldvik
Fra venstre: Gry Bystøl, daglig leder, Visit Voss, Abid Raja, kultur- og likestillingsminister, Sigbjørn Hauge, varaordfører Voss herad, Benedicte Watvedt Skaug, prosjektleder og Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Vestland. Foto: Alfred Moldvik

Merket for bærekraftig reisemål utdeles av Innovasjon Norge til destinasjoner som jobber systematisk over tid med bærekraftig utvikling. Destinasjonselskapet Visit Voss har hatt det overordnede ansvaret for arbeidet med merkeordningen som startet høsten 2018.

Voss er en naturperle som tiltrekker mennesker fra fjern og nær. Vi lever av naturen. Da har vi rett og slett et ansvar for å ta vare på den. Vi ser også et økende fokus fra kunder og gjester, særlig turoperatører og større organisasjoner, som etterspør bedrifter og destinasjoner som jobber strategisk med bærekraft, sier Benedicte Watvedt Skaug.

En annen som også kan underskrive på at bærekraft styrker næringen er Innovasjon Norges reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

– Vi gratulerer Voss med Merket for bærekraftig reisemål og den omfattende jobben de har gjort. Et bærekraftig reiseliv styrker merkevaren Norge og gir oss konkurransekraft, sier hun.

Mottok diplom på Ekstremsportveko

Reisemålet fikk overrakt diplom for oppnådd milepæl av kultur- og likestillingsministeren under åpningen av Ekstremsportveko.

– Det er inspirerende å se hvordan Voss jobber for å være et attraktivt reisemål som er opptatt av å ta vare på natur og kultur. Det gir fantastiske muligheter for verdiskaping og formidling, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Verdi viktigere enn volum

Arbeidet med bærekraftig utvikling og vekst handler for Voss i stor grad om å tiltrekke gjester som ønsker å oppleve mest mulig med mindre fotavtrykk, reisen til og fra inkludert.

– Det er ingen hemmelighet at reiselivsnæringen bidrar til utslipp og legger press på naturen, og det har derfor vært bred enighet om å skape en grønnere næring. Det handler om å skape verdi mer enn volum, og ikke nødvendigvis tiltrekke flere gjester, men gjester som ønsker å bli lenger og oppleve mer også i perioder der aktiviteten er lav, slik at vi får flere helårs arbeidsplasser, ifølge Watvedt Skaug.

Tiltak fra merkeprosessen er blant annet elektrisk bygdesykkelordning for innbyggere og tilreisende, program for vertskap og ansvarlige gjester, kvalitetssikring av aktivitetsbedrifter, miljøsertifisering av bedriftsgrupper og synliggjøring av reisemålet for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne.

Samarbeid for å lykkes
I tillegg til Visit Voss har en styringsgruppe med sentrale aktører fra reiselivsnæringen, andre næringer og kommunen bidratt med innspill og innsikt. Kommunen har også vært tett påkoblet gjennom prosjekter og økonomisk støtte.
I alle kommuneplaner og nye reisemålstrategier i Voss herad ligger FNs bærekraftsprinsipper til grunn. Utviklingsjobben er også støtte av de lokale bankene.

På Voss er reiselivet den største næringen. Skal du gjøre Voss bærekraftig, må du gjøre reiselivet bærekraftig. Derfor har det vært helt riktig for oss å prioritere jobben med å bli merket. Vi har ambisjoner om å bli en «Grøn destinasjon», til beste for Voss og til inspirasjon for andre. Det er imponerende hva vi har fått til sammen og hvor godt alle har samarbeidet. Nøkkelen for framtida, er samarbeid for et bærekraftig reisemål, mener Hans-Erik Ringkjøb, ordfører på Voss.

Krever handling
Koronapandemien snudde opp ned på svært mange av problemstillingene prosjektgruppen jobbet med før mars 2020. Plutselig ble kortreiste turister ikke et mål, men en selvfølge, og med en reiselivsdestinasjon som i stor grad er avhengig av utenlandske turister har det vært svært tøft.

– Vi har to skisentre som opplever ustabile vintre, og naturen vår er under stort press. Klimaendringer og tap av biologisk mangfold skjer her og nå. Skal vi gi våre barn og barnebarn de samme spektakulære naturopplevelsene vi selv får, må vi handle nå. Merkeordningen har bidratt til økt bevissthet rundt det ansvaret vi har og ikke minst de fantastiske mulighetene et mer bærekraftig reiseliv gir, hevder Benedicte Watvedt Skaug.

 ---

Fakta om ordningen:
Merkeordningen for bærekraftige reisemål er utviklet av Innovasjon Norge i et bredt samarbeid med reiselivsnæringen, og tilbys reisemål som et utviklingsverktøy for bærekraftig destinasjonsutvikling. Siden 2013 har 19 reisemål fått merket, og over 30 andre er i gang.

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre. Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer.

Kontaktpersoner:

Ingunn Sørnes, spesialrådgiver bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge,
e-post: insor@innovasjonnorge.no, tlf. 957 78 663.

Benedicte Watvedt Skaug, prosjektleder Visit Voss,
e-post: benedicte@visitvoss.no, tlf. 416 02 736

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra venstre: Gry Bystøl, daglig leder, Visit Voss, Abid Raja, kultur- og likestillingsminister, Sigbjørn Hauge, varaordfører Voss herad, Benedicte Watvedt Skaug, prosjektleder og Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Vestland. Foto: Alfred Moldvik
Fra venstre: Gry Bystøl, daglig leder, Visit Voss, Abid Raja, kultur- og likestillingsminister, Sigbjørn Hauge, varaordfører Voss herad, Benedicte Watvedt Skaug, prosjektleder og Nina Broch Mathisen, direktør Innovasjon Norge Vestland. Foto: Alfred Moldvik
Last ned bilde
Ekstremsportveko. Foto: Kristian Jøndal
Ekstremsportveko. Foto: Kristian Jøndal
Last ned bilde
Canyoning. Foto: Voss Active
Canyoning. Foto: Voss Active
Last ned bilde
Benedicte Watvedt Skaug Foto: Visit Voss
Benedicte Watvedt Skaug Foto: Visit Voss
Last ned bilde
Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm, Innovasjon Norge
Reiselivsdirektør Bente Bratland Holm, Innovasjon Norge
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom