NORCE

Plast som er laget for å forsvinne

Del
18. juni lanserer Akvariet i Bergen et forsøk som viser plast produsert for å forsvinne. NORCE-forsker Gunhild Bødtker har satt opp forsøket. Hun vil finne ut hvor raskt plasten forsvinner i kalde Norge.
Hvert år havner mer og mer plast i det naturlige miljøet. Forsøket på Akvariet vil frembringe data på hvor fort en bionedbrytning vil skje under nær naturlige forhold. Her tar Gunhild Bødtker jordprøver av plast på Lisle Lyngøyna i Øygarden, sammen med kollega Eivind Bastesen. (Foto: Andreas R. Graven)
Hvert år havner mer og mer plast i det naturlige miljøet. Forsøket på Akvariet vil frembringe data på hvor fort en bionedbrytning vil skje under nær naturlige forhold. Her tar Gunhild Bødtker jordprøver av plast på Lisle Lyngøyna i Øygarden, sammen med kollega Eivind Bastesen. (Foto: Andreas R. Graven)

Bødtker jobber sammen med forskere fra Hydra Marine Sciences i Tyskland. De skal undersøke hvor lenge nye typer plast, som mikrober kan bryte ned, blir liggende i sjøen og på sjøbunn, dersom den ender i kalde farvann som i Bergen. Hun har også bidratt til en europeisk rapport om bionedbrytbar plast, som ble publisert i desember 2020.

Alle som besøker Akvariet kan se forsøket. Forsøket skal også streames på nett, slik at alle som vil kan sjekke mikrobenes fremdrift.

Det finnes mange ulike typer plast, men en fellesnevner er holdbarhet. Holdbarheten skyldes at vanlig plast IKKE bionedbrytes, eller bionedbrytes ekstremt sakte. Med andre ord, det er veldig få organismer som har plast på menyen. Dette var alltid meningen, og vi kan vel gjerne si at vi har vært offer for vår egen suksess.

I 2019 ble det produsert 370 millioner tonn plast globalt. Mye av denne produksjonen er vanlig plast, som er laget av olje. Slik plast vil først og fremst brytes ned til mindre deler av sol og temperatur. Dette resulterer i mikroplast. Mange er bekymret for hvilke konsekvenser mikroplast og den større plasten vil ha for økosystemene i havet. Mye plast ender i havet hvert eneste år og det er estimert at mengden vil dobles innen 2030 uten effektive tiltak.

Forsøket vil frembringe data på hvor fort en bionedbrytning vil skje, også sett i forhold til andre materialer, som vanlig plast, under nær naturlige forhold.

De kalde saltvannskarene til Akvariet får kontinuerlig påfyll av vann fra byfjorden. Inntaket er på 140 meters dyp noe som gir en stabil temperatur gjennom hele året. De mikrobene som skal jobbe med å spise opp plasten vil være naturlig forekommende mikrober. Forsøket ved Akvariet kommer til å vare i 12 måneder i første omgang og kommer til å gi oss verdifull kunnskap om hvordan vi kan forvente at bionedbrytbar plast vil fungere under norske forhold.

"Plast som er produsert med tanke på bionedbrytninger er en god ide som spiller på lag med naturen. Noen bakterier produserer til og med en type polymer som kan brukes til å produsere bionedbrytbar plast. Dette er fantastisk, men det vil nok kun være en liten del av løsningen på det store avfallsproblemet som plast i dag utgjør. Samtidig er det klart at bionedbrytbar plast har en rolle å spille blant fremtidens materialer. Jeg ser frem til forsøket ved Akvariet, for å få mer data på hvordan nedbrytningen vil forløpe under relativt naturlige, norske forhold", sier Gunhild Bødtker, forsker i NORCE.

"Akvariets formål er kunnskapsformidling om livet og utfordringene i havet. Dette forsøket gjør at man gjennom pågående forskning kan formidle utfordringene ved marin forsøpling og presentere en mulig brikke i løsningen. Akvariet ser frem til å bringe dette forsøket inn i vår eksisterende formidling om marin forsøpling", sier Aslak Sverdrup, Akvariet i Bergen.

"This live experiment is a great example of how members of the public can engage with ongoing scientific inquiry. Not only will it give scientists vital information about how 'biodegradable plastic' really behaves if it ends up in the ocean, but being able to view the experiment online will allow people all over the world to visualise the effects of plastic littering in the natural environment", Professor Antonio Loprieno, Chair of the SAPEA Board, says.

Dette er både et bergensk og et internasjonalt samarbeid for å øke kunnskapen om bionedbrytbar plast under norske forhold.

Naturperler langs kysten endres av tiår med plastforsøpling av havet

Kontakter

NORCE: Gunhild Bødtker, tlf: 56 10 71 08 / 97 65 81 54, e-post: gubo@norceresearch.no


Akvariet i Bergen: Aslak Sverdrup, tlf: 932 31 791, e-post: aslak@akvariet.no

Bilder

Hvert år havner mer og mer plast i det naturlige miljøet. Forsøket på Akvariet vil frembringe data på hvor fort en bionedbrytning vil skje under nær naturlige forhold. Her tar Gunhild Bødtker jordprøver av plast på Lisle Lyngøyna i Øygarden, sammen med kollega Eivind Bastesen. (Foto: Andreas R. Graven)
Hvert år havner mer og mer plast i det naturlige miljøet. Forsøket på Akvariet vil frembringe data på hvor fort en bionedbrytning vil skje under nær naturlige forhold. Her tar Gunhild Bødtker jordprøver av plast på Lisle Lyngøyna i Øygarden, sammen med kollega Eivind Bastesen. (Foto: Andreas R. Graven)
Last ned bilde

Lenker

Om NORCE

NORCE
NORCE
Nygårdsgaten 112
5008 Bergen

56 10 70 00https://www.norceresearch.no/

NORCE er et forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Følg pressemeldinger fra NORCE

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NORCE på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NORCE

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom