Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen

Del
Nøkkeltall fra kriminalomsorgen for månedsskiftet mai/juni 2021. Kategoriene som presenteres er basert på spørsmål som kommunikasjonsstaben i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) mottar fra pressen med stor hyppighet.

Tallene er hentet fra den månedlige statusrapporten Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) leverer til Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgens månedlige rapport om isolasjon og etatens fagsystem, Kompis.

Rapporten fra KDI til departementet ligger som vedlegg.

Innsatte i fengsel

02.06.21 var belegget i fengsel 78 prosent med totalt 2921 innsatte.

Av de 2921 innsatte:

  • 577 (20 prosent) satt i varetekt
  • 718 (24,6 prosent) var utenlandske statsborgere
  • Kvinnelige innsatte: 132 (4,5 prosent)
  • Antall forvaringsdømte i fengsel: 143 menn, 7 kvinner
  • 9 innsatte under 18 år. Fem soner dom og fire sitter i varetekt
  • Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse hittil i 2021: 81,1 prosent
  • 507 personer er etterlyst i forbindelse med soning av ubetinget fengselsstraff (innbefatter domfelte som ikke har møtt opp til soning - tall fra Kripos)

Elektronisk kontroll (fotlenke):
Pr. 6. juni var kapasitetsutnyttelsen på elektronisk kontroll på 85 prosent, dette tilsvarer 424 aktive lenker.

Et faktaark om soning med elektronisk kontroll ligger som vedlegg.

Soningskø
Pr. 6. juni var soningskøen på 1050 dommer (av disse avventer 37 dommer soning med elektronisk kontroll). Dette er en økning på 18 dommer siden forrige rapportering. I gjennomsnitt har de som står i kø for soning i fengsel, stått i soningskø i 75 dager.

Isolasjon – mai 2021
Lenke til rapport for mai 2021 ligger som vedlegg.
Du finner mer informasjon om isolasjonsproblematikken i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Koronatiltak i kriminalomsorgen
Oversikt over gjeldene tiltak og antall smittede i kriminalomsorgen finner du på www.kriminalomsorgen.no/korona.

Antall fengsler
33 fengselsenheter, med totalt 58 operative fengsler.

Driftskonstnader pr. fengselsplass pr. år (2020)
Høy sikkerhet: 1,16 millioner kroner
Lav sikkerhet: 728 000 kroner
Elektronisk kontroll (fotlenke): Rundt 300 000 kroner

Straff i samfunnet
Etter utgangen av hvert tertial produseres det en samlet statistikk for straffegjennomføring i samfunnet. Nøkkeltall for første tertial 2021 er ferdigstilt.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom