Sex og Politikk

Bestemor og fastlegen skal lære mer om voksen sex

Del
Foreningen Sex og Politikk er i gang med å utarbeide et eget e-læreverktøy for eldre voksne og helsepersonell der hovedfokus er bedre seksuell helse for alle over 60 år. Stortingspolitikere fra SV, Ap, FrP og Høyre er bekymret for våre seksuelle rettigheter.
Foreningen Sex og Politikk utarbeider en hjemmeside, et e-læreverktøy som skal bidra til at også eldre får bedre seksuell helse. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.
Foreningen Sex og Politikk utarbeider en hjemmeside, et e-læreverktøy som skal bidra til at også eldre får bedre seksuell helse. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.

Nettsiden er en del av et større riksdekkende prosjekt som finansieres av Helsedirektoratet. E-læreverktøyet vil være gratis og åpent for alle via PC, lesebrett og mobil, og lanseres i løpet av høsten 2021.

Foreningen Sex og Politikk har vært i sterk vekst de siste årene, og besluttet på sitt årsmøte denne uken å utvide sitt virksomhetsområde til også å inkludere voksne eldre og seksuell helse.

Foreningen har vært en pådriver i arbeidet med å fremme selvbestemt abort, god seksualitetsundervisning og god og trygg tilgang til prevensjon i Norge. I fjor deltok over 50 prosent av norske ungdomsskoleelever i seksualitetsundervisningopplegget «Uke6». Nå er turen endelig kommet til de godt voksne.

«Eldre voksne er landets største seksuelle minoritet som er blitt grovt forsømt av helsevesenet,» uttaler seniorrådgiver Tore Aasheim, han er prosjektleder for prosjektet «Voksne eldre og seksuell helse».

«God seksuell helse kan være en viktig kilde til både livslyst og bedre livskvalitet, noe som får direkte innvirkning på bunnlinja for landets kommuner og samfunnet generelt. Voksne eldre må i minst like stor grad som alle oss andre, lære seg å skamme seg mindre og nyte mer, og helsepersonell må tilegne seg viktig kompetanse for å gi det helsetilbudet som bør forventes,» uttaler Aasheim.

Tverrpolitisk bekymring for seksuelle rettigheter

Det var ellers stortingsrepresentantene Heidi Lunde Nordby (H), Kari Elisabeth Kaski (SV), Tuva Moflag (Ap) og Åshild Bruun-Gundersen (FrP) som dro i gang årsmøtet med en diskusjon om hvordan man kan løfte seksuell helse og rettigheter i årets valgkamp.

Alle de fire politikerne var enige om at dette er viktige spørsmål, og at det er viktig å fremme kunnskap og innsikt for å sikre enn balansert debatt. Spesielt debatten omkring abort har en tendens til å bli styrt av følelser, fremfor kunnskap og fakta.

Representantene fra Høyre, SV, Ap og FrP uttrykte også bekymring for den internasjonale situasjonen for seksuelle og reproduktive rettigheter. Rettigheter som man tar for gitt fort kan bli tatt fra oss, og at det er viktig å holde opp trykket for seksuelle og reproduktive rettigheter, understreket de alle.

-Full kontroll over abortavgjørelsen

Foreningen Sex og Politikk har vært en pådriver for seksualitetsundervisning og abortrettigheter siden 1969, og i forbindelse med årets stortingsvalg har foreningen utarbeidet elleve anbefalinger til de politiske partiene som går på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Her heter det det blant annet at «de norske abortnemndene bør fjernes, minimum fram til uke 18» og at man krever «økt veiledning og støtte til de som ønsker abort, både før et valg tas og i etterkant».

Styreleder Berit Austveg som er lege og forfatteren av boken «Abort - en etisk argumentasjon», og som har jobbet med abort som globalt kvinnehelseproblem i 25 år, uttaler: «Det er på tide at den gravide får full kontroll over abortavgjørelsen, at Norge følger opp Verdens helseorganisasjons anbefaling om at abort kan skje i primærhelsetjenesten, og at rett til valg av abortmetode blir oppfylt.»

-Seksualitetsundervisning særdeles viktig

Sex og Politikk har siden 1969 (den gang Norsk forening for familieplanlegging) jobbet både nasjonalt og internasjonalt for at mennesker skal få tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester uavhengig av deres økonomi, geografi eller sosial bakgrunn.

I sin anbefaling til norske politiske partier skriver foreningen at «seksualitetsundervisning må inngå som en viktig del av Norges internasjonale arbeid, inkludert Norges utviklingssamarbeid» og «Norge må gjennomføre sine forpliktelser i oppfyllelsen av seksuelle rettigheter både i Norge og i sitt internasjonale arbeid.»

Tor-Hugne Olsen, daglig leder for Sex og Politikk understreker viktigheten av god seksualitetsundervisning: «I dag bruker rundt halvparten av alle norske grunnskoler vårt undervisningsmateriell «Uke6». God og kvalitetssikret seksualitetsundervisning fører til bedre seksuell helse, færre aborter og uønskede graviditeter, samt at barn og unge blir i bedre stand til lettere å si ifra om overgrep og uønsket seksuell adferd.»

Olsen minner om at seksuelle rettigheter også er menneskerettigher, herunder retten til utdanning og informasjon.

Nøkkelord

Kontakter

For ytterligere informasjon eller kommentarer:


Daglig leder Tor-Hugne Olsen, 488 42 771


Styreleder Berit Austveg, 915 72 021


Seniorrådgiver Tore Aasheim, 970 40 800 (Prosjekt: Eldre voksne og Seksuell helse)

Bilder

Foreningen Sex og Politikk utarbeider en hjemmeside, et e-læreverktøy som skal bidra til at også eldre får bedre seksuell helse. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.
Foreningen Sex og Politikk utarbeider en hjemmeside, et e-læreverktøy som skal bidra til at også eldre får bedre seksuell helse. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet.
Last ned bilde
"Eldre voksne er vår største seksuelle minoritet," hevder seniorrådigver Tore Aasheim i Foreningen Sex og Politikk. Nå skal en egen hjemmeside bedre dialogen mellom eldre  voksne og helsepersonell om dette temaet.
"Eldre voksne er vår største seksuelle minoritet," hevder seniorrådigver Tore Aasheim i Foreningen Sex og Politikk. Nå skal en egen hjemmeside bedre dialogen mellom eldre voksne og helsepersonell om dette temaet.
Last ned bilde
Stortingsrepresentantene Heidi Lunde Nordby, Tuva Moflag, Åshild Bruun-Gundersen og Kari Elisabeth Kaski mener at seksuelle rettigheter er under press, både i Norge og internasjonalt.
Stortingsrepresentantene Heidi Lunde Nordby, Tuva Moflag, Åshild Bruun-Gundersen og Kari Elisabeth Kaski mener at seksuelle rettigheter er under press, både i Norge og internasjonalt.
Last ned bilde
Stortingsrepresentantene Heidi Lunde Nordby, Tuva Moflag, Åshild Bruun-Gundersen og Kari Elisabeth Kaski diskuterte seksuelle og reproduktive rettigheter med debattleder Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.
Stortingsrepresentantene Heidi Lunde Nordby, Tuva Moflag, Åshild Bruun-Gundersen og Kari Elisabeth Kaski diskuterte seksuelle og reproduktive rettigheter med debattleder Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.
Last ned bilde

Lenker

Om Sex og Politikk

Sex og Politikk
Sex og Politikk
Christian Krohgs gate 34
0186 Oslo

22 11 55 13https://sexogpolitikk.no/

Sex og Politikk er en ideell og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, både i Norge og internasjonalt.

Sex og Politikk er det norske medlemmet i International Planned Parenthood Federation (IPPF) som er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt, med nasjonale organisasjoner i mer enn 150 land i tillegg til Norge.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler blant annet om å kunne bestemme om og når man vil ha barn, om å få informasjon om og tilgang på sikker, moderne og billig prevensjon, om rett til trygg og lovlig abort og om rett og mulighet til å praktisere sin seksuelle orientering og kjønnsidentitet uten straffeforfølgelse eller fordømmelse.

Følg pressemeldinger fra Sex og Politikk

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Sex og Politikk på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sex og Politikk

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom