Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen

Del
Nøkkeltall fra kriminalomsorgen for månedsskiftet mars/april 2021. Kategoriene som presenteres under er basert på spørsmål som kommunikasjonsstaben i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) mottar fra pressen med stor hyppighet.

Tallene er hentet fra den månedlige statusrapporten Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) leverer til Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgens månedlige rapport om isolasjon og etatens fagsystem, Kompis.

Rapporten fra KDI til departementet ligger som vedlegg. 

Antall innsatte
07.04.21 var belegget i fengsel 79,5 prosent med totalt 2905 personer i fengsel.

  • Av disse satt 635 (22 prosent) i varetekt
  • 721 (24,8 prosent) var utenlandske innsatte
  • Kvinnelige innsatte: 150 (5,2 prosent)
  • Antall forvaringsdømte i fengsel: 138 menn, 5 kvinner
  • 11 innsatte under 18 år. Fem soner dom og seks sitter i varetekt
  • Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse hittil i 2021: 82,6 prosent.
  • 489 personer er etterlyst i forbindelse med soning av ubetinget fengselsstraff (innbefatter domfelte som ikke har møtt opp til soning - tall fra Kripos).

Elektronisk kontroll (fotlenke):
Pr. 21. april er det 438 domfelte som er gjennomfører straff med elektronisk kontroll, en kapasitetsutnyttelse på 88 prosent. Det er det høyeste tallet som har vært registrert siden den nasjonale kapasiteten ble utvidet til 500 lenker 1.januar 2018. Forrige rekord var på 87 prosent og ble satt 20.april i fjor.

I mars 2021 var i gjennomsnitt 86 prosent av lenkene aktive.

Et faktaark om soning med elektronisk kontroll ligger som vedlegg.

Soningskø
Pr. 9. april er var soningskøen på 936 dommer. Av disse avventer 47 dommer soning med elektronisk kontroll.

Totalt er det en økning på 46 dommer i køen siden forrige rapportering. 

Isolasjon – mars 2021

Lenke til rapport for mars 2021 ligger som vedlegg. 

Du finner mer informasjon om isolasjonsproblematikkensproblematikken i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Koronatiltak i kriminalomsorgen
Oversikt over gjeldene tiltak og antall smittede i kriminalomsorgen finner du på www.kriminalomsorgen.no/korona.

Antall fengsler
33 fengselsenheter, med totalt 58 operative fengsler.

Driftskonstnader pr. fengselsplass pr. år (2020)
Høy sikkerhet: 1,16 millioner kroner
Lav sikkerhet: 728 000 kroner

Straff i samfunnet
Etter utgangen av hvert tertial produseres det en samlet statistikk for straffegjennomføring i samfunnet. Nøkkeltall herfra vil bli sendt ut som pressemelding når rapporten for første tertial 2021 er ferdigstilt.

Nøkkelord

Kontakter

media@kriminalomsorg.no

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom