Politihøgskolen

4284 søkte 400 studieplasser

Del
Totalt 4284 søkere har søkt opptak til Politihøgskolens 400 studieplasser i år. Det er en økning på 23,9 prosent sammenlignet med fjoråret, og det høyeste søkertallet siden 2018.

I 2020 var det 8,6 søkere til hver av de 400 studieplassene. I år er det tilsvarende tallet 10,7 søkere pr. studieplass. Dette er et rekordhøyt antall søkere pr. studieplass, og konkurransen er dermed hardere enn noen gang.

Ann-Lisbeth Framaas, seksjonsleder for Opptak og rekruttering ved Politihøgskolen, er glad for at søkertallene stiger til tross for et utfordrende korona-år.

- Det er positivt å se at enda flere har lyst å bli politi. Interessen for utdanningen har vært høy i mange år, samfunnsoppdraget og politiyrket oppfattes nok som viktig. Så kan jo søkertallene svinge noe fra år til år. Vi antar at noe bedre muligheter for å komme raskere ut i jobb etter endt utdanning kan være en faktor som har påvirket søkerinteressen nå, sier hun.

2891 av de 4284 søkerne har Politihøgskolen som sitt øverst prioriterte studieønske – noe som utgjør 67 prosent av det totale søkerantallet.

2891 av de 4284 søkerne har Politihøgskolen som sitt øverst prioriterte studieønske – noe som utgjør 67 prosent av det totale søkerantallet.

Kvinneandelen fortsetter å øke

Andelen kvinnelige søkere har steget for sjette år på rad. I år er kvinneandelen på rekordhøye 56,8 prosent. Ann-Lisbeth Framaas utdyper dette:

- Vi nærmer oss nå en kjønnsfordeling vi kjenner igjen fra høyere utdanning for øvrig. Innen høyere utdanning har kjønnsfordelingen lenge vært ca. 60 prosent kvinner og 40 prosent menn.

VIL BLI POLITI: 56,8% av de 4284 søkerne til Politihøgskolen i år er kvinner

- Det viktigste for Politihøgskolen er at vi sitter igjen med et solid antall kvalifiserte søkere til slutt. Vi gleder oss til å se godt kvalifiserte og motiverte søkere bli studenter til høsten, avslutter Framaas.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
2891 av de 4284 søkerne har Politihøgskolen som sitt øverst prioriterte studieønske – noe som utgjør 67 prosent av det totale søkerantallet.
2891 av de 4284 søkerne har Politihøgskolen som sitt øverst prioriterte studieønske – noe som utgjør 67 prosent av det totale søkerantallet.
Last ned bilde
Kvinneandelen er i år på rekordhøye 56,8%
Kvinneandelen er i år på rekordhøye 56,8%
Last ned bilde
VIL BLI POLITI: 56,8% av de 4284 søkerne til Politihøgskolen i år er kvinner
VIL BLI POLITI: 56,8% av de 4284 søkerne til Politihøgskolen i år er kvinner
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye