En god avslutning på 2020 og solid resultat på tross av koronapandemien

Del
Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde et resultat før skatter i 4. kvartal på 2.194 millioner kroner.
To nye logistikkbygg er under oppføring på Gardermoen.
To nye logistikkbygg er under oppføring på Gardermoen.

Etter et godt 4. kvartal oppnådde Olav Thon Eiendomsselskap et resultat før skatter på 344 millioner kroner i 2020, en nedgang fra 2,3 milliarder kroner i 2019.

– I forhold til 2019 er resultatnedgangen på rundt 2 milliarder kroner, men det aller meste av nedgangen forklares med nedjusterte markedsverdier på eiendomsporteføljen og på fastrenteavtaler, som i liten grad påvirkes av selskapet. Korrigert for dette er resultatet for 2020 omtrent på linje med 2019, noe vi er godt fornøyde med i et svært krevende unntaksår både for konsernet og konsernets leietakere, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

I tråd med den gradvise gjenåpningen av samfunnet i 2. halvår bedret konsernets resultat seg, og verdien av eiendomsporteføljen økte i 4. kvartal med 1.322 millioner kroner.

– Operasjonelt har det vært fokus på kostnadskontroll og driftsoptimalisering, noe som har bidratt til at konsernet fortsatt er svært solid, og kan vise operasjonelle resultater på nivå med fjoråret - på tross av pandemien, sier Sperre.

Utsetter utbytte
På grunn av smitteverntiltak som nå rammer konsernets virksomhet i form av stengte kjøpesentre i enkelte kommuner, foreslår styret at det foreløpig ikke utbetales utbytte for 2020. Styret vil be om fullmakt til å kunne utbetale utbytte på et senere tidspunkt.

Leieinntektsnivå
Verdien av investeringseiendommene er vurdert til 54,7 milliarder kroner, med et årlig leieinntekts-nivå ved utgangen av 2020 på 3,25 milliarder kroner. Eiendomsporteføljen består av ca. 23 % næringseiendom og ca. 77 % kjøpesentersentereiendom.

6 % omsetningsvekst for kjøpesenter i 4. kvartal 2020
Olav Thon Eiendomsselskap er Norges største kjøpesenteraktør med 78 kjøpesentre i porteføljen, hvorav 17 forvaltes for eksterne eiere.

I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning: Lagunen Storsenter i Bergen, samt 7 av landets 10 største kjøpesentre.

I 4. kvartal var butikkomsetningen i kjøpesentrene som eies av konsernet 16,4 milliarder kroner, en økning på 6 % fra samme periode i fjor.

– Lokalhandel, høy vekst for kategoriene “mat og drikke” samt “hjem og interiør” bidro til omsetningsvekst for en del kjøpesentre. Men smitteverntiltak dempet veksten, og enkelte bransjer har dessverre hatt en svak omsetningsutvikling. Det er store forskjeller mellom de ulike butikktypene, og det er butikker som selger klær og sko som hadde den svakeste utviklingen. Hjemmekontor og sosial nedstengning av samfunnet har hatt store ringvirkninger for mange leietakere, sier Sperre.

Investeringer og eiendomsprosjekter
I 4. kvartal var konsernets investeringer 339 millioner kroner, mens samlede investeringer i 2020 var 915 millioner kroner.

Konsernet har økt sin eierandel i kjøpesentereiendommen Amfi Larvik fra 50 til 100 %. Det er også flere større eiendomsprosjekter under oppføring, blant annet to logistikkbygg på Gardermoen og et boligbygg i Arnljot Gellines vei 1 i Oslo.

– Flere større eiendomsprosjekter ble ferdigstilt i løpet av 2020 og en del oppgraderinger ble utført. Våre byggeprosjekter fortsetter som før og vi ser frem til ferdigstillelse av nybygget i Bernt Ankers gate 6 i Oslo i løpet av 2021 – her bygges både utleieboliger og næringseiendom, sier Sperre.

Fremtidsutsikter
– Som følge av smittevernstiltak som medfører stengning av kjøpesentre i deler av Norge, er det nå usikkerhet om den økonomiske utviklingen den nærmeste tiden. Vi forventer imidlertid at veksten i norsk økonomi vil øke utover året i takt med utbredelse av vaksinen. På bakgrunn av konsernets solide finansielle posisjon og markedsposisjon vurderes konsernet å være godt posisjonert for å kunne dra nytte av veksten som kommer, avslutter Sperre.

Les rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat for 2020 her


Webcast torsdag 18. februar kl. 10 – klikk her

Kontakter

Bilder

To nye logistikkbygg er under oppføring på Gardermoen.
To nye logistikkbygg er under oppføring på Gardermoen.
Last ned bilde

Lenker

Om Olav Thon Eiendomsselskap

Olav Thon Eiendomsselskap
Stenersgata 2A
0184 Oslo

23 08 00 00http://www.olt.no

Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, og aksjene ble notert på Oslo Børs i 1983.

Siden starten har selskapet vokst betydelig, og årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra opprinnelig 27 millioner kroner til 3.385 millioner kroner ved inngangen til 2023. Selskapets børsverdi har i samme periode økt fra 200 millioner kroner til 18,2 milliarder kroner.

Fra tidlig på 1990-tallet har det viktigste satsingsområde vært kjøpesentereiendom, og Olav Thon Eiendomsselskap er i dag Norges ledende kjøpesenteraktør og en betydelig aktør også i det svenske kjøpesentermarkedet.

Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotelloperatører (Thon Hotels). Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen.

Følg pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Olav Thon Eiendomsselskap på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Olav Thon Eiendomsselskap

Nedjusterte eiendomsverdier bidro til et bokført underskudd i 3. kvartal9.11.2023 07:30:00 CET | Pressemelding

I tråd med markedsutviklingen for næringseiendom ble verdien på Olav Thon Eiendomsselskaps eiendomsportefølje nedjustert med 1.308 millioner og i 3. kvartal ble konsernets resultat før skatter -763 millioner kroner. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 541 millioner kroner, en økning fra 518 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en vekst i leieinntektene på 17 % sammenliknet med 3. kvartal i fjor, og vi er stolte av å oppnå et operativt resultat høyere enn i fjor til tross for kraftige renteøkninger, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

Godt operativt resultat også i 2. kvartal for Olav Thon Eiendomsselskap11.8.2023 07:35:00 CEST | Pressemelding

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 2. kvartal et godt operativt resultat, men resultatet før skatt ble redusert av renteøkninger og nedjusterte eiendomsverdier. Resultatet før skattekostnad utgjorde 173 millioner kroner etter at verdien på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler ble nedjustert med 409 millioner kroner totalt sett. Resultatet før skatter, verdiendringer og valutaposter ble 592 millioner kroner, en nedgang fra 618 millioner kroner i 2. kvartal i fjor. - Olav Thon Eiendomsselskap hadde en høy vekst i leieinntektene sammenliknet med 2. kvartal i fjor, og vi er godt fornøyde med å oppnå et operativt resultat i nærheten av fjoråret selv med betydelige høyere markedsrenter, sier konserndirektør for økonomi og finans, Arne B. Sperre.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom