Universitetet i Bergen (UiB)

Koronaåret 2020: UiB-studentene savner fysisk undervisning og studievenner

Del
Studiebarometerets tall fra 2020 viser at UiB-studentene i trives på studiet de har valgt. Likevel oppgir 7 av 10 studenter at digital undervisning ikke kan erstatte fysisk undervisning.

Torsdag 11. februar la NOKUT frem de nye resultatene fra Studiebarometer-undersøkelsen. Her svarer nesten 70.000 studenter ved norske høyskoler og universiteter på spørsmål om hvordan de opplever kvaliteten ved studiet sitt og hvilken innvirkning koronasituasjonen har hatt. Dette er den største nasjonale undersøkelsen om hvordan studentene har opplevd studietiden under pandemien.

- Et krevende år

Rektor Margaret Hagen vil berømme UiBs studenter og ansatte for å ha gjort en formidabel innsats i en krevende situasjon.

- Jeg har ved flere anledninger blitt imponert over deres evne til omstilling, og deres store omsorg for hverandre. Det er ingen tvil om at 2020 har vært et ekstraordinært år for studenter og undervisere, sier Hagen.

Ved UiB rapporterer studenten størst tilfredshet med UiBs vurderingsformer og studieprogrammets evne til å inspirere. De rapporterer også at de er fornøyde med det faglige og sosiale læringsmiljøet. Samtidig viser undersøkelsen at de inngripende tiltakene har preget studieåret negativt.

- Smitteverntiltakene har rammet studentene hardt

- Tallene fra Studiebarometeret gir oss en indikasjon på hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har fått for studentenes læring og studiehverdag. Smitteverntiltakene har rammet studentene hardt. Studiebarometeret forteller også noe om hva vi bør arbeide med framover for å ytterligere heve kvaliteten på studietilbudet ved UiB, sier rektor Margareth Hagen.

- Underviserne våre har gjort en kjempeinnsats med å legge om undervisningen til digitale flater både i vår- og i høstsemesteret, i tillegg til å håndtere skifter mellom fysisk og digital undervisning. Det er kjekt å se at studentene har erfart at det i en krevende situasjon både har vært faglig inspirerende og gitt erfaring rundt et godt læringsmiljø, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved UiB.

Et av hovedspørsmålene i undersøkelsen dreier seg om overordnet tilfredshet med studieprogrammet. Ifølge Studiebarometeret er UiB-studentene godt fornøyd med kvaliteten på studieprogrammene de går på, med et gjennomsnitt på 4,1 (på en skala fra 1 til 5, der 5 er mest positiv). Ved Universitetet i Bergen har 1731 studenter svart på Studiebarometer-undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 35 prosent.

Digital undervisning er ikke like bra som fysisk undervisning

70 prosent av studentene opplevde at det faglige utbyttet våren 2020 var mye dårligere (22 prosent) eller dårligere (48 prosent) enn i et vanlig semester. To av tre studenter opplevde at undervisningstilbudet ble noe eller betydelig redusert under pandemien. Digital undervisning opplevdes ikke som et fullgodt alternativ.

Studentene rapporterer også om økt ensomhet, savn av studiemiljø og vansker med å strukturere arbeidsdagen. De oppgir også at de bruker noe mindre tid på egenstudier og organiserte læringsaktiviteter.

Forskningsbaserte råd for bedre livskvalitet

For å demme opp for frafall og psykiske problemer er det viktig at studentene får støtten de trenger, påpeker Sandra Lid Krumsvik, leder av Studentparlamentet ved UiB.

Hun har vært sentral i arbeidet med den nettbaserte nettportalen «Vær god mot deg selv». Portalen er lansert av UiB, og gir studenter forskningsbaserte råd til hvordan de kan bedre egen livskvalitet under pandemien.

- Det er helt tydelig at vi studenter ikke hører hjemme på hjemmekontor, og at campushverdagen med fysisk tilstedeværelse settes stor pris på. Samtidig er det godt å se at tilfredsheten jevnt over er god, sier Krumsvik.

Vil utvikle det digitale undervisningstilbudet

UiB-ledelsen tar tilbakemeldingene fra studentene på alvor, understreker Samdal.

- Tilbakemeldingene om digital undervisning er særlig viktig for oss på institusjonsnivå. Der arbeider vi for å gi best mulig støtte og kompetanseheving til underviserne, samtidig som vi må anerkjenne at det har vært mye å sette seg inn i og en annen måte å undervise på, som det tar tid å utvikle. Vi vil nå til initiativ til en egen evaluering for å lære mer om hvordan vi kan utvikle det digitale undervisningstilbudet, sier Oddrun Samdal.

Kontakter

Om Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Bergen (UiB)
Universitetet i Bergen (UiB)
Postboks 7800
5020 Bergen

+47 55 58 00 00http://www.uib.no

Følg pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Bergen (UiB) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Universitetet i Bergen (UiB)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom