Millionstøtte til utslippsfri havgående transport

Del
Tre prosjekter får nå i alt 70 millioner kroner til å utvikle nye utslippsfrie havgående transportløsninger.
Felleskjøpet Agri SA får 12,3 millioner kroner gjennom Pilot-E til å realisere et nullutslipps-skip for frakt mellom Vestlandet og Østlandet. (Illustrasjon: Vard Engineering)
Felleskjøpet Agri SA får 12,3 millioner kroner gjennom Pilot-E til å realisere et nullutslipps-skip for frakt mellom Vestlandet og Østlandet. (Illustrasjon: Vard Engineering)

De tre prosjektene som får støtte til utvikling er henholdsvis et skip som skal transportere og bruke ammoniakk som drivstoff, og to utslippsfrie fartøy for persontrafikk og last. 

Støtten gis gjennom Pilot-E, som er en felles samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Innovative løsninger
Målet for Pilot-E er å få frem nye, innovative løsninger innen området miljø- og klimavennlig energiteknologi. Prosjektene finansieres med midler fra Nærings- og fiskeridepartementet, Olje og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet.  

- Årets tildelinger viser at norsk maritim næring virkelig er i tet når det gjelder å utvikle utslippsfrie løsninger med stort eksportpotensial. Dette er nok et flott eksempel på hvordan vi skaper ny grønn næring og vekst i Norge, sier næringsminister Iselin Nybø.

- Denne tildelingen er et godt eksempel på den ledende teknologiske kompetansen som ligger i norsk maritim næring. Dette er tre nyskapende prosjekter som vil bidra til å omstille maritim industri og sørge for mindre utslipp både i Norge og internasjonalt. Jeg er glad for at regjeringens satsing på hydrogen bidrar å støtte slike prosjekter. Pilot-E er et treffsikkert virkemiddel som fører til konkrete resultater, sier olje- og energiminister Tina Bru.

- Grønn skipsfart er et område regjeringen satser sterkt på, og hvor Norge har en ledende posisjon. Det gir oss både utslippskutt og norske arbeidsplasser. Vi må legge til rette for mer nullutslippsdrivstoff for å få nødvendig omstilling i skipsfarten. Prosjektene som nå får støtte gjennom Pilot-E vil gi viktige bidrag til å utvikle hydrogen og ammoniakk som alternative nullutslippsdrivstoff for ulike fartøykategorier, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Fra forskning til fullskala
Pilot-E skal samordne virkemidlene og gjøre det mulig å raskere få fulgt opp og realisert gode prosjekter hele veien fra idé til kommersiell drift. Årets utlysing er den femte i rekken, og ga 12 søknader fra ulike bedriftskonsortier med i alt 60 partnere. Prosjektene omfatter hele løpet fra forskning til fullskala demonstrasjon under reelle driftsforhold. 
Det er i denne runden besluttet å gi støtte til tre prosjekter, mens ytterligere noen prosjekter er til vurdering for mulig tildeling i en runde to i januar 2021. 

Prosjektene som i denne runden får støtte gjennom Pilot-E er:

Grieg Edge AS, Bergen med prosjektpartner Wärtsilä Norway AS: Tildeles totalt 46,3 millioner kroner (15,3 millioner kroner fra Forskningsrådet og 31 millioner kroner fra Innovasjon Norge)til utvikling, bygging og sjøsetting av et ammoniakkfraktskip. Skipet skal både frakte grønn ammoniakk til sluttkunder og benytte grønn ammoniakk som drivstoff. Prosjektet vil utvikle og demonstrere en ammoniakkdrevet forbrenningsmotor, en innovativ løsning for skip-til-skip bunkring av ammoniakken, samt et drivstoffeffektivt skipsdesign. 

Flakk International AS, Ålesund: Tildeles 11,8 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er i samarbeid med Brødrene Aa i Hyen å utvikle og pilotere et hydrogendrevet, nullutslipps katamaranfartøy for kombinert passasjerer og biltransport. Pågående PILOT-E prosjekt Hellesylt Hydrogen Hub vil sikre leveranser av grønt hydrogen.

Felleskjøpet Agri SA, Lillestrøm: Tildeles 12,3 millioner kroner fra Forskningsrådet. Ambisjonen er å realisere en 20 års transportkontrakt med nullutslipps-operasjon, som kombinerer Felleskjøpet og HeidelbergCement sine fraktbehov mellom Vestlandet og Østlandet, til konkurransedyktige tonn-rater.

Sluttbrukeren kan søke Enova-støtte til merkostnadene ved realisering av den klimavennlige investeringen når kostnadsgrunnlaget er tilstrekkelig avklart.

----------------------

FAKTA OM PILOT-E:

  • Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.
  • Pilot-E skal få frem nye, konkurransedyktige bedrifter innen området miljøvennlig energiteknologi.
  • Pilot-E samkjører de tilgjengelige finansieringstilbudene i virkemiddelapparatet og innebærer høyere forutsigbarhet for støtte, tettere oppfølging og sterkere koordinering.
  • Pilot-E skal redusere usikkerhet for bedrifter og gi dem bedre grunnlag for å planlegge – og dermed nå helt frem til markedet med nye løsninger.
  • Pilot-E støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.
  • Medregnet denne siste tildelingen er det siden første utlysning i 2016 finansiert 26 prosjekter som involverer god over 100 prosjektdeltakere, og som har mottatt i alt rundt regnet 500 millioner kroner i tilskudd.
  • For mer informasjon om Pilot-E, se www.pilot-e.no .

--------
For ytterligere informasjon, kontakt:

Pilot-E:
Trond Moengen, programsekretær for Pilot-E, M: 952 73 220, E: trond.moengen@energidata.no

Grieg Edge AS:
Sveinung Tvedt, Communications Manager, M: 920 85 926, E: sveinung.tvedt@griegstar.com 

Wärtsilä, Norway

Jane C. S. Jünger, Communication & Marketing Manager, T: 534 22 500, M 412 55 893,
E: jane.junger@wartsila.com

Flakk International AS:
Knut Flakk, Styreleder, M: 997 46 000, E: knut@flakk.no

Felleskjøpet AS:

Per-Kenneth Øye, Logostikksjef, M: 916 54 815, E: Per-Kenneth.Oye@felleskjopet.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Felleskjøpet Agri SA får 12,3 millioner kroner gjennom Pilot-E til å realisere et nullutslipps-skip for frakt mellom Vestlandet og Østlandet. (Illustrasjon: Vard Engineering)
Felleskjøpet Agri SA får 12,3 millioner kroner gjennom Pilot-E til å realisere et nullutslipps-skip for frakt mellom Vestlandet og Østlandet. (Illustrasjon: Vard Engineering)
Last ned bilde
Skissen viser MS Green Ammonia, det utslippsfrie skipet som Grieg Star sammen med  Wärtsilä får støtte fra Pilot-E til å realisere. (lllustrasjon: Miika Heikkinen for Wärtsilä-Grieg Star)
Skissen viser MS Green Ammonia, det utslippsfrie skipet som Grieg Star sammen med Wärtsilä får støtte fra Pilot-E til å realisere. (lllustrasjon: Miika Heikkinen for Wärtsilä-Grieg Star)
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom