Hav Eiendom

Smultringøkonomi på Grønlikaia

Del
Hav Eiendom vil ta utgangspunkt i Kate Raworths banebrytende økonomiske modell Doughnut Economics, når de skal utvikle den siste delen av Bjørvika, Grønlikaia. Nå er intensjonsavtale med FutureBuilt og Grønn Byggallianse signert, og i forrige uke kom beskjeden om at Enova vil støtte arbeidet.
Smultringøkonomi i Grønlia: Marie Indrelid Winsvold er begeistret over funnet av en "smultring" i Grønlia, hvor nettopp "smultringøkonomi" skal stå sentralt. I midten plansjef i Hav Eiendom, Amund Schweder og Cecilia Carlsson, arkitekt og partner i Rodeo arkitekter til høyre. Foto: Leikny Havik Skjærseth
Smultringøkonomi i Grønlia: Marie Indrelid Winsvold er begeistret over funnet av en "smultring" i Grønlia, hvor nettopp "smultringøkonomi" skal stå sentralt. I midten plansjef i Hav Eiendom, Amund Schweder og Cecilia Carlsson, arkitekt og partner i Rodeo arkitekter til høyre. Foto: Leikny Havik Skjærseth

- Dette er fantastisk hyggelig. Dette blir et stort stykke arbeid som vil berøre mange ulike fag, og vi trenger kloke hoder fra hele bransjen for å få dette til, sier bærekraftsjef i Hav Eiendom, Marie Indrelid Winsvold. Vi er derfor utrolig glade for at pådrivere som Grønn Byggallianse og FutureBuilt ønsker å være med i arbeidet.

Teamet som Hav Eiendom har med seg, består foreløpig av samarbeidspartner Rodeo Arkitekter og dyktige fagmiljøer fra Asplan Viak, NIVA, Urban Living Laboratory og Erichsen & Horgen. For å lykkes med arbeidet er det forutsatt tett samarbeid med kommunale etater, fagmiljøer, forskningsinstitutter, interesseorganisasjoner og ulike initiativer.

- Med de solide samarbeidspartnerne og støtten fra Enova som kom i forrige uke, er vi nå godt rustet, sier en lykkelig Winsvold.

Viktige pådrivere er med på laget

-Vi er svært entusiastiske over å kunne inkludere Hav Eiendom og Grønlikaia i vår portefølje av samarbeidspartnere og -prosjekter, og intensjonsavtalen legger grunnlag for samarbeid om utvikling av et fullverdig forbildeprosjekt, sier faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes.

-Som innovasjonsprogram for bærekraft og klima, er vi ikke minst spente på hva «smultring-økonomien» kan bidra med inn i konkrete byutviklingsprosjekter. Hvordan ser byutviklingen og arkitekturen ut når vi legger hele bredden av bærekraftbegrepet til grunn, både sosiale og økologiske, lokale og globale perspektiver? Jeg må si at Hav Eiendom legger lista høyt her, og vi er glade for å kunne bidra, sier Stoknes.

Hav Eiendoms mål med prosjektet er todelt. For det første skal arbeidet bidra til en god og helhetlig bærekraftig byutvikling på Grønlikaia, og for det andre skal metoden kunne tas i bruk av andre aktører og bidra til bærekraftig byutvikling også andre steder, for eksempel på Filipstad.

– Arbeidet skal være et foregangseksempel for hvordan man sikrer bærekraftig stedsutvikling på bydelsnivå, og gjennom ny metodikk i Norge bidra til å sette standard for tilsvarende utredninger og beslutningsunderlag, forklarer Winsvold.

– Vår jobb i Grønn Byggallianse er å bidra til at næringen endres til å tenke helhetlig bærekraftig byutvikling som det naturlige, slik som Hav Eiendom har ambisjoner om på Grønlikaia. Når en utvikler som Hav Eiendom ønsker å bruke et prosjekt til å dra i den retningen, ønsker vi å støtte. Vårt bidrag vil være å spre arbeidet nasjonalt og internasjonalt, samt se hvordan metoden skal utvikles for å passe i Norge og opp mot våre verktøy som for eksempel BREEAM Communities, sier Anders Nohre-Walldén, leder marked og kommunikasjon i Grønn Byggallianse.

Havneområde blir vrimleområde

Der det i dag er havnevirksomhet og containere på Grønlikaia, skal det skapes en helt ny bydel med om lag 1500 nye boliger, 3-4000 arbeidsplasser, en kilometer med havnepromenade, badeplasser og friareal. Når det står ferdig, vil det vrimle av mennesker i dette området. Grønlikaia skal være et godt sted å bo og arbeide, men skal også være et attraktivt sted å besøke for folk fra hele byen.

Området ligger tett på sårbar natur, særlig under vann. For å sikre at dette store byutviklingsprosjektet resulterer i et godt sted for både mennesker og natur, er det nødvendig å tenke både nytt og helhetlig. Ifølge Winsvold er målet at folk på Grønlikaia skal leve og trives uten at det går på bekostning av jordens tåleevne.

-Vi er svært entusiastiske over å kunne inkludere Hav Eiendom og Grønlikaia i vår portefølje av samarbeidspartnere og -prosjekter, og intensjonsavtalen legger grunnlag for samarbeid om utvikling av et fullverdig forbildeprosjekt, sier faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes.

-Som innovasjonsprogram for bærekraft og klima, er vi ikke minst spente på hva «smultring-økonomien» kan bidra med inn i konkrete byutviklingsprosjekter. Hvordan ser byutviklingen og arkitekturen ut når vi legger hele bredden av bærekraftbegrepet til grunn, både sosiale og økologiske, lokale og globale perspektiver? Jeg må si at Hav Eiendom legger lista høyt her, og vi er glade for å kunne bidra, sier Stoknes.

Bærekraft i en global sammenheng

- I Hav Eiendom har vi et sterkt ønske om å bidra til en bærekraftig byutvikling. Vi mener det er viktig å ha en helhetlig tilnærming, og se på både sosial og økologisk påvirkning, ikke bare i en lokal, men også i en global sammenheng. Ved å basere oss på arbeidet til Kate Raworth og videreutvikle og tilpasse hennes metode «creating city portraits» til norsk lokal kontekst, mener vi at vi skal få dette til, forklarer Winsvold. 

Et foregangseksempel

Hav Eiendoms mål med prosjektet er todelt. For det første skal arbeidet bidra til en god og helhetlig bærekraftig byutvikling på Grønlikaia, og for det andre skal metoden kunne tas i bruk av andre aktører og bidra til bærekraftig byutvikling også andre steder, for eksempel på Filipstad.

- Arbeidet skal være et foregangseksempel for hvordan man sikrer bærekraftig stedsutvikling på bydelsnivå, og gjennom ny metodikk i Norge bidra til å sette standard for tilsvarende utredninger og beslutningsunderlag, forklarer Winsvold.

- Vår jobb i Grønn Byggallianse er å bidra til at næringen endres til å tenke helhetlig bærekraftig byutvikling som det naturlige, slik som Hav Eiendom har ambisjoner om på Grønlikaia. Når en utvikler som Hav Eiendom ønsker å bruke et prosjekt til å dra i den retningen, ønsker vi å støtte. Vårt bidrag vil være å spre arbeidet nasjonalt og internasjonalt, samt se hvordan metoden skal utvikles for å passe i Norge og opp mot våre verktøy som for eksempel BREEAM Communities, sier Anders Nohre-Walldén, leder marked og kommunikasjon i Grønn Byggallianse.

Ny metodikk i Norge

Doughnut Economics er en ny metodikk i Norge, og Grønlikaia-prosjektet kan bidra til å sette standard for tilsvarende utredninger og beslutningsunderlag. Det omfattende medvirkningsarbeidet som allerede er i gang i forbindelse med planleggingen av Grønlikaia, tas inn i arbeidet med metoden.

- I Hav Eiendom har vi et ønske om å være med å utvikle bransjen og har derfor som mål å dele metode, kriteriesett, indikatorer og innsamlet data med offentligheten og andre byutviklere. Hav Eiendom ønsker at denne metodiske tilnærmingen utvikles i faglig interaksjon med både BREEAM Communities og FutureBuilt 2.0, avslutter Marie Indrelid Winsvold.

Kort om Doughnut Economics og Creating City Portaits

Kate Raworth lanserte teorien om Doughnut Economics i 2012. Den beskriver et alternativt og ambisiøst veikart for hvordan menneskeheten skal kunne leve og trives uten at det går på bekostning av jordens tåleevne.

Creating City Portaits er basert på Doughnut Economics Action Lab`s (DEAL) Metoden til DEAL kartlegger byutvikling gjennom fire linser (eller tilnærminger) – lokal og global sosial bærekraft samt lokal og global økologisk bærekraft.

Flere land, byer og tettsteder nedskalerer modellen og har tatt den i bruk i planlegging og videreutvikling av byer og nabolag. I Hav Eiendom har vi kalt vårt arbeid med Grølikaia for DEIG (Doughnut Economics In Grønlikaia).

www.doughnuteconomics.org

Kontakter

Ta kontakt med bærekraftsjef i Hav Eiendom, Marie Indrelid Winsvold på mobil
926 11 104 eller e-post: marie@haveiendom.no for mer informasjon.

Bilder

Smultringøkonomi i Grønlia: Marie Indrelid Winsvold er begeistret over funnet av en "smultring" i Grønlia, hvor nettopp "smultringøkonomi" skal stå sentralt. I midten plansjef i Hav Eiendom, Amund Schweder og Cecilia Carlsson, arkitekt og partner i Rodeo arkitekter til høyre. Foto: Leikny Havik Skjærseth
Smultringøkonomi i Grønlia: Marie Indrelid Winsvold er begeistret over funnet av en "smultring" i Grønlia, hvor nettopp "smultringøkonomi" skal stå sentralt. I midten plansjef i Hav Eiendom, Amund Schweder og Cecilia Carlsson, arkitekt og partner i Rodeo arkitekter til høyre. Foto: Leikny Havik Skjærseth
Last ned bilde
Denne gjengen fra Strekkoden barnehage, skal hjelpe til i planleggingen av Grønlikaia, som en del av medvirkningsarbeidet. Her er de på befaring i området, sammen med bærekraftsjef, Marie Indrelid Winsvold (t.v), plansjef Amund Schweder, begge fra Hav Eiendom, og Cecilia Carlsson, arkitekt og partner i Rodeo arkitekter. Foto: Leikny Havik Skjærseth
Denne gjengen fra Strekkoden barnehage, skal hjelpe til i planleggingen av Grønlikaia, som en del av medvirkningsarbeidet. Her er de på befaring i området, sammen med bærekraftsjef, Marie Indrelid Winsvold (t.v), plansjef Amund Schweder, begge fra Hav Eiendom, og Cecilia Carlsson, arkitekt og partner i Rodeo arkitekter. Foto: Leikny Havik Skjærseth
Last ned bilde
Kate Raworth lanserte teorien om Doughnut Economics i 2012. Den beskriver et alternativt og ambisiøst veikart for hvordan menneskeheten skal kunne leve og trives uten at det går på bekostning av jordens tåleevne.Doughnut Economics illustreres med en smultring, hvor den innerste sirkelen illustrerer menneskenes sosiale fundament som vi ønsker å holde oss innenfor, mens den ytre ringen illustrerer jordens tåleevne – som vi ikke må tråkke over. I selve smultringen er det trygge og rettferdige rommet for mennesker.
Kate Raworth lanserte teorien om Doughnut Economics i 2012. Den beskriver et alternativt og ambisiøst veikart for hvordan menneskeheten skal kunne leve og trives uten at det går på bekostning av jordens tåleevne.Doughnut Economics illustreres med en smultring, hvor den innerste sirkelen illustrerer menneskenes sosiale fundament som vi ønsker å holde oss innenfor, mens den ytre ringen illustrerer jordens tåleevne – som vi ikke må tråkke over. I selve smultringen er det trygge og rettferdige rommet for mennesker.
Last ned bilde

Om Hav Eiendom

Hav Eiendom
Hav Eiendom
Skur 38 Akershusstranda 19, 0150 Oslo
0150 Oslo

22 17 91 00https://haveiendom.no/

Om Hav Eiendom

Hav Eiendom AS utvikler områder for arbeidsplasser, boliger, infrastruktur og byrom ved kollektivknutepunkt i Bjørvika og andre sjønære områder sentralt i Oslo. Selskapet eies av Oslo Havn og ble stiftet i 2003 for å utvikle verdien av Oslo Havns eiendommer i Bjørvika.

Samfunnsoppdraget er å skape en bærekraftig fjordby og verdier for byen, havnen og samfunnet.

www.haveiendom.no

Følg pressemeldinger fra Hav Eiendom

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Hav Eiendom på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hav Eiendom

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye