Norsk Industri

Norge når ikke klimamålene

Del
I en ny energi- og klimarapport slås det fast at Norge ikke vil nå klimamålene i 2030 eller 2050. Norsk Industri etterlyser politisk besluttsomhet i møte med omstillingen av norsk økonomi og energisektor.
Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri etterlyser politisk besluttsomhet i møte med omstillingen av norsk økonomi og energisektor. Foto: Norsk Industri
Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri etterlyser politisk besluttsomhet i møte med omstillingen av norsk økonomi og energisektor. Foto: Norsk Industri

Det er bransjeforeningen Elektro og Energi i Norsk Industri som har bestilt rapporten fra DNV GL. DNV GL har tidligere laget globale fremskrivninger for energiutviklingen i verden, men denne gangen har de utelukkende fokusert på Norge. Rapporten slår fast at Norge er langt unna å nå egne klimamål i 2030.

Det bekymrer administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen:

 – Rapporten er en marsjordre til både Regjeringen og Stortinget. Vi er langt unna å nå målsettingene vi har satt for 2030. Vi kan ikke fortsette å øke ambisjonsnivået og vedta enda mer hårete mål om vi ikke har tilstrekkelige planer om å følge dem opp, sier Stein Lier-Hansen.

Norge har verdens mest vellykkede elbil-satsing, grønn skipsfart og investerer i havvind, men det er ikke nok. Ifølge rapporten vil vi i 2030 kun nå et kutt i klimagassutslipp på 23 prosent basert på 1990-nivået, mot en målsetting om 50 prosent. Prognosene forutsetter blant annet at elbil-subsidiene fortsetter som nå. Fjernes disse, vil Norge være enda lenger unna målet om å halvere utslippene.

– Manglende politikk får konsekvenser. Industrien og næringslivet i Norge trenger politisk lederskap i årene som kommer. Vi skal gjennom store endringer og vi skal omstille norsk økonomi. Skal vi klare det trenger vi forutsigbare rammer, gode incentivordninger og langsiktige satsinger fra Regjeringen, sier styreleder for bransjeforeningen Elektro og Energi i Norsk Industri, Nils Klippenberg.

Norge ser heller ikke ut til å nå en rekke andre uttalte mål. Fremfor å halvere transportutslippene i 2030 sammenlignet med 2005, vil reduksjonen sannsynligvis være 41 prosent. Innen 2025 vil elektriske kjøretøyer trolig utgjøre omtrent 82 prosent av salget av nye personbiler, ikke 100 prosent som er målet.

Unik posisjon i verden

På lengre sikt er Norge heller ikke i rute. I 2050 ligger Norge an til kun 68 prosent kutt i CO2-utslipp. Det er 25 prosentpoeng lavere enn de klimamålene som Stortinget har satt.

Norge har betydelig erfaring og en ledende rolle innen LNG-, batteri- og hydrogenfremdrift for innenlandstrafikk. Det å utvide denne lederrollen til forskning, utvikling og pilotering av lav- og nullutslippsdrivstoff og tilhørende infrastruktur for internasjonal shipping er en lovende mulighet. Norge er også godt posisjonert for en ledende rolle innen flytende havvind. Med erfaringen innen olje og gass har Norge kompetanse innen undervannsteknologi, forankring, flytere og mye annet av det som trengs for å utvikle og skalere flytende havvind.

Her hjemme er vi også ledende på elektrifisering av offshore olje- og gassproduksjon, som fremover vil bli viktig globalt. Flytende havvind og batterier er del av dette bildet. I tillegg kan avkarbonisering av naturgass komme til å bli svært viktig for å sikre et marked for norsk gass og tilhørende industri. Norge er i front for elbil-satsing, men skal vi lykkes må vi også bli et foregangsland innen tyngre kjøretøyer, enten det er elektrisk infrastruktur eller hydrogen. Norsk industri er godt posisjonert, men her kreves det politiske ambisjoner og tiltak.

– Vi må utnytte de unike mulighetene vi har i Norge. Det gjør vi dessverre ikke godt nok i dag. Jeg håper at rapporten blir en vekker for flere, og bidrar til å legge rammene for den politiske debatten frem mot valget i 2021, avslutter Stein Lier-Hansen.

Rapporten Energy Transition Norway 2020 og streaming av lanseringen finner du på www.norskindustri.no/etn.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri etterlyser politisk besluttsomhet i møte med omstillingen av norsk økonomi og energisektor. Foto: Norsk Industri
Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri etterlyser politisk besluttsomhet i møte med omstillingen av norsk økonomi og energisektor. Foto: Norsk Industri
Last ned bilde
Nils Klippenberg, styreleder i Norsk Industri Elektro og Energi / Direktør, Smart Infrastructure, Siemens. Foto: Max Emanuelson
Nils Klippenberg, styreleder i Norsk Industri Elektro og Energi / Direktør, Smart Infrastructure, Siemens. Foto: Max Emanuelson
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norsk Industri

Norsk Industri
Norsk Industri
Middelthuns gate 27
0306 Oslo

23 08 88 00https://www.norskindustri.no/

Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi representerer et stort mangfold av bedrifter over hele landet.

Følg pressemeldinger fra Norsk Industri

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Industri på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Industri

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye