Norsk Industri

Politikken svikter grønn omstilling

Del
For hvert år som går raser sannsynligheten for at Norge når klimamålene for 2030 og 2050. Igangsatte og annonserte tiltak vil bidra til 25 prosent kutt i nasjonale klimagassutslipp innen 2030, og ikke 55 prosent som er målsettingen.
Foto: Dennis Schroeder / NREL
Foto: Dennis Schroeder / NREL

– Norges politikk for grønn omstilling mot 2030 er urealistisk og har feilet fullstendig når en ser slike resultater, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Tallene det vises til kommer fra rapporten "Energy Transition Norway 2022", som er laget av DNV på oppdrag fra Norsk Industri.

Norges kraftproduksjon kommer primært fra vannkraft, og vi har stort sett hatt netto overskudd fra kraftproduksjon og ikke opplevd effektproblemer. Men både kraftproduksjonen og behovet for effekt er nå utfordrende, og årets rapport viser at Norge går mot netto import av kraft 2026-2030, og at effektbalansen er truet. Mer fornybar kraft trengs for å nå klimamålene, når sektorer som industri, transport og olje- og gassproduksjon skal elektrifiseres.

– Dette er tredje gang vi lanserer denne rapporten, og budskapet har stort sett vært det samme hver gang. Vi er langt unna klimamålene, og det mangler realistisk politisk tilrettelegging for å oppnå disse, sier Lier-Hansen.

Mer kraft er nøkkelen

I motsetning til tidligere år, bekrefter også NVE, Statnett og andre aktører i nye rapporter et forventet importbehov fremover i tråd med funnene fra Energy Transition Norway.

– NVE, Statnett, Olje- og energidepartementet og andre aktører har tidligere systematisk undervurdert det økende fremtidige kraftbehovet. Nå ser det derimot ut til å være nærmere en enighet om det skrikende behovet for både økt produksjon og mer effekt i energisystemene fremover. Det er bra, men nå må vi se handling, sier Lier-Hansen.

Det har blitt bygget ut altfor lite ny kapasitet, og Norsk Industri mener det har vært fokusert mer på å oppnå høye kraftpriser for å gi inntekter til det offentlige, fremfor grønn omstilling.

– Forutsigbare rammer, gode incentivordninger og langsiktige satsinger fra regjeringen er det som må til for at vi fortsatt skal være konkurransedyktige. Og i bunn ligger at vi må ha overskudd av kraftproduksjon i Norge, sier Nils Klippenberg, styreleder i Norsk Industri Elektro og Energi og administrerende direktør i Siemens AS.

Hovedpunktene fra rapporten er:

  1. Prognosen er at Norge oppnår 25 prosent kutt i nasjonale klimagassutslipp innen 2030, og ikke 55 prosent.
  2. Russlands invasjon av Ukraina og energisituasjonen i Europa har skapt økt behov for økt norsk eksport av naturgass til Europa på kort sikt. På lenger sikt ser DNV en brattere nedgang i Europeisk gassetterspørsel.
  3. Dagens rekordhøye strømpriser, kombinert med et forventet kraftunderskudd mellom 2026-2030, hindrer utviklingen av ny grønn industri.
  4. Kraft- og hydrogeneksport vokser frem mot 2050, men vil tilsvare kun 20 prosent av dagens energieksportinntekter. Olje- og gassinntektene ventes samtidig å falle med nesten 80 prosent som følge av redusert etterspørsel etter olje og gass.

– Vår analyse viser at etterspørselen etter gass i Europa vil falle 70 prosent frem mot 2050 i forhold til 2021. Norge bør derfor forberede seg på en situasjon der Europa i økende grad etterspør hydrogen - blått fra gass og grønt fra elektrisitet – i stedet for gass. Norge vil ha mulighet for å eksportere store mengder elektrisitet fra havvind, og fremskrivningen anslår 43GW havvind utbygget i 2050, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV.

Rapporten lanseres tirsdag 22. november kl. 10.00. Følg lanseringen her: https://www.norskindustri.no/etn

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Dennis Schroeder / NREL
Foto: Dennis Schroeder / NREL
Last ned bilde
Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri. Foto: Norsk Industri
Stein Lier-Hansen, administrerende direktør, Norsk Industri. Foto: Norsk Industri
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk Industri

Norsk Industri
Norsk Industri
Middelthuns gate 27
0306 Oslo

23 08 88 00https://www.norskindustri.no/

Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi representerer et stort mangfold av bedrifter over hele landet.

Følg pressemeldinger fra Norsk Industri

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Industri på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Industri

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye