DNV

NorwAI skal smi data til verdier

Del
Høvik 12. november 2020: Innovasjonstakten skal økes for norsk industri når Norge satser store beløp på kunstig intelligens. Det nye forskningssenteret NorwAI hos NTNU i Trondheim blir det nasjonale kraftsenteret som samler de største aktørene innen industri og akademia. Senteret, hvor DNV GL er partner, skal bli en vekstmotor der de mest ambisiøse samles for næringsrettet forskning og innovasjon under NTNUs og SINTEFs ledelse. Kickoff er torsdag 12. november.
NTNU, Trondheim
NTNU, Trondheim

Banebrytende 

- Formålet med senteret er å utvikle banebrytende teorier, metoder og teknologi for effektiv og ansvarlig utnyttelse av data-drevet kunstig intelligens i innovative, industrielle løsninger, sier professor Jon Atle Gulla ved Institutt for datateknologi og informatikk på NTNU, lederfordet nye senteretNorwAI(Norwegian Research Center for AIInnovation). 

Digital transformasjon 

Kunstig intelligens har kraft i seg til å skape fundamentale endringer i den digitale transformasjonen Norge står overfor. Fra data skal verdier smies.  Forskerne og studentene skal arbeide tett sammen med de industrielle oppdragsgiverne. Selskapene bestemmer mål og oppgaver i senteret.  Deres mest krevende problemstillinger skal i fokus.NorwAIbestår av både tunge, norske industrilokomotiver og yngre, digitalt fødte bedrifter.

- Tett samarbeid mellom fremtredende forskningsmiljøer, industri og offentlige forvaltningsorganer har vist seg å være en effektiv modell for innovasjon, sier Sven Størmer Thaulow, EVP og data- og teknologidirektør i Schibsted, også nylig utnevnt til styreleder for det nyetablerte forskningssenteretNorwAI.

- GjennomNorwAIfår våre ingeniørteam muligheten til å jobbe tett med ledende forskning innenfor kunstig intelligens. Innovasjon er en del av Schibsteds DNA, og vi ønsker å bidra med utvikling av teknologi og kunstig intelligens nasjonalt, samt at vi får spennende innsikt som kan brukes i vårt arbeid med å utvikle nye fremtidsrettede teknologier og tjenester, tilføyer Thaulow.

Kjerneområde  

NorwAIfinansieres av Norges Forskningsråd og partnerne sammen.Nesten 300 millioner skal benyttes til forskning, undervisning og innovasjonsutvikling.NorwAIpågår i åtte år.

- Bruk av kunstig intelligenskreverreelle data i virkelig store mengder. Når vi har et samarbeid på tvers av bransjer og sektorer som vi nå ser iNorwAI,kan de forskjellige aktørene samtidig få tilgang til massive datasett som ikke bare vil bidra til forskningen, men også hjelpe industrien til å bygge nye verktøy og forretningsmodeller, sier Jon Atle Gulla. 

Et senter for forskningsdrevet innovasjon henger meget høyt, utlyses bare hvert femte år ognåløyet bestemmes av internasjonale fageksperter, paneler for vurdering av innovasjon og verdiskaping, og en egen relevansvurdering utført av Forskningsrådet.AI (kunstig intelligens)somdisruptivkraftblir et kjerneområde foretNorgeidigital omstilling. Et nasjonalt senter forAIhar betydning for de fleste andre teknologier.

– Kunstig intelligens er en veldig spesiell teknologi på den måten: Den er generisk, og du kan bruke den til nær hva som helst.Men vi ser gang på gang at dersom du klarer å skape et godt produkt i én bransje, er det gjerne direkte anvendbart også i andre bransjer,sier Gulla. 

Ulike interesser – felles plattform 

Aktører som Schibsted, NRK, Telenor og DnB vil være interessert i individualisert innhold og tjenester bygd på norske språkmodeller – ikke bare importertetjenesterfra utlandet. Andre som DNV-GL, Kongsberg ogCognitekan utnytte sensorbaserte, intelligente lag oppå tvillinger til å simulere situasjoner og agere når verdier går i feil retning. Kunstig intelligensgjør maskineri stand til å forstå, vurdere og analysere, lære underveis ogkan hjelpe osså tabeslutninger. 

Kunstig intelligens er kompetansekrevende.NorwAIskal bidra til et økosystem for kunstig intelligens. BlantNorwAI-partnerneer derfor ogsåDigitalNorwaysom skal bygge broer til bredere lag av norsk næringsliv.

Tillit og åpenhet 

  • Hos mangeAI-løsninger i dag får du bare et svar ut, mens det mangler legitimering for hvordan maskinen kom fram til svaret – fordi du ikke forstår eller får innblikk i grunnlaget for avgjørelsen. For å ta i bruk kunstig intelligens bredt i samfunnet, må den derfor kunne forklares, sier Jon Atle Gulla. 

Dette henger tett sammen med personvernet.AIvil derfor la etikk være en førende rettesnor og leve opp til den europeiske visjonen om en åpen, bærekraftig og tillitsskapende teknologi når maskiner får så stor betydning for samfunnet. 

Kontakter

Elizabeth Traiger
elizabeth.traiger@dnvgl.com
+47 941 36 179


Asun St.Clair
asun.lera.st.clair@dnvgl.com
+47 452 61 902

Bilder

NTNU, Trondheim
NTNU, Trondheim
Last ned bilde
Veritassenteret Høvik
Veritassenteret Høvik
Last ned bilde

Om DNV

DNV
DNV
Veritasveien 1
1363 Høvik

http://www.dnv.no

Norwegian Research Center for AI Innovation – NorwAI.

NorwAI er et forskningssenter for AI-drevet industriell innovasjon på høyeste internasjonale nivå. 11 norske bedrifter og fem universiteter og forskningssentra bidrar til prosjektet som skal arbeide i åtte år fra 1. oktober 2020.

Bedriftene i konsortiet kommer fra bransjene medier, finans og Industri 2.0: Schibsted ASA (leder konsortiestyret) Telenor ASA, DNB ASA og Sparebank1 SMN, Norsk Rikskringkasting AS, Retriever Norge AS, DNV GL AS, Kongsberg Digital AS, Cognite AS, Trønderenergi AS og DigitalNorway. Senteret vil åpne for deltakelse fra andre bransjer etterhvert.

Senteret lokaliseres til Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU i Trondheim og ledes i samarbeid med SINTEF Digital. Også Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger og Norsk Regnesentral inngår i konsortiet.

Senteret vil jobbe tett sammen med den industri-støttede Norwegian Open AI Lab ved NTNU og noen av de sterkeste forskningsgruppene og nettverkene ved universiteter i Europa, USA og Kina.

 

 

Følg pressemeldinger fra DNV

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra DNV på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra DNV

DNV-rapport om Kina: Femdobler installert fornybar energi mot 205023.4.2024 08:00:00 CEST | Pressemelding

Økt utbygging av fornybar energi muliggjør sterk reduksjon av klimagassutslipp i Kina. Fra å være ansvarlig for en tredjedel av verdens energirelaterte CO2-utslipp i 2023, vil Kinas andel reduseres til en femtedel i 2050. Kinas totale klimagassutslipp avtar med 70 prosent frem mot 2050. Landet nærmer seg målet om karbonnøytralitet innen 2060, men trenger å gjøre mer innenfor industrien.

DNV sentral i verdens første testanlegg for hydrogentransport i eksisterende rørledninger14.12.2023 08:00:00 CET | Pressemelding

DNV er nå i gang med å teste hydrogentransport via konvensjonelle rørledninger og utstyr for naturgass i Storbritannia. Prosjektet skal blant annet demonstrere at eksisterende rørledninger kan rekvalifiseres til hydrogentransport. Dette vil kun koste 10 til 35 prosent av totalkostnaden ved å bygge nytt. Prosjektet kan muliggjøre storstilt eksport av blått hydrogen fra Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye