Riksrevisjonen

Riksrevisjonens undersøkelser av Én innbygger – én journal

Del
Riksrevisjonen gjennomfører to ulike undersøkelser av IT-satsingen Én innbygger – én journal i helsesektoren. I tillegg til den pågående undersøkelsen om den overordnede styringen av arbeidet, skal Riksrevisjonen nå se nærmere på anskaffelsene av konsulenttjenester til forprosjektet Akson.
Våren 2021 leverer riksrevisor Per-Kristian Foss to undersøkelser av IT-satsingen Én innbygger - en journal til Stortinget. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.
Våren 2021 leverer riksrevisor Per-Kristian Foss to undersøkelser av IT-satsingen Én innbygger - en journal til Stortinget. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.

─ Digitalisering er viktig for en mer effektiv helsesektor i fremtiden, særlig fordi befolkningen blir eldre og presset på helsevesenet øker. IT-satsingen Én innbygger – én journal er et viktig tiltak, men samtidig svært kostbart for fellesskapet. Derfor skal Riksrevisjonen kontrollere dette arbeidet. Våre undersøkelser skal bidra til å sikre at ressursene utnyttes godt, noe som er avgjørende for tilliten til helsemyndighetene, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen gjennomfører nå to ulike undersøkelser av Én innbygger – én journal. Den ene handler om den overordnede styringen av arbeidet, den andre om anskaffelse av konsulenttjenester.

Anskaffelse av konsulenttjenester

Akson er en viktig del av arbeidet med Én innbygger – én journal og skal sørge for en felles kommunal journalløsning. Selve anskaffelsen er ikke gjennomført ennå, men Riksrevisjonen har bestemt seg for å undersøke anskaffelsene som er gjennomført i forprosjektet.

Hvert år bruker offentlige myndigheter betydelige midler på anskaffelser, totalt 564 milliarder kroner bare i 2018. Siden 2014 har Riksrevisjonen gjennomført totalt 16 undersøkelser av offentlige anskaffelser. De viser at det er høy risiko for at myndighetene gjør feil på dette området.

─ I flere tidligere undersøkelser har vi sett at det offentlige bryter anskaffelsesregelverket. Vi vet foreløpig ikke om det er tilfelle i denne saken, men mener det er viktig at vi går inn i forprosjektet og sjekker om anskaffelsesregelverket er fulgt, sier Foss.

Utgangspunktet for undersøkelsen er anskaffelsen av konsulenttjenester til forprosjektet som ble gjennomført i 2018. Riksrevisjonen skal også vurdere om det er behov for å undersøke andre anskaffelser som er gjort siden arbeidet med Én innbygger – én journal startet opp i 2013.

Overordnet styring

Riksrevisjonen holder også på med en undersøkelse av den overordnede styringen av Én innbygger – én journal. Denne undersøkelsen startet opp høsten 2019, og ser på hvordan Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse styrer den omfattende IT-satsingen.

Riksrevisjonen stiller tre hovedspørsmål i undersøkelsen:

  • Hvilke strategiske beslutninger er tatt underveis og bygger disse på et godt nok grunnlag?
  • Hvordan bidrar direktoratet i arbeidet?
  • Hvordan styrer og følger departementet opp arbeidet?

Undersøkelsen vurderer kort sagt hvordan Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse ivaretar ansvaret de har for å nå målet om å etablere Én innbygger – én journal. Akson er en del av også denne undersøkelsen, men ikke anskaffelsene.

Leveres til Stortinget våren 2021

Riksrevisjonen er Stortingets kontrollorgan og leverer resultatet av undersøkelsene sine til Stortinget. Begge undersøkelsene skal etter planen leveres våren 2021. Da blir de også offentlig tilgjengelig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Våren 2021 leverer riksrevisor Per-Kristian Foss to undersøkelser av IT-satsingen Én innbygger - en journal til Stortinget. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.
Våren 2021 leverer riksrevisor Per-Kristian Foss to undersøkelser av IT-satsingen Én innbygger - en journal til Stortinget. Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.
Last ned bilde

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg pressemeldinger fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom