Forskningsrådet

Liten eller ingen effekt på behandlinger som er undersøkt i global WHO-studie

Del
Resultatene fra en av verdens største studier på potensielle behandlinger for COVID-19, Solidarity Therapeutics Trial, viser at de evaluerte behandlingene hadde liten eller ingen effekt på total dødelighet, igangsetting av respiratorbehandling og varigheten av sykehusoppholdet hos innlagte pasienter.
Foto: unsplash.com
Foto: unsplash.com

- Målet med studien var selvsagt å finne positive resultater for legemidlene, og at disse kunne brukes som behandling mot koronaviruset, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet og leder av den internasjonale styringskomiteen for Solidarity Trial. - Samtidig er det også et viktig funn at disse behandlingene faktisk ikke gir ønsket effekt, og at vi nå må se etter andre alternativer. Sånn sett er dette en seier for forskningen som viser hvor viktig det er med robust klinisk forskning, spesielt for nye sykdommer, sier Røttingen.

WHO-studien Solidarity Trial har inkludert fire behandlinger: Remdesivir, Hydroksyklorokin, Lopinavir/ritonavir (Kaletra) og Interferon. Behandlingene ble sammenlignet i studien med kontrollgrupper, og mer enn 11.000 pasienter på nesten 500 sykehus i de 30 landene som er registrert i studien. Resultatene fra studien viser at behandlingene ser ut til å ha liten eller ingen effekt på Covid-19-pasienter innlagt på sykehus, med tanke på total dødelighet, igangsetting av respiratorbehandling eller lengden på sykehusoppholdet.

- Selv om studien nå ikke gir oss de resultatene vi hadde håpet på, så har vi bygget opp en internasjonal plattform der vi raskt kan undersøke nye lovende behandlinger i stor skala, sier Røttingen. Vi har vist at det er mulig å gjennomføre store, internasjonale randomiserte studier ved hjelp av en enkel, men robust plattformtilnærming for å svare på kritiske medisinske spørsmål i sanntid, sier Røttingen.

Men samtidig har pandemien vist at det er viktig å komme raskt i gang. Norge var blant de første landene som inkluderte pasienter i Solidarity studien, og alle sykehus som har hatt innlagte COVID-19 pasienter har deltatt. Det er svært positivt og viser at vi har en solid forskningskultur i norske sykehus.

- Når det gjelder Remdesivir er det skuffende, men entydige og overbevisende, resultater: Remdesivir har ingen effekt på dødelighet hos sykehusinnlagte pasienter med COVID-19-infeksjon. Legemiddelet har heller ingen effekt på antall pasienter som trenger respiratorbehandling. Fokuset fremover blir derfor nå å studere effekten av immunmodulerende og eventuelt andre antivirale medikamenter i behandlingen av COVID 19, sier professor Pål Aukrust ved Oslo universitetssykehus. Han er også leder av styringsgruppen for den norske armen av Solidarity-studien til WHO.

Studien er offentliggjort på den vitenskapelige «preprint-serveren» Medrxiv.

Fakta:

Totalt er det 30 land som deltar i Solidarity Trail studien nå: Albania; Argentina; Østerrike; Belgia; Brasil; Canada; Colombia; Egypt; Finland; Frankrike; Honduras; India; Indonesia; Iran; Irland; Italia; Kuwait; Libanon; Litauen; Luxembourg; Malaysia; Nord-Makedonia; Norge; Pakistan; Peru; Filippinene; Saudi-Arabia; Sør-Afrika; Spania; og Sveits.

Mer enn 11.000 pasienter på nesten 500 sykehussteder i landene som er registrert i studien

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: unsplash.com
Foto: unsplash.com
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom