KS

Arbeidslivets parter krever tettere dialog med regjeringen

Del
– Situasjonen i kommunesektoren som følge av koronapandemien er nå svært presset. Arbeidslivets parter i kommunesektoren krever tettere samarbeid med regjeringen for å løse utfordringene, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.
Tirsdag møtte KS, LO, Unio, YS og Akademikerne kommunal- og moderniseringsministeren, helse- og omsorgsministeren, finansministeren og kunnskapsministeren, samt statssekretær fra Statsministerens kontor for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren. Foto: KS
Tirsdag møtte KS, LO, Unio, YS og Akademikerne kommunal- og moderniseringsministeren, helse- og omsorgsministeren, finansministeren og kunnskapsministeren, samt statssekretær fra Statsministerens kontor for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren. Foto: KS

Tirsdag møtte KS, LO, Unio, YS og Akademikerne kommunal- og moderniseringsministeren, helse- og omsorgsministeren, finansministeren og kunnskapsministeren, samt statssekretær fra Statsministerens kontor for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren.

- Situasjonen er nå svært krevende. Det vil i lengden ikke være mulig å både oppfylle alle ekstra krav som følger av korona-pandemien og samtidig gjennomføre alle andre oppgaver som normalt, sier Gram.

- Kommunenes innsats under koronapandemien er underfinansiert. Vi forventer garantier for at kommunene blir kompensert slik at det ikke blir kutt i våre velferdstjenester, og med det kutt i koronaberedskapen, sier Mette Nord, leder i LO Kommune.

-  Unios medlemmer i helse og utdanning løser daglig samfunnskritiske oppgaver. Gjennom koronapandemien har vi erfart at oppgavene blir flere, presset høyere og økonomien dårligere i kommunene. Regjeringen og kommunesektoren må sammen sørge for at arbeidshverdagen blir slik at også ansatte står løpet ut, og kan gi gode tjenester, sier leder i Unio kommune, Steffen Handal.

 - Kompetanseutvikling, hele stillinger og tilstrekkelig ressurser er forutsetninger for å levere den kvaliteten de kommunale tjenestene trenger i en ekstraordinær tid. Dette er ikke mulig med dagens rammer, sier leder av YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen.

 - Mange av våre medlemmer har jobbet veldig mye over lang tid. Lektorene og legene er blant våre medlemsgrupper som har hatt stor arbeidsmengde det siste halvåret. Vi er nødt til å sørge for at vi har nok ressurser for å unngå ytterligere press på alle de kommuneansatte som står i en veldig krevende situasjon. Kommunene skal ikke kompromisse på kvaliteten. Vi må sikre både smittevernberedskap og samtidig ivareta de ordinære tjenestene, sier leder av Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen

Arbeidslivets parter i kommunesektoren mener det er flere tiltak statlige myndigheter kan iverksette for å lette presset på kommunene. Målet med tiltakene er å bedre ressurs-situasjonen, slik at konsekvensene for sårbare grupper reduseres.

Blant de foreslåtte tiltak er:

 - Økt kapasitet på den nasjonale rådgivningstelefonen for å avhjelpe presset på kommunene.

- Økt analysekapasitet på sykehus og private laboratorier som tilsvarer behovene i kommunene

- Sikre at kommunene har tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr i månedene framover

- Det bør være mulig for en kommune uten smittepress å kunne gå over til grønt smittevernnivå.

- Når kommunene må drive smitteverntiltak på gult nivå, bør det være åpning for at opplærings- og barnehagetilbudet kan tilpasses, blant annet til hvor mange av det pedagogiske personalet som er tilgjengelige, til tilgang på utstyr samt barnas og elevenes alder og behov.

- Nasjonale myndigheter må kommunisere tydelig felles forståelse av handlingsrommet i lovverket, slik at kommunene har anledning til å prioritere helsetjenester til de som trenger de mest i en situasjon med økt beredskapsnivå.

Les brevet til Statsministerens kontor fra KS og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor her: 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tirsdag møtte KS, LO, Unio, YS og Akademikerne kommunal- og moderniseringsministeren, helse- og omsorgsministeren, finansministeren og kunnskapsministeren, samt statssekretær fra Statsministerens kontor for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren. Foto: KS
Tirsdag møtte KS, LO, Unio, YS og Akademikerne kommunal- og moderniseringsministeren, helse- og omsorgsministeren, finansministeren og kunnskapsministeren, samt statssekretær fra Statsministerens kontor for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren. Foto: KS
Last ned bilde
Foto: KS
Foto: KS
Last ned bilde
Foto: KS
Foto: KS
Last ned bilde
Foto: KS
Foto: KS
Last ned bilde
Foto: KS
Foto: KS
Last ned bilde

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg pressemeldinger fra KS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom