Miljødirektoratet

Ikke forsvarlig å flytte bjørnene i høst

Del
Etter grundige vurderinger finner ikke Miljødirektoratet det forsvarlig å flytte bjørnefamilien i Bardu i høst på grunn av betydelig risiko for bjørnenes liv og helse.
Flytting eller merking av bjørn krever helikopter for å komme nær nok bjørnen. På grunn av størrelsen på området har Statens naturoppsyn også brukt helikopter i området også de siste ukene, blant annet for å sette ut viltkamera. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Flytting eller merking av bjørn krever helikopter for å komme nær nok bjørnen. På grunn av størrelsen på området har Statens naturoppsyn også brukt helikopter i området også de siste ukene, blant annet for å sette ut viltkamera. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Klima- og miljødepartementet ga 7. august i år Miljødirektoratet i oppdrag å forsøke å flytte en binne med to unger fra et beiteprioritert område i Bardu kommune.

Flyttingen skal ifølge oppdraget skje innenfor rammer som Miljødirektoratet anser som faglig, herunder dyrevelferdsmessig, forsvarlige.

Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn (SNO) har siden oppdraget ble gitt arbeidet med å forberede gjennomføring blant annet ved å sette ut viltkameraer for å finne bjørnefamilien.

– Vi har hentet inn råd fra fagekspertisen som er tydelig på å fraråde flytting denne tiden på året. Flytting om høsten vil få konsekvenser for higangen. En binne bruker gjerne flere måneder på å bli trygg på en god hiplass, og har sannsynligvis allerede sett seg ut et hi for vinteren. Kort tid til å finne ny hiplass etter flytting kan gi suboptimale løsninger for bjørnen og risiko for at den må forlate i hiet i løpet av vinteren, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Bjørner feter seg opp før de går i hi og stoffskiftet er i endring allerede før higang.

– De fysiologiske endringene gjør det vanskeligere å immobilisere bjørnen – både å treffe riktig med bedøvelsespil og få riktig dosering av medikamenter. I tillegg øker fettlaget faren for overoppheting av bjørnen under jaging. Med hele tre bjørner å finne, immobilisere og behandle samtidig under vanskelige feltforhold, blir risikoen betydelig, sier Morten Kjørstad, direktør i SNO.

Faglige råd, oppdraget fra KLD og Miljødirektoratets svarbrev til KLD finner du under lenker og dokumenter.

Forsvarlig å radiomerke binna

Da konklusjonen er at flytting av familiegruppen ikke kan skje innenfor forsvarlige rammer nå i høst vil SNO forsøke å radiomerke binna som en forberedelse til flytting til våren.

– Hvis vi lykkes med å lokalisere en samlet familiegruppe vil det bli forsøkt å radiomerke binna. Dette må skje før 21. september. Etter den datoen er vi så nær higang at immobilisering er uaktuelt, sier Kjørstad.

Radiomerking av binna vil gi betydelig kortere håndteringstid enn ved immobilisering og flytting av hele familien. Risikoen for overopphetning, overdosering og andre negative konsekvenser blir mer håndterbar.

– Å immobilisere en bjørn på høsten er vanskeligere og innebærer høyere risiko enn å gjøre tilsvarende på våren, men vi vurderer denne risikoen å være akseptabel gitt oppdragets prioritet, sier Kjørstad.

Familiegruppen er ikke registrert siden 9. juli, da det sist ble påvist skade på sau i området. Flere viltkameraer vil bli utplassert fremover og SNO har ekstra personell og sporhundeekvipasjer på plass som følger opp meldinger om bjørn fra publikum og søker etter sportegn.

Nye utfordringer til våren

Om våren er det i utgangspunktet enklere å gjennomføre en flytte-operasjon, både når det gjelder å finne og å immobilisere bjørnene. Situasjonen kan imidlertid endre seg.

– Vi vet ikke nå hva status er til våren. På et tidspunkt vil bjørnungene forlate binna, og hvis de allerede nå har skilt lag kan det hende at hun kommer med nye unger til våren. Dette vil gi nye utfordringer. Vi må derfor gjøre vurderinger etter hvert som vi får mer kunnskap, sier Kjørstad.

Miljødirektoratet har også fått i oppdrag å finne et egnet område å flytte bjørnene til. Stedet flytting skal skje til må være prioritert til bjørn og lokale myndigheter skal være informert om flyttingen. Miljødirektoratet vil ta en avgjørelse på dette i god tid før våren 2021. Avgjørelsen vil bli tatt etter dialog med lokale og regionale myndigheter.

Fakta: Derfor er flytting komplisert på denne tiden av året

  • Fra midten av sommeren lagrer bjørnen mye fett for å overleve vinteren i vintersøvn. En binne som veier 90 kilo om våren kan øke vekten til så mye som 130 kilo før higang.
  • Tykkere fettlag gir større fare for at bjørnen overopphetes når den blir jaget av helikopter. Medikamentene gjør det også vanskeligere for bjørnen å kvitte seg med denne varmen.
  • Fettlaget fører samtidig til at treffområdet for bedøvelsespilene må flyttes fra den store kroppen og ned til benene. Det blir vanskeligere å treffe riktig, noe som øker risikoen for jaging over lengre tidsrom og dermed overoppheting.
  • I tillegg kommer høyere sannsynlighet for overdosering av medikamenter på grunn av endringer i bjørnens metabolisme utover høsten.
  • Selv om flyttingen i seg selv er vellykket, vil det få konsekvenser for higangen. En binne bruker gjerne flere måneder på å bli trygg på en god hiplass, og har sannsynligvis allerede sett seg ut et hi for vinteren. Valget av hiplass er en av de viktigste valgene en bjørn gjør i løpet av året. En dårlig hiplass øker belastningen underveis i vintersøvnen, og kan føre til at bjørnen må forlate hiet.

Nøkkelord

Kontakter

Kontakt:
Veronica Sählen, seksjonsleder SNO
Veronica.Sahlen@miljodir.no
+47 465 09 402

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Flytting eller merking av bjørn krever helikopter for å komme nær nok bjørnen. På grunn av størrelsen på området har Statens naturoppsyn også brukt helikopter i området også de siste ukene, blant annet for å sette ut viltkamera. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Flytting eller merking av bjørn krever helikopter for å komme nær nok bjørnen. På grunn av størrelsen på området har Statens naturoppsyn også brukt helikopter i området også de siste ukene, blant annet for å sette ut viltkamera. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde
Området bjørnefamilien befinner seg i er stort, og årstiden gjør det svært vanskelig å oppnå kontakt med bjørnen. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Området bjørnefamilien befinner seg i er stort, og årstiden gjør det svært vanskelig å oppnå kontakt med bjørnen. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde
Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn (SNO) har siden oppdraget ble gitt 7. august arbeidet med å forberede gjennomføring blant annet ved å sette ut viltkameraer for å finne bjørnefamilien. Foto: Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn
Miljødirektoratet v/Statens naturoppsyn (SNO) har siden oppdraget ble gitt 7. august arbeidet med å forberede gjennomføring blant annet ved å sette ut viltkameraer for å finne bjørnefamilien. Foto: Miljødirektoratet/Statens naturoppsyn
Last ned bilde
Flere viltkameraer vil bli utplassert i området fremover. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Flere viltkameraer vil bli utplassert i området fremover. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde
SNO har ekstra personell og sporhundeekvipasjer på plass i Bardu som følger opp meldinger om bjørn fra publikum og søker etter sportegn.
SNO har ekstra personell og sporhundeekvipasjer på plass i Bardu som følger opp meldinger om bjørn fra publikum og søker etter sportegn.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom