Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)

Over 2000 ansatte i reiselivsbransjen tar utdanning

Del
Reiselivsbransjen forbereder seg på en tøff høst. Stadig flere ansatte i de ulike delene av reiseliv velger nå å delta i utdanningstilbud skreddersydd for bransjens behov.
Flere enn 2000 permitterte, ledige og ansatte i reiselivsbransjen har meldt seg på opplæring og utdanning. ( Illustrasjon Colourbox)
Flere enn 2000 permitterte, ledige og ansatte i reiselivsbransjen har meldt seg på opplæring og utdanning. ( Illustrasjon Colourbox)

Etter en sommersesong som ble litt bedre enn det mange fryktet, venter nå en tøff høst for reiselivsbransjen. Samtidig har bransjen også sett mulighetene krisen har skapt og politikerne har gjort det mulig å motta dagpenger mens man tar utdanning. Kompetanse Norge har sammen med partene i arbeidslivet fått på plass en rekke utdanningstilbud som skal hjelpe folk med å oppnå nødvendig kompetanse for å komme raskere tilbake til arbeid.

— Mange av kursene ble fulltegnet samme dag som de ble åpne for påmelding. Det sier noe om behovet, men det er også en viktig pekepinn på at vi møter et behov på riktig måte. Det er ingen grunn til å tro at interessen blir mindre i løpet av høsten, sier direktør Sveinung Skule i Kompetanse Norge.

Kompetanse er en døråpner til arbeidsmarkedet

For å støtte de næringene som er hardest rammet av det pågående koronautbruddet, har partene i arbeidslivet og Kompetanse Norge etablert åtte ulike bransjeprogram. Bransjeprogrammene består av korte og relevante utdanningstilbud som kan tas i kombinasjon med jobb.

Flere enn 2000 permitterte, ledige og ansatte i reiselivsbransjen har meldt seg på opplæring og utdanning i regi av bransjeprogram for reiselivsnæringen siden oppstarten i juni.

– Dette viser at det er et stort behov for bransjeprogrammet. Mange i bransjen ønsker å utvikle seg, og evner å ta grep og gjøre noe konstruktivt ut av en vanskelig situasjon, sier Ingrid Gauden, politisk rådgiver for kompetanse og rekruttering i NHO Reiseliv.

Utover høsten kommer det stadig nye kurs som det er stor etterspørsel etter i reiselivsbransjen. Særlig har teorikurs til praksiskandidateksamen vært ettertraktet. Dokumentasjon av yrkeskompetanse påpekes av mange arbeidstakere som svært viktig videre i arbeidslivet.

— En nylig undersøkelse vi har gjennomført, viser at 8 av 10 tror opplæring og kurs kan bidra til at de vil stå sterkere på arbeidsmarkedet fremover. Å lære hele livet er blitt en viktigere forutsetning for å kunne fortsette å stå i arbeid, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.

Utdanning på dagpenger

Permitterte og arbeidsledige har nå anledning til å ta utdanning mens de mottar dagpenger, og er en hovedmålgruppe for bransjeprogrammet. Slik har mange som denne våren, som ble satt i en vanskelig situasjon, fått mulighet til å komme sterkere tilbake, for eksempel ved å begynne veien mot et fagbrev.

— Et viktig poeng med bransjeprogrammet er at vi ser etter nye måter å organisere opplæringen på. Det blir lagt opp til kortere fagskolemoduler hvor folk kan ta studier i tillegg til jobb. Mange kvier seg for å gå inn i lengre utdanningsløp. Derfor kan man ta en modul når man trenger dette. Forhåpentlig vil en del ledige komme i arbeid i løpet av den perioden de tar opplæring, og vil med denne fleksible organiseringen kunne fortsette opplæringen, sier Skule.

Bilder

Flere enn 2000 permitterte, ledige og ansatte i reiselivsbransjen har meldt seg på opplæring og utdanning. ( Illustrasjon Colourbox)
Flere enn 2000 permitterte, ledige og ansatte i reiselivsbransjen har meldt seg på opplæring og utdanning. ( Illustrasjon Colourbox)
Last ned bilde
Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.
Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge.
Last ned bilde

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse  (HK-dir)
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir) vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye